Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Đại Sư Tông Khách Ba, sơ tổ Tông Hiền Nhân (Gelugpa)