Trao Đổi Về Hiện Tượng "Hòa Thượng Thích Thông Lạc" Kỳ1 - Giới Minh

18/12/201012:00 SA(Xem: 31410)
Trao Đổi Về Hiện Tượng "Hòa Thượng Thích Thông Lạc" Kỳ1 - Giới Minh

TRAO ĐỔI VỀ HIỆN TƯỢNG
 "HÒA THƯỢNG THÍCH THÔNG LẠC"
KỲ 1

Giới Minh

thichthonglac_940371704Hòa thượng Thích Thích Thông Lạc có nhiều “nhận định” mang tính đảo lộn, phủ định kinh sách, phủ định những pháp môn đã có từ hàng ngàn năm nay. Ngoài ra, HT còn nhận định con người sau khi chết “không có linh hồn”, tất cả các hiện tượng tâm linh, ngoại cảm đều do tưởng uẩn của con người tưởng tượng ra…

Thời gian gần đây, có phật tử khi truy cập trang Chơn Lạc, xem một số đoạn video trên youtube.com, đọc sách, xem băng đĩa CD, VCD…của Hòa thượng (HT) Thích Thông Lạc đã bày tỏ băn khoăn về một số bài giảng, nhận định của HT.

Trong đó có nhiều “nhận định” mang tính đảo lộn, phủ định kinh sách, phủ định những pháp môn đã có từ hàng ngàn năm nay. Ngoài ra, HT còn nhận định con người sau khi chết “không có linh hồn”, tất cả các hiện tượng tâm linh, ngoại cảm đều do tưởng uẩn của con người tưởng tượng ra…

Sau khi đọc, xem các đoạn video, bài giảng và sách của HT Thích Thông Lạc. Chúng tôi nhận thấy, HT đã có cách viết ngắn gọn, rõ ràng, nêu luận cứ cụ thể. Đọc, xem, nghe…các nhận định đó, chúng tôi cũng đồng nhận thức về một số nhận định, luận điểm và lập luận của HT về một số vấn đề.

Ví dụ: Khi nói về loài hoa Vô Ưu, có người đã thần thánh hóa, cho đó là loài hoa hàng ngàn năm mới nở một lần, và lần nào nở, ai thấy được hoa nở thì đó là cơ duyên đặc biệt, hàng ngàn năm mới có.

Bao đời nay, người ta tin như vậy, và gần đây ở Việt Nam cũng đã có nhiều báo dẫn câu chuyện trên và tả cây hoa vô ưu nở ở gia đình một nông dân Trung Quốc như là sự kiện 3000 năm, mới có một lần.

HT Thích Thông Lạc, không tin như vậy, trong quyển sách “Không có linh hồn”, HT có đoạn viết:

Người ta nói đến hoa VÔ ƯU là nói đến sự không buồn phiền, đó là người ta khéo tưởng tượng một đức Phật sinh ra nơi gốc cây VÔ ƯU có nghĩa là một bậc Thánh không còn phiền não.

Bao đời con người cũng hay tưởng tượng một đấng GIÁO CHỦ rồi bịa ra hoa VÔ ƯU để ca ngợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc Thánh từ cung Trời Đâu Suất sinh về thế gian nên mới có những hiện tượng hoa VÔ ƯU nở.

Hiện giờ ở Việt Nam người ta trồng cây VÔ ƯU rất nhiều hoa nở liên tục mùa nào cũng có hoa nở. Do đó chứng tỏ người ta khéo ca ngợi đức Phật mà thành dối trá lừa đảo mọi người. Cho nên trên cuộc đời này đừng bao giờ nghe người ta nói mà hãy nhìn rõ mọi việc người ta làm rồi mới có tin.

Khi thấy hoa VÔ ƯU tại đền thờ Phật và đền thờ đức Trần Nhân Tông tại TP Hồ Chí Minh ở Việt Nam mùa nào cũng nở thì người ta lại lý luận Phật Giáo Việt Nam hưng thịnh.

Theo chúng tôi cách đặt vấn đề đó, nhận định riêng về câu chuyện kể trên của HT Thích Thông Lạc hoàn toàn chính xác, không riêng gì HT mà với nhiều nhà nghiên cứu Phật học, các yếu tố mang tính huyền thoại, do người đời vì lòng tôn kính mà truyền tụng cũng cần được làm rõ, tránh cái hiểu màu nhiệm, nặng tính nhân cách hóa, phi thực tế.

