Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Tp. Hồ Chí Minh

03/10/201012:00 SA(Xem: 17895)
Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Tp. Hồ Chí Minh

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


Học viện Phật giáo Việt nam tại TP HCM toạ lạc số 716, Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một cơ sở giáo dục cấp đại học Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Học viện PG Việt Nam tại Hà Nội, Học viện PG Việt Nam tại Tp Huế), được thành lập từ ngày 25 tháng 02 năm 1982 theo nghị quyết phiên họp thứ nhất của Ban thường trực Hội đồng trị sự Trung Ương và theo quyết định 0160/ QĐ ngày 17 tháng 03 năm 1983 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của học Viện là nhằm để đào tạo những tăng ni sinh có kiến thức đại học về giáo lý căn bản của các bộ phái Phật giáo, lịch sử Phật giáo Việt nam và văn hoá (Phật giáo) Việt Nam, để sau khi tốt nghiệp Cử Nhân Phật học có thể tiếp tục học cấp Cao học, Tiến Sĩ, trở thành nghiên cứu viên Viện nghiên Cứu Phật học, hoặc đảm trách các công tác chuyên môn, Phật sự tại trung ương giáo hội, Ban Trị sự tại các tỉnh, Thành trong toàn quốc. 

 

Lịch sử hình thành và phát triển 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM
(THE VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY IN HCM CITY)

hocvienphatgiaovietnam-hochiminh-01

I. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM được thành lập vào năm 1984 với tên gọi là Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam, có nguồn gốc từ trường Đại học Vạn Hạnh, ngôi trường đại học đầu tiên của Phật giáo tại Việt Nam đã đào tạo thành công một thế hệ thanh niên Việt Nam hiện đang giữ những vai trò then chốt trong các cơ quan nhà nước. Cho đến nay (2005), Học Viện đã đào tạo được 5 khoá cử nhân Phật học, với hàng ngàn tăng ni sinh đã được tốt nghiệp. Nỗ lực của Học Viện là nhằm xây dựng và phát huy truyền thống đào tạo các thế hệ tăng ni tài cho Phật giáo Việt Nam, đáp ứng các nhu cầu Phật sự, giải quyết các vấn nạn của thời đại. Hằng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp Học Viện đã du học nhiều nước, tốt nghiệp Tiến Sĩ và Cao Học Phật học cũng như các ngành học liên hệ.

Ngay trong mùa khai giảng đầu tiên vào 1984, số lượng sinh viên ghi danh thi tuyển sinh và theo học ngày càng nhiều, sau mỗi khoá, đã làm cho Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM trở thành trung tâm thu hút các học giả và các nhà nghiên cứu (visiting scholars) từ nhiều nơi trên thế giới.

Kể từ niên học 2005 của khoá VI trở đi, Học Viện nhấn mạnh đến việc cải cách nội dung giáo dục, và thay đổi chương trình học niên chế với mỗi năm hai học kỳ thành hệ thống tín chỉ (course-credit/ unit) theo hệ thống giáo dục tiên tiến và phổ quát trên thế giới. Bắt đầu từ niên học 2005 trở đi, việc tuyển sinh không dựa theo chương trình bốn năm một lần, mà sẽ tuyển sinh hai năm một lần, để dần dần tiến tới mỗi năm một lần theo thông lệ. Trong tương lai, Học Viện sẽ phấn đấu đào tạo các chương trình Cao Học (M.A.) và Tiến Sĩ (Ph.D.), nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ngày càng cao của sinh viên trong nước.

II. NHIỆM VỤ VÀ MỤC ĐÍCH

- Đào tạo giới tri thức trẻ Phật giáo về các chiều kích học thuyết, lịch sử, tôn giáo và văn hoá của Phật giáo Việt Nam.

- Hỗ trợ ứng dụng các nguyên lý triết học và đạo đức Phật giáo trong cuộc sống.

- Hỗ trợ phát triển đời sống tâm linh cá nhân cũng như cộng đồng thông qua việc hành trì thiền ứng dụng đạo đức.

- Tăng cường ý thức cộng đồng về các nguyên lý Phật giáo.

- Đáp ứng các nhu cầu giáo dục và nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam.

- Đóng góp vào sự phát triển đất nước Việt Nam thanh bình và thịnh trị.

- Từng bước trở thành một trung tâm quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Phật giáo. Nhiệm vụ chính của Học viện chủ yếu tập trung vào ba lãnh vực là: giảng dạy (teaching), nghiên cứu khoa học (scholarly research) và thông tin học thuật (academic communication). 

Thông qua chương trình của các khoá học, Học viện sẽ giới thiệu từ căn bản đến chuyên sâu các nguyên lý triết học và ứng dụng hành trì của Phật giáo, thông qua các truyền thống Nam tông với văn hệ Pali, Bắc tông với văn hệ Sanskrit, Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Sức mạnh học thuật của Học Viện bao gồm việc giới thiệu các chương trình cử nhân Phật học với nhiều chuyên ngành khác nhau như bộ môn Pāli và Đông Nam Á, bộ môn Phạn Tạng và Phật giáo Ấn Độ, Tây Tạng, bộ môn Phật giáo Trung Nhật Hàn, bộ môn Phật giáo Việt Nam, bộ môn Lịch sử Phật giáo và bộ môn Triết học Phật giáo. 

Các nhóm bộ môn vừa nêu sẽ giúp sinh viên đi sâu vào từng chuyên ngành Phật học, làm nền tảng cho các chương trình Cao Học và Tiến Sĩ Phật học về sau. Như đã được thực tế chứng minh thông qua sự thành công trong các lãnh vực Phật sự của sinh viên tốt nghiệp, Học Viện Phật Giáo Việt Nam là trung tâm giáo dục Phật học hàng đầu tại Việt Nam, nơi đó, giá trị của truyền thống và hiện đại, lý thuyết và thực tiễn, kiến thức và hành trì luôn song hành với nhau, góp phần xây dựng một đạo Phật Việt Nam theo tinh thần nhập thế và tương dung.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CỦA HỌC VIỆN (Administration) 
 
Để công việc đào tạo và tu học có kết quả tốt, Học Viện Phật Giáo Việt Nam gồm có hai hội đồng và bộ phận chuyên trách về hành chánh. Hội Đồng Điều Hành (Executive Council) quyết định cơ cấu tổ chức hành chánh và chánh sách của Học Viện và Hội Đồng Khoa Học và Học Vụ (Research and Academic Council), quyết định chương trình giáo dục về Phật học, cũng như xét duyệt tiêu chí tuyển nghiên cứu sinh và các hoạt động nghiên cứu chuyên ngành. 

Hội Đồng Điều Hành Học Viện (Executive Council)

- Viện trưởng (President) : HT. GS. Thích Minh Châu, Ph.D.
- Phó Viện trưởng thường trực (Standing Vice President): TT. GS. Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát), Ph.D.
- Phó Viện trưởng (Vice President): HT. GS. Thích Trí Quảng, Ph.D.
- Phó Viện trưởng (Vice President): TT. Thích Giác Toàn, M.A.
- Tổng thư ký (Secretary general): TT. Thích Đạt Đạo, M.A.
- Các Phó tổng thư ký (Deputy Secretaries): ĐĐ. Thích Tâm Đức, Ph.D., ĐĐ. Thích Viên Trí, Ph.D., ĐĐ. Thích Nhật Từ, Ph.D., và ĐĐ. Thích Bửu Chánh, Ph.D.