Ngoài ra, chúng tôi cùng đồng suy nghĩ với một số nhận định khi HT viết và nhận định về xây dựng nền đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội, mô tả các hiện tượng mê tín, dĩ đoan như cúng, bái, đốt vàng mã, sự lừa lọc của một số “nhà ngoại cảm” về thế giới tâm linh là như thế này, thế kia…sự mê muội, hoang đường của không ít tín ngưỡng, tôn giáo.

Song ở một số nhận định khác, chúng tôi với tri thức nhỏ bé, trình độ Phật học sơ cơ lại có cách hiểu khác với nhận định của HT Thích Thông Lạc. Rất tiếc, các nhận định cơ bản, xuyên suốt tạo nên “hiện tượng” Thích Thông Lạc khi đem đối diện với cách hiểu của chúng tôi lại khác nhau căn bản.

Chúng tôi mạnh dạn trao đổi một số vấn đề mà HT đã nhận định, mà quí đạo hữu đã tin cậy hỏi, “chất vấn”, “tham vấn” chúng tôi xung quanh “hiện tượng” HT Thích Thông Lạc.

Thiết nghĩ, tất cả chỉ trên tinh thần khiêm hạ của những người con Phật. Những điều trao đổi và cách hiểu của chúng tôi, chưa hẳn đã tường minh, là người con Phật, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những chỉ giáo của các bậc cao minh, quí đạo hữu và bạn đọc.

Hỏi: HT. Thích Thông Lạc tự xưng đã chứng Tứ Thiền, Tam Minh, đắc quả vị A La Hán? Như vậy, có đúng không?

Trả lời: Để chứng cho người nào đắc đạo, đắc quả vị nào, Bồ Tát, A La Hán thì phải có Người chứng đắc quả vị cao hơn, chứng (biết) cho người đắc quả vị thấp hơn, trừ trường hợp đặc biệt, Phật chứng quả vị Phật cho tên hiệu của vị Phật khác.

Do vậy, để chứng cho vị nào đắc quả vị A La Hán hay Bồ Tát thì chỉ có những Người đắc quả vị Phật mới chứng được.

Hỏi: HT Thích Thông Lạc cho rằng chỉ có Phật Thích ca là vị Phật duy nhất, có phải đúng tinh thần câu kệ nổi tiếng được Phật sơ sinh tuyên bố khi Ngài đản sinh “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”, có nghĩa là chỉ có đức Phật Thích Ca là duy nhất – độc tôn.

Vậy tại sao, đức Phật Thích Ca lại nói: Ta là chúng sinh đã thành, và các con là chúng sinh sẽ thành”. Có gì mâu thuẫn không?

Với chúng sinh ở trái đất, sau đức Phật Thích ca có ai đắc quả vị Phật không?

Trả lời: Chúng tôi hiểu, bất cứ ai tu theo đúng chính pháp của đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy đều có thể trở thành Phật.

Câu “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”, có nghĩa là, Phật Pháp là Pháp tính chân như của vũ trụ, không do bất cứ ai, một “thượng đế nào” sáng tạo ra. Nó vốn vẫn vậy, không sinh, không diệt. Đức Phật Thích Ca trước khi đắc đạo cũng là chúng sinh như chúng ta muôn một, trải qua vô số kiếp tu hành đã đầu thai xuống trái đất, và tu hành đắc đạo, đắc quả vị Phật.

Thái tử Tất Đạt Đa đã tự mình tu hành đắc đạo, không có thầy chỉ dạy, sau khi giác ngộ nhận thức ra con đường giải thoát, đức Phật đã thành lập tăng đoàn, khai sinh một tôn giáo mới, tôn giáo đó mang tên là đạo Phật.

Sự độc Tôn ở đây là mang ý nghĩa tự nhận biết, ý nghĩa “phát minh”, tự tìm ra quy luật bản thể và tìm ra con đường “giải thoát”. Đức Phật Thích Ca đã tự tu, tự chứng quả nên không bị ảnh hưởng giáo pháp của ngoại đạo, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một giáo pháp nào có từ trước đó. Giáo Pháp mà đức Phật Thích Ca giác ngộ ra là do Ngài tự “ngộ”.