Hội Đồng Khoa Học và Học Vụ (Research and Academic Council)

- Chủ tịch (Chairman): TT. GS. Thích Trí Siêu, Ph.D.
- Phó chủ tịch (Vice chairman): TT. Thích Phước Sơn, Resident Scholar.
- Thư ký (Secretary): ĐĐ. Thích Viên Trí, Ph.D.
- Phó thư ký (Deputy Secretary): ĐĐ. Thích Tâm Minh, Ph.D., ĐĐ. Thích Nhật Từ, Ph.D., ĐĐ. Thích Bửu Chánh, Ph.D., ĐĐ. Thích Giác Tín, Ph.D. 
- Các uỷ viên (RAC members): ĐĐ. Thích Tâm Đức, Ph.D., ĐĐ. Thích Minh Thành, Ph.D., ĐĐ. Thích Giác Dũng, Ph.D. Candidate, ĐĐ. Thích Thọ Lạc, Ph.D Candidate, ĐĐ. Thích Giác Trí, Ph.D. Candidate, SC. Tịnh Vân, Ph.D, NS. Huệ Liên, Ph.D., và SC. Liên Tín, Ph.D.

Hành Chánh Văn Phòng (Administrative Staff)

- Chánh chủ sự (Registrar): TT. Thích Đạt Đạo, M.A.
- Trưởng phòng đào tạo (Chief of Staff): ĐĐ. Thích Tâm Đức, Ph.D.
- Phó văn phòng (Adjoint chiefs of Staff): ĐĐ. Thích Phước Đạt, M.A., và ĐĐ. Thích Quảng Thiện, B.A.
- Thủ quỹ (Treasurer): Thích Nữ Huệ Hạnh, B.A. 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 


HVPGVN tại TP.HCM hiện đào tạo văn bằng cử nhân Phật học (The Bachelor of Arts in Buddhist Studies) về 6 chuyên ngành (major) sau đây:
- Pāli và Đông Nam Á (Department of Pāli and Southeast Asian Studies).
- Phạn Tạng và Phật giáo Ấn Độ, Tây Tạng (Department of Sanskrit, Tibetan). 
- Phật giáo Trung Nhật Hàn (Department of Chinese, Japanese and Korean Buddhism).- Phật giáo Việt Nam (Department of Vietnamese Buddhism). 
- Lịch sử Phật giáo (Department of History of Buddhism). 
- Triết học Phật giáo (Department of Buddhist Philosophy).

- Các khoá học được thiết lập theo hệ thống tín chỉ, giáo sư hướng dẫn và sinh viên cùng làm việc, và nhấn mạnh đến tính cách phương pháp luận của từng tín chỉ, để nhằm cung cấp cho sinh viên cả chiều rộng lẫn chiều sâu về kinh nghiệm học thuật.- Sự có mặt của các nhóm chuyên ngành và các môn học trong từng nhóm, nội dung của chúng, thành phần giáo sư lệ thuộc vào các điều kiện và có thể thay đổi tuỳ theo mùa hay năm. 

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT (General Education for All Disciplines): Chọn 30 tín chỉ (TC) trong 4 nhóm.

1. Khả Năng Thực Dụng: 9 ĐVHT. Chọn lựa 3 môn.

 01. Phương Pháp Viết Văn (Composition): 3 ĐVHT 02. Phương Pháp Luận Nghiên Cứu (Research Methodology): 3 ĐVHT 03. Thuyết Trình – Diễn Thuyết (Speech): 3 ĐVHT 04. Phân Tích và Lý Luận Văn Học (Critical thinking): 3 ĐVHT 05. Anh văn Phật pháp (Dhamma English): 3 ĐVHT

2. Văn Minh, Triết Học và Tôn Giáo: 9 ĐVHT. Chọn lựa 3 môn.

 01. Lịch Sử Việt Nam (History of Vietnam): 3 ĐVHT 02. Lịch Sử Văn Minh Phương Tây (History of Western Civilization): 3 ĐVHT 03. Lịch Sử Văn Học Việt Nam (History of Vietnamese Literature: 3 ĐVHT 04. Lịch Sử Triết Học Phương Tây (History of Western Philosophy): 3 ĐVHT 05. Tư Tưởng Triết Học Ấn Độ (Indian Philosophical Traditions): 3 ĐVHT 06. Tư Tưởng Triết Học Trung Quốc (Chinese Philosophical Traditions): 3 ĐVHT 07. Triết Học Mác Lê-nin (Maxist and Leninist Philosophy): 3 ĐVHT 08. Lịch Sử Tôn Giáo Thế Giới (History of World Religions): 3 ĐVHT 09. Tín Ngưỡng và Tôn Giáo Việt Nam (Vietnamese Folk Religions and Non-Buddhist Traditions): 3 ĐVHT

3. Toán Học và Khoa Học Tự Nhiên: 3 ĐVHT. Chọn lựa 1 môn.

 01. Tin Học (Computer Science): 3 ĐVHT 02. Vật Lý Học Đại Cương (Physics): 3 ĐVHT 03. Sinh Vật Học (Biology): 3 ĐVHT

4. Nhân Văn Học (Humanities): 9 ĐVHT. Chọn lựa 3 môn.

 01. Nhân Chủng Học (Anthropology): 3 ĐVHT 02. Tâm Lý Học (Psychology): 3 ĐVHT 03. Xã Hội Học (Sociology): 3 ĐVHT 04. Kinh Tế Học (Economics): 3 ĐVHT 05. Chính Trị Học (Political Science): 3 ĐVHT 06. Giáo Dục Học (Education): 3 ĐVHT 07. Ngôn Ngữ Học (Linguistics): 3 ĐVHT 08. Quản Trị Hành Chánh (Administrative Management): 3 ĐVHT

5. Kiến thức tổng quát về Phật học (General Education for Buddhist Studies): 24 ĐVHT. Chọn lựa 8 môn.
 01. Cuộc Đời Đức Phật (301LS): 3 ĐVHT 02. Thiền Học Đại Cương (214P): 3 ĐVHT 03. Các vấn đề Phật học (101TH): 3 ĐVHT 04. Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ (102LS): 3 ĐVHT 05. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (105LS): 3 ĐVHT 06. Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo (217P): 3 ĐVHT 07. Quản Lý Tự Viện Học (220VN): 3 ĐVHT 08. Hành Chánh Giáo Hội (218VN): 3 ĐVHT 09. Xướng Ngôn Lễ Hội Phật Giáo (219VN) 3 ĐVHT

5. Kiến thức chuyên ngành Phật học (Major Requirements Optional in Buddhist Studies): - Hoàn tất 60 tín chỉ, từ 01 trong 06 nhóm chuyên ngành. Tuỳ theo bản chất khoá học, ban giảng huấn và giáo án, Hội Đồng Nghiên Cứu và Giáo Vụ sẽ ấn định số lượng 70 tín chỉ trong từng nhóm chuyên ngành. (Dĩ nhiên, các tín chỉ chọn này sẽ không trùng với các tín chỉ đã được liệt kê trong nhóm “Kiến Thức Tổng Quát về Phật Học”). - Các sinh viên chọn nhóm Lịch sử Phật giáo, Phật giáo Việt Nam hay Triết học Phật giáo phải chọn 24 TC về ngôn ngữ Phật giáo trong số Pāli, Sanskrit hoặc Hán văn. - Đối với các sinh viên chọn nhóm “Phật giáo Trung Nhật Hàn,” nếu có chọn các tín chỉ về tiếng Nhật và tiếng Đại Hàn, nhằm hỗ trợ cho các tín chỉ liên hệ đến tông phái và nhân danh Nhật Bản và Đại Hàn, thì phải học hết 12 tín chỉ ngôn ngữ. Do đó, các sinh viên không nên chọn cả Nhật ngữ và Hàn ngữ trong khi đã chọn Hán ngữ rồi.

(tham khảo thêm trong mục Các chuyên ngành Phật học)

 

 Các bộ môn và Giáo sư giảng dạy 
 CÁC BỘ MÔN (Departments) 

Bộ môn Pāli và Đông Nam Á: (Department of Pāli and Southeast Asian Studies)- Trưởng Bộ môn (Chairman): HT. GS. Thích Minh Châu, Ph.D.- Phó Bộ môn (Vice Chairman): ĐĐ. Thích Bửu Chánh, Ph.D.