Các chúng sinh sau thời đức Phật Thích Ca, căn cứ vào những chỉ dạy của đức Phật Thích Ca, tu hành viên mật đều có thể thành Phật, tức là dựa theo giáo pháp mà Ngài đã thấu triệt và chỉ rõ.

Hiểu một cách nôm na, Thái tử Tất Đạt Đa là Người đã “tự” giác ngộ và tự soạn giáo án để chỉ dạy cho chúng sinh con đường tu giải thoát. Còn các đệ tử sau Phật một cơ số X thời gian nhất định, có thể tu thành Phật bởi “giáo án” đã có sẵn ở thế gian do đức Phật Thích Ca soạn. Nên hiểu sự “độc nhất” là như vậy, không phải độc nhất là duy nhất Ngài thành Phật, mà không thể ai khác.

Như vậy, là với chúng sinh sau thời đức Phật hoàn toàn có thể tu thành Phật, nhưng con đường tu không phải do chúng sinh đó tự nhận thức ra bản thể của con đường giải thoát, mà chúng sinh đó tự tu thân – tâm – khẩu theo những lời chỉ dạy của đức Phật Thích Ca để giải thoát khỏi sinh - tử, hòa vào bản thể chân như (vốn không sinh, không diệt, và không có bản quyền riêng của bất cứ ai, Thái tử Tất Đạt Đa sau khi giác ngộ với tên hiệu đức Phật Thích Ca chỉ là một trong hằng hà sa số Phật, Thái tử vì giác ngộ nhận biết được Phật tính của vũ trụ mà thành Phật, chứ không phải Phật tính của vũ trụ là do Phật Thích Ca sáng tạo ra) của vũ trụ.

Hỏi: Trong một số bài giảng, HT Thích Thông Lạc nhận định không có Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, chỉ có Phật Thích Ca. Cũng theo HT Thích Thông Lạc, hình ảnh các vị Phật khác là do tà ma, ngoại đạo dựng lên, không có thật, điều đó có đúng không?

Trả lời:
Chúng tôi có cách hiểu, ngay sau khi đức Phật Thích Ca viên tịch, nhập niết bàn, đạo Phật đã có sự phân hóa và các đệ tử, những người con Phật, và cả những thành phần ngoại đạo đã có những thảo luận, biện giải theo những hướng khác nhau.

Theo chúng tôi, đó là điều bình thường, vì nó thể hiện trình độ nhận thức, giác ngộ và các căn cơ khác nhau của chúng sinh. Không phải đến bây giờ mới tạo nên “hiện tượng” Thích Thông Lạc.

Bản thân phật Pháp vốn không lời, không sinh – không diệt, không đúng – không sai, không bớt cũng chẳng thêm. Nó là một thuộc tính bản thể chân như không thuộc bản quyền của ai theo tư cách sở hữu “gốc”, chỉ có chúng sinh nào có cơ duyên để nhận thức, giác ngộ thấu triệt được mà thôi.

Kể cả khi trước khi đạo Phật ra đời với tư cách một tôn giáo thì Phật – Pháp vốn vẫn vậy, không phải sau khi đức Phật Thích Ca đắc đạo thì mới có Phật Pháp.

Thái tử Tất Đạt Đa sau khi giác ngộ với tên hiệu đức Phật Thích Ca chỉ là một trong hằng hà sa số Phật, Thái tử vì giác ngộ nhận biết được Phật tính của vũ trụ mà thành Phật, chứ không phải Phật tính của vũ trụ là do Phật Thích Ca sáng tạo ra. Phật pháp hiểu theo nghĩa tính từ thì không sinh, không diệt, không có thời gian, không gian…

Sau khi giác ngộ, thấu triệt về Phật Pháp, đức Phật Thích Ca đã hướng dẫn chúng sinh tu tập để cùng nhận biết, giác ngộ và thấu triệt được như Người. Nên tôn giáo mang tên gọi Phật giáo ra đời, Ngài là người sáng lập tôn giáo – đạo Phật, không phải là Người sáng lập Phật Pháp, chính nhờ công đức đó của Ngài mà Phật Pháp có mặt ở thế gian, trong nhận thức của thế gian.

Như vậy, xét riêng ở thế giới Ta bà, nhỏ hơn là cõi Nhân ở trái đất, đức Phật Thích Ca là giáo chủ sáng lập đạo Phật mang tên Phật giáo. Trước đó, một cơ số X thời gian nhất định, về lý thuyết hoàn toàn có thể có một vị Phật khác, và sau này khi Phật Pháp đã “mạt vận” (1) ở thế gian, về mặt lý thuyết có thể lại xuất hiện một vị Phật khác, có sự giác ngộ, thấu triệt để nhận biết được tính bản thể chân như của Phật Pháp để khai sáng cho chúng sinh trong giai đoạn niên đại X + N đó tu tập…

Do vậy, ngoài đức Phật Thích Ca, trong vô thủy vô chung của vũ trụ cả hữu hình lẫn vô hình, cả ở thế giới Ta bà và hằng hà sa số thế giới khác, có vô số vị Phật, không thể và cũng không nên đếm, đo được bằng các con số toán học. 

Còn nữa….mời bạn đọc, đón đọc kỳ II

Chú thích:

(1) Mạt vận ở thế gian, tức là chúng sinh, con người đã hiểu sai về chính pháp mà đức Phật Thích Ca đã truyền dạy theo sự giác ngộ, thấy – biết của Ngài. Phật Pháp chỉ mạt vận ở thế gian hoặc trong nhận thức của chúng sinh ở các thế giới khác trong một giai đoạn, một cơ số thời gian nhất định nào đó, bản thân Phật Pháp không sinh, không diệt thì không có mạt vận mà cũng chẵng có hưng thịnh) 

Giới Minh (Phật Tử Việt Nam)


PHẢN HỒI:

hue nghiem vào lúc 17/12/2010 14:00

Tôi xin trích một đoạn khai thị của hòa thượng Tuyên Hóa trong quyển khai thị 5 ( và đây là link: http://www.dharmasite.net/BDH57/khaithiv.html):
Người chân chánh khai ngộ thì không bao giờ nói mình đã khai ngộ. Bậc thánh nhân xuất thế tuyệt đối không tiết lộ chân tướng. Phàm những kẻ tự xưng là Phật là Bồ-tát, đều là tà ma.
Người có đức hạnh không phải do nơi địa vị hay tuổi tác, mà trong những hành vi kín đáo im lặng, tự nhiên hiển lộ phẩm cách đặc thù của họ, khiến người khác đều kính nể. Phẩm cách đặc thù này không khiến cho kẻ khác sợ hãi, vì nếu sợ hãi thì họ sẽ lánh xa.
Mọi người đều có ba thằng giặc phiền não; đó là tham lam, sân hận, si mê. Chúng ta không cần phải diệt trừ chúng mà hãy chuyển hóa chúng thành những hạt giống Bồ-đề.

Andrew vào lúc 17/12/2010 15:45

Cảm ơn bạn Hue Nghiêm đã gửi cho đoạn khai thị thật hay của HT Tuyên Hóa.

Le vào lúc 17/12/2010 16:36

Đối với một A La Hán thì: "Sinh tử đã tận phạm hạnh đã thành. Những việc cần làm đã làm xong, không còn phải làm gì nữa."
Nếu trưởng lảo Thông Lạc đã thành A La Hán rồi thì đừng nên cho làm gì nữa.

Bạch Tầm Xuân vào lúc 17/12/2010 17:36

Trích đoạn bài thuyết giảng "Đức Phật của chúng ta" của HT Thích Minh Châu:
Kinh Tăng Chi Bộ Kinh tập I, trang 37 ghi chép: "Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ kheo, không có được trong một thế giới có hai vị A la hán Chánh đẳng giác, không trước không sau, xuất hiện một lần. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ-kheo. Trong một thế giới, chỉ có một vị A la hán Chánh đẳng giác, xuất hiện, sự kiện này có xảy ra".