Bộ môn Phạn Tạng, Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng (Department of Buddhist Sanskrit and Tibetan Studies)- Trưởng Bộ môn (Chairman): TT. GS. Thích Trí Siêu, Ph.D.- Phó Bộ môn (Vice Chairman): TT. Thích Nguyên Giác, Resident Scholar.

Bộ môn Phật Giáo Trung Nhật Hàn (Department of Chinese, Japanese and Korean Buddhism)- Trưởng Bộ môn (Chairman): HT. GS. Thích Trí Quảng, Ph.D.- Phó Bộ môn (Vice Chairman): ĐĐ. Thích Thọ Lạc, Ph.D. Candidate.

Bộ môn Phật Giáo Việt Nam (Department of Vietnammese Buddhism)- Trưởng Bộ môn (Chairman): TT. Thích Phước Sơn, Resident Scholar.- Phó Bộ môn (Vice Chairman): ĐĐ. Thích Đồng Bổn, Ph.D.

Bộ môn Lịch Sử Phật Giáo (Department of History of Buddhism)- Trưởng Bộ môn (Chairman): TT. GS. Thích Trí Siêu, Ph.D.- Phó Bộ môn (Vice Chairman): ĐĐ. Thích Giác Dũng, Ph.D. Candidate.

Bộ môn Triết Học Phật Giáo (Department of Buddhist Philosophy)- Trưởng Bộ môn (Chairman): GS. Minh Chi.- Phó Bộ môn (Vice Chairman): ĐĐ. Thích Nhật Từ, Ph.D.

Bộ môn Kiến Thức Đại Cương (Department of General Education)- Trưởng Bộ môn (Chairman): TT. Thích Giác Toàn, M.A.- Phó Bộ môn (Vice Chairman): ĐĐ. Thích Tâm Đức, Ph.D.

BAN GIẢNG HUẤN (Faculty Staff)

Ban giảng huấn cơ hữu của HVPGVN tại TP.HCM bao gồm các vị trưởng và phó Bộ môn và các vị Tiến Sĩ và Thạc Sĩ chuyên ngành về nhiều môn, nhiều lãnh vực:

TT. Thích Minh Cảnh, Resident Scholar TT. Thích Thiện Nhơn, Resident ScholarTT. Thích Thiện Trí, Resident Scholar TT. Thiện Tâm, Ph.D. Candidate. TT. Thích Đạt Đạo, M.A. ĐĐ. Thích Minh Thành, Ph.D. ĐĐ. Thích Viên Trí, Ph.D. ĐĐ. Thích Tâm Minh, Ph.D. ĐĐ. Thích Đồng Văn, Ph.D. ĐĐ. Thích Giác Tín, Ph.D. ĐĐ. Thích Giác Trí, Ph.D. Candidate ĐĐ. Thích Lệ Thọ, Ph.D. ĐĐ. Thích Phước Đạt, M.A. ĐĐ. Thích Giác Hiệp, Ph.D. ĐĐ. Thích Thanh Chương, Ph.D. ĐĐ. Thích Phước Chí, Ph.D. ĐĐ. Thích Quang Thạnh, Ph.D. ĐĐ. Thích Thiện Quý, Ph.D. ĐĐ. Thích Đức Trường, Ph.D. ĐĐ. Thích Nghiêm Quang, Ph.D.ĐĐ. Thích Hoằng Dự, M.A. ĐĐ. Thích Giác Duyên, Ph.D.ĐĐ. Thích Minh Nhẫn, Ph.D.Candidate SC. Thích Nữ Tịnh Vân, Ph.D. NS. Thích Nữ Huệ Liên, Ph.D. SC. Thích Nữ Tín Liên, Ph.D. SC. Thích Nữ Vân Liên, Ph.D. SC. Thích Nữ Tuệ Liên, Ph.D. SC. Thích Nữ Nguyên Hương, Ph.D.SC. Thích Nữ Hạnh Bảo, Ph.D. SC. Thích Nữ Dung Liên, Ph.D. SC. Thích Nữ Hương Nhũ, Ph.D. SC. Thích Nữ Quảng Thảo, M.A.SC. Thích Nữ Nguyện Liên, M.A. SC. Thích Nữ Huệ Thành, M.A.