Như vậy, chúng ta có thể nói, trong hiền kiếp hiện tại, tại thế giới này, chỉ có một Đức Phật, không có hai Đức Phật, có thể có 6 Đức Phật quá khứ như Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khi v.v... nhưng thuộc vào kiếp quá khứ, không thuộc kiếp hiện tại; và có đức Phật Di Lặc (Maitriya), nhưng thuộc vào kiếp tương lai, không thuộc kiếp hiện tại. Như vậy vị trí của Đức Phật, Thích Ca Mâu Ni thật là độc nhất vô nhị, ngay trong tiền kiếp của thời hiện đại của chúng ta, và ở trong thế giới mà hiện chúng ta đang sống. Từ nơi vị trí Phật độc nhất vô nhị này, Kinh Tăng Chi Bộ Kinh tập I trang 29 nói rõ thêm:

"Một người, này các Tỳ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có đặt ngang hàng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A la hán, Chánh Đẳng giác; một người này khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng bậc Tối thắng giữa các loài hai chân".
Nguồn: http://www.phattuvietnam.net/nghiencuu/41.html

andraw vào lúc 17/12/2010 19:11

Ranh giới giữa ngoại đạo và chánh đạo rất mong manh. Rất mong quý bạn hữu hãy có những lời cầu nguyện để đc gia hộ

hue minh vào lúc 17/12/2010 19:17

Hòa thượng Thích Thích Thông Lạc có nhiều “nhận định” mang tính đảo lộn, phủ định kinh sách, phủ định những pháp môn đã có từ hàng ngàn năm nay. Ngoài ra, HT còn nhận định con người sau khi chết “không có linh hồn”, tất cả các hiện tượng tâm linh, ngoại cảm đều do tưởng uẩn của con người tưởng tượng ra…
Như vậy ý nói trung tâm tiền năng con người đang bị những nhà ngoại cảm lừa gạt sao? thật là khó hiểu với những lời phát ngôn của HT TTL này quá

Hoang Tri vào lúc 17/12/2010 23:21

Đức Lão Tử nói rằng: "Ngôn giả bất tri, tri giả bất ngôn" nghĩa là người nói không biết, người biết không nói. Chuyện những người tự xưng chứng đắc này nọ cũng thường xảy ra như Vô Thượng Sư Thanh Hải hay các ông đạo ở vùng sông nước Cửu Long...
Nếu quả thực chứng đắc thì hãy hiển lộ thần thông cho đại chúng tâm phục. Khi ngài A Nan vì sự khích tướng của ngài Ca Diếp đã đắc quả trong thời gian ngắn, thế nhưng ngài Ca Diếp vẫn bắt ngài A Nan chứng minh bằng thấn thông trước khi cho tham dự vào cuộc kết tập kinh điển của chư thánh tăng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma được nhân dân Tây Tạng tôn kính là hóa thân của đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng Ngài lúc nào cũng khiêm hạ chỉ nhận mình là ông thầy tu quê mùa. Có một điều đặc biệt là những ai được gần Ngài đều cảm nhận được sự an lạc vô biên tỏa ra từ năng lượng từ bi nơi Ngài. Sự hành xử của Ngài đã khiến cho mọi người tôn kính không chỉ riêng Tây Tạng nhưng mọi người trên thế giới bất phân tôn giáo.
Thế còn thầy Thông Lạc thì sao? Những ai đọc bài của thầy, nghe thầy giảng đều cảm nhận sự hoang mang, phiền não!
Thầy tuy xuất thân từ thiền tông, đệ tử bị khai trừ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nhưng không hiểu thế nào là "ý tại ngôn ngoại" và "Bồ Đề bổn vô thọ"; lại đem những chuyên "cây Vô Ưu" ra thắc mắc.
Những việc phủ nhận kinh điển, pháp tu của thầy có được từ khi đi Ấn Độ đọc những sách của những người nặng tinh thần cố chấp Tiểu Thừa viết ra. Thầy không chịu nghiên cứu, tìm hiểu vội vàng ôm lấy, tưởng đó là chân lý, đem phổ biến ra để thể hiện tính cách lập dị và mạo nhận đó là khám phá của mình.
Chuyện phàm phu tự xưng chứng thánh quả và phê phán vô căn cứ là sự vi phạm trầm trọng giới "VỌNG NGỮ". Trong Luật Phật, người nào vi phạm giới này phải bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn.
Lâu nay quý thầy biết chuyện của HT Thông Lạc, nhưng mọi người dùng phương pháp "mặc tẩn" (im lặng tẩy chay). Thế nhưng HT Thông Lạc vẫn làm rối loạn tín tâm của Phật tử.