Ngoài ra, còn có các giáo sư, các tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trong và nước ngoài sẽ được mời thỉnh giảng trong một số tín chỉ.
 
Xem chi tiết:
Bộ môn Pali và Đông Nam Á
Bộ môn Phạn tạng, Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng
Bộ môn Phật giáo Trung, Nhật, Hàn
Bộ môn Phật giáo Việt Nam
Bộ môn lịch sử Phật giáo
Bộ môn triết học Phật giáo 

Source: HVPGVN TP. HCM
Ý kiến bạn đọc
06/10/20157:25 SA
Khách
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. KÍNH BẠCH CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ. CON PHÁP DANH MINH TÂM, NAY CON ĐỌC ĐƯỢC TIN MUỘN NHƯNG THẬT TÂM CON THA THIẾT MUỐN HỌC PHẬT. KÍNH MONG CHƯ TÔN ĐỨC HOAN HỶ, TỪ BI GIÚP CON ĐỂ CON ĐƯỢC HỌC PHẬT, CŨNG NHƯ ĐƯỢC THAM GIA VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ. THÀNH TÂM KHẨN THIẾT CẦU XIN CHƯ TÔN ĐỨC HƯỚNG DẪN, HOAN HỶ TỪ BI GIÚP CON ĐƯỢC ĐI HỌC. TRÌNH ĐỘ THẾ TỤC CON CHỈ THPT VÀ TRUNG CẤP XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG. NAY CON THA THIẾT KÍNH BẠCH ĐẾN CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ TỪ HOAN HỶ CỨU GIÚP PHÀM PHU NHƯ CON, HƯỚNG DẪN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CON ĐƯỢC ĐI HỌC, ĐƯỢC THẤM NHUẦN GIÁO LÝ PHẬT HỌC, CON CÚI ĐẦU ĐẢNH LỄ CÁC NGÀI. KÍNH MONG CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ TỪ BI HOAN HỶ GIÚP CON. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. KÍNH CHÚC QUÝ CHƯ TÔN GIÁO THỌ PHÁP THỂ KHINH AN - TUỆ QUANG THƯỜNG CHIẾU - CHÚNG SANH DỊ ĐỘ - PHẬT SỰ VIÊN THÀNH. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
29/08/201512:29 CH
Khách
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật. Bạch các Chư Tôn Đức. Con xin đăng ký học cử nhân phật hoc từ xa 2015-2019. Chưa có pháp danh có được không ?
18/08/20152:58 CH
Khách
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gửi chư tôn đức, trong ban điều hành học viện Phật Giáo Việt Nam tại tp,HCM
con là hàng phật tử thường nghe chư tôn dạy: " Tiếp dẫn Hậu Lai, báo Phật Ân Đức"
nhưng dẫn dắc thế hệ sau như thế nào? để gọi là báo ơn chư phật...? đó là một vấn đề rất nan giải !
Mà ban điều hành học viện Phật Giáo, nói chung và các ban giám hiệu trường cao trung Phật Hoc nói riêng, cần phải quản lý chặt chẽ về vấn đề bằng cấp giả. Sau đây là đơn cử như ông nguyễn hùng niên k 7..... và hiện tại các ông cử sắp ra trường mà trình độ học vấn chưa hết lớp chín. như ông: Nguyễn Ngọc An, ông Nguyễn Minh Tâm, K10.