Đạo Quang vào lúc 18/12/2010 11:00

"Nhược phàm phu tự ngôn chứng thánh,... giai đại vọng ngữ, kỳ tội cực trọng": Tự nói mình chứng này, nọ, kia chính là phàm nên tội rất nặng. Còn bài kệ: "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ" là khi chứng đạo quả, đức Phật chỉ cho chúng ta biết động cơ trôi lăn trong 3 cõi, sáu đường (địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, a tu la, người, trời=thiên thượng thiên hạ) là do mầm chấp ngã ở trong tâm thức (duy ngã độc tôn. Cũng từ nơi cái tình thức ấy mà Ngài trôi lăn trong vô lượng sinh tử. Nay Ngài đã giác ngộ, nên cái tình thức ấy chấm dứt(giác hữu tình) nên Ngài nói: sinh đã tận, lậu đã tận, gánh nặng của vọng tâm sinh diệt đã để xuống, từ nay không còn trở lại sinh tử nữa(vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ). Chứ không phải: "Trên trời dưới trời, ta là hơn hết, hay ta là độc tôn, không có Phật thứ hai, thứ ba.Đừng hiểu vậy mà hàm oan cho đức Phật. Chỉ có một điều là trong hiện kiếp, do nương nơi pháp mà đức Phật Thích Ca đã tìm ra và chỉ cho mà tu chứng, nên chứng sau đức Phật thì gọi là Tổ, vậy thôi.

Tuệ Hãi vào lúc 18/12/2010 11:12

Theo tôi được biết thì cây Vô-ưu tiếng anh gọi là fig tree (cây sung) , điểm đặc biệt của cây sung là nhân quả đồng thời, không có bông mà trực tiếp có quả, trong chùa Ấn Quang khi xưa cây sung trong chùa tự nhiên có hoa, là điều chưa từng có, rất nhiều người tới xem, sau đó cạnh chùa sanh Thầy Minh Phát, một Nhân vật kỳ lạ như huyền thoại, nay thầy đã tịch rồi, nếu ai muốn hỏi thêm chi tiết thì hỏi cụ Trí Quang thì rõ...

Hoa Đức vào lúc 18/12/2010 12:26

Đối với các vị hòa thượng tu chứng đắc quả vị không bao giờ nói ra, hay Bồ Tát, Phật tái sinh thì con người không ai biết được ngay cả các vị hòa thượng đạo hạnh cao thâm. Bởi thế mới nói "thấy mà không biết, biết thì không thấy".

Olcott Pham Tue, January 4, 2011 7:10:12 PM

Thua Qui Ngai,
 
Neu ai da tung nghien cuu ve lich su phat trien cua dao Phat deu biet ro la sau khi thanh dao, Duc Phat chi day co thien dinh, do la thien TU NIEM XU duoc ghi ro trong kinh tang Pali. Mai cho den nhieu the ky sau do moi thay xuat hien cac bo kinh dai thua .Trong thoi Duc Phat con tai the,Ngai khong day ai doc chu, cau Phat de duoc vang sinh Cuc Lac ca.Chung ta cung khong thay ten cac vi Bo Tat. Duc Phat chi day cac de tu dat toi TU THANH QUA ma thoi. Dat toi La Han la dat toi qua vi Phat roi. Phat la nguoi dau tien tim ra con duong diet kho.Sau nay khong biet vi ly do gi cac kinh sachPhat trien cho rang cac vi La Han nay van con phai tu tap them nua, phai qua con duong BO Tat Dao de dat qua vi Phat.Thay THICH THONG LAC, vi Ngai khong thay cac kinh sach Nguyen thuy ghi chep dieu nay nen Ngai moi manh mieng phat bieu la cac kinh sach bac truyen deu do cac to nhu Long Tho, The Than, Ma Minh van van sang tac ra dua tren yeu ly cua kinh dien Pali. Vi tinh noi thang, noi that nen Ngai da lam ta giay dong ,buc boi va manh me len an, cho rang Thay Thich Thong Lac noi ba lap,tam bay tam ba.Thuc su phai noi rang Phat giao cua ta duoc Han hoa rat sau dam! "No" rat khac voi Phat giao thuo ban dau!! Chung ta hay binh tinh xuy xet that can than truoc khi phat bieu dieu gi.
De tu xin de dau sam hoi.

Ý kiến bạn đọc
14/07/20157:18 SA
Khách
TA CHỈ LÀ HẠT BỤI , VÔ MINH , KÉM TRÍ , THIẾU ĐỨC , ÍT PHƯỚC . KHÔNG Ở NGAY THỜI PHẬT TẠI THẾ GIÁO HÓA ... NHƯNG TA HÃY TÌM HIỂU NHỮNG GÌ LÀ "GỐC" MÀ PHẬT DẠY ĐỂ LÀM THEO . AI ĐÚNG AI SAI SẼ BÀN LUẬN SAU NHÉ . RÕ RÀNG KHI PHẬT TẠI THẾ CÓ BẢO BAN CÁC ĐỆ TỬ PHẢI GIỮ "GIỚI LUẬT" NGHIÊM CHỈNH TRƯỚC KHI LUYỆN TẬP "THIỀN ĐỊNH" THUẦN THỤC ĐỂ ĐẠT TỚI "THÔNG TUỆ" VẬY TA HÃY THEO ĐÓ LÀM XEM SAO.
09/05/20151:46 CH
Khách
A Di Đà Phật!! Buồn thay, buồn thay, tại sao người con Phật mà lại cứ cãi nhau, gây chiến tranh, đảo lộn, rồi làm mất lòng nhau như vậy!!! Thầy TTL nói quả không sai, Linh Hồn, Thần Thánh quả thực không có, vì sao vậy? vì nó còn tướng, ta thấy nó còn cái tướng hiện ra, cung điện thần uy... cùng các tướng, mà ta học Phật, các thứ đó là vô thường, ko gì bền mãi! nên ta chỉ có thể hiểu không có Thần, Linh Hồn khi ta đã thấu triệt lời Phật! có hay không có Thần, Hồn có đúng, có sai nhưng đúng sai khi nào!!! VÔ TƯỚNG hết mọi người à! đừng hiểu tất cả là vô tướng mà hủy báng thần linh, linh hồn, mà phải hiểu theo lời phật dạy!!! khi tất cả thành Phật, ko ai là thần, là hồn, vô ngã hết!!! còn Thầy thông lạc có đúng, có sai hay không!!! mọi người nên tu tiếp!! lúc đó sẽ rõ!!
13/02/201510:38 SA
Khách
Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp. Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: "Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?"

Đạt Ma đáp: "Không có công đức."- "Bởi vì những việc vua làm là nhân "hữu lậu", chỉ có những quả nhỏ trong vòngnhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật."- "Vậy công đức chân thật là gì?"Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được."Vua lại hỏi: "Nghĩa tối cao củathánh đế là gì?"- "Ai đang đối diện với trẫm đây?"
"Tôi không biết"
24/07/201411:09 SA
Khách
Qui thay loi noi ve Chanh Phat Phap cua Olcott Pham!!!!
17/12/20118:00 SA
Khách
BẠN BẠCH TẦM XUÂN CÓ TRÍCH DẪN TRONG KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 1 CỦA ĐỨC PHẬT NÓI. NHƯNG PHẬT NÓI: TRONG MỘT THẾ GIỚI KO CÓ 2 VỊ A LA HÁN CHÁNH ĐẲNG GIÁC CHỨ KO NÓI KO CÓ CÁC VỊ PHẬT KHÁC Ở CÁC THẾ GIỚI KHÁC. NẾU CHỈ HIỂU RẰNG LOÀI HAI CHÂN NÀY CHỈ CÓ Ở THẾ GIỚI NÀY THÌ CHẲNG LẼ LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY LÀ LOÀI DUY NHẤT, THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHẤT TRONG TOÀN BỘ VŨ TRỤ NÀY HAY SAO? CHỈ CÓ THẾ GIỚI TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY LÀ CÓ SỰ SÔNG MÀ THÔI SAO