Như vậy thử hỏi chư tôn đức sau này Phật pháp về đâu, Trụ cột của Phật pháp ở chỗ nào... ? hày là rừng cọp...!
Phật tử chúng con mong rằng Chư tôn đức trong ban đều hành học viện xem xét nghiêm minh vì Phật pháp thế hệ sau...
23/07/20154:04 SA
Khách
Bạch thầy năm nay con 17 tuổi cũng chuẩn bị lên học lớp 12 con ngộ đạo cũng được một thời gian khá lâu rồi, trong tâm con lúc này con hiểu hôm nay con đang sống nhưng biết đâu ngày mai con còn nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia, với con lúc này nhiều thứ trở nên vô thường lắm, biết và nhận diện được điều đó cho nên con muốn đi tìm một thứ gì đó trong đời được gọi là mãi mãi cho xứng đáng với xự xuất hiện của mình trong cuộc đời trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mình khi con sống, con muốn chăm lo co cha mẹ của mình, dù con có cõnh cha cõng mẹ đi nhiều vòng trái đất cũng không thể đền đáp hết ơn nghĩa sinh thành, một lần con quỳ xuống lạy cha lạy mẹ con còn chưa làm được huống gì là cõng cha cõng mẹ, nay con muốn sin vào tu học trường phật mong đem công đức hồi hướng cho cha mẹ chứ giờ con thấy cha mẹ con khổ quá, khi con nghĩ đến cha mẹ làm việc vất vả như vậy con không thể kìm lòng được, cuộc đời của mẹ con mỗi khi mẹ kể lại cho con nghe như như một cuốn tiểu thuyết dài đầy sóng gió, tuy con tuổi còn nhỏ còn chưa đủ trưởng thành nhưng từ khi con biết suy nghĩ đứng đắn hơn, cũng gần chục năm rồi bao đêm hôm nào nghĩ về cha mẹ con không ngừng khóc, con cũng muốn đi tu học để cho mọi người xung quanh của con biết về phật pháp, viết ngộ đạo để sinh về cõi lành, một người già yếu bệnh tật, một người nghèo túng con có thể đem chút tiền nhỏ bé mà con tự kiếm được đem cho họ nhưng chẳng bao lâu sế tiền ấy cũng lìa khỏi túi họ, hạnh phúc mới đến thì lại đi mất, mừng vui đến rồi cũng lại đi mất chỉ khi đem đạo mầu dâng tặng họ mới thực sự hạnh phúc được mãi mãi, thế nên con muốn đi tu học nhưng không biết sẽ phải thi cử như thế nào con phải kiếm tài liệu ở đâu để học, con cảm ơn thầy!
17/06/20152:21 SA
Khách
Bạch thầy cho con hỏi muốn vào học viện học cần có những bằng cấp nào ạ. Và thi như thế nào ạ

Tất cả Tăng Ni đều có quyền tham dự kỳ tuyển sinh chính quy tổ chức hang năm của Học viện PGVN tại TP.HCM và hai học viện khác tại Huế và Hà Nội. Học viện không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh. Tăng Ni thí sinh phải trải qua kỳ thi tuyển do Hội đồng Điều hành Học viện tổ chức. 

Đối với cư sĩ tại gia hoặc tu sĩ không có điều kiện dự thi, có thể đăng ký tham gia học lớp Đào tạo từ xa của Học viện. 

Điều kiện dự thi: (1) Đối tượng: Tất cả Tăng Ni, (2) Có văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (Tú tài) hoặc tương đương; (3) Trình độ Phật học: có văn bằng tốt nghiệp trung cấp Phật học trở lên. (Đối tượng Tăng Ni không có văn bằng trung cấp Phật học có thể thay thế văn bằng cử nhân thế học hoặc giấy xác nhận đang theo học tại một trường đại học năm thứ ba trở lên). (4) Chứng điệp thọ giới: Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di/Sa-di-ni.

(Ban Biên Tập)
20/05/20156:25 SA
Khách
Thưa thầy hồ sơ của học viện có thể dow về in ra được không thầy. Nếu đươc thì thầy chỉ giùm con có thể dow ở trang nào.
20/05/20156:15 SA
Khách
thưa thầy con đã học xong khóa TCPH con muốn tìm hồ sơ để đăng ký thi học viện xin thầy hoan hỷ chỉ giúp con mua hồ sơ ở đâu ạh
10/03/201512:32 CH
Khách
Nam mô a di đà phật, bạch thầy, con hiện đã tốt nghiệp đại học, nhìn thấy cuộc sống trần gian ai oán, thù hằn, nhiễu nhương đầy đau khổ, nay con có tâm hướng phật, đi theo con đường phật học, mong vừa giúp người mà cũng là cứu chính mình, nên cho con xin hỏi, muốn vào học tại trường thì phải làm sao ạh, thủ tục hay thi cử như thế nào?
10/12/201410:18 SA
Khách
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Sư, con tên là Nguyễn Thị Kim Uyên hiện con đang là sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, năm sau là con đã tốt nghiệp. Cũng có duyên với Phật Pháp nên con muốn nghiên cứu về con đường Phật học này, để tìm sự an lạc trong cuộc sống. Sư cho con hỏi Trường có đào tạo học viên vào các khóa buổi tối không??? Muốn được học ở trường phải hội tụ những yếu tố gì? Xin Sư nói cho con biết thêm thông tin. A Di Đà Phật!!!
09/11/20147:08 SA
Khách
Nam Mô A Di Đà Phật ! Cho con được hỏi , tại Phật Học Viện tại Thành Phố Hồ Chí Minh có nhận học viên từ 35 tuổi trở lên không ạ ?
27/06/20148:11 SA
Khách
Huynh loi xuat gia la mot dieu rat tot hoc hinh nhu chi dong 4 hoac 5 trieu thoi
06/06/20148:41 CH
Khách
A di đà phật
Con muốn được học đạo và xuất gia nhưng con đường học vấn của con chỉ dang dỡ nữa chừng .vậy thì làm sao con có cơ hội để vào học viện Phật Giáo Việt Nam
Không nhẽ học đạo và xuất gia chỉ có một con đừơng để đi sao ạ
26/04/20147:00 SA
Khách
Hãy liên hệ với Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Đà Nẵng để biết thủ tục xuất gia và theo học các trường Phật Học. Mặc dầu bạn đã tốt nghiệp đại học nhưng sau khi xuất gia bạn phải thọ giới Sa Di và theo học các trường Phật Học từ sơ cấp, trung cấp rồi sau đó mới dự thi vào một trong bốn viện đại học Phật Giáo Việt Nam. Chúc bạn được như ý nguyện.
24/04/20147:00 SA
Khách
Chao su thay, con muon tham gia hoc, xuat gia luon duoc khong? Vao hoc co dong hoc phi khong a ? Con da tot nghiep truong dai hoc roi a. Con o Da Nang.
11/12/20108:00 SA
Khách
Thật tức giận khi những hình ảnh, những tên tuổi đại diện cho trường Cao Cấp Phật Học mà lại sợ, buộc phải nhắm mắt làm ngơ, xìu xìu, a tồng theo một nhóm tăng ni sinh khóa 5,6 được đề cử là gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết, đầy trách nhiệm, là giám thị của trưong. Là người đại diện cho trường sử lý các tăng ni simh đàn em trong các kỳ thi. Ai là người có trách nhiệm quản lý những giám thị ấy? sao l
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
facebookyoutubetwittertwitter
HỘI NHẬP / GHI DANH
Sân biện kinh (tranh biện) tại một trường chuyên tu như Sera là địa điểm quan trọng để sinh viên có thể học tất cả năm ngành nghiên cứu chính yếu thông qua sự tranh biện.
SAIGON -- Một vị Đại sư Phật Giáo Tây Tạng -- Đức Kyabgon Chetsang Rinpoche, người được tôn kính trong cương vị Bậc Thủ Ngôi Thứ 37 Truyền Thừa Drikung Kagyud -- đã tới thăm một ngôi chùa ở Bình Dương, Việt Nam, vào ngày 30-8-2015. Và một nhân duyên học đạo đã nối kết lại sau 79 năm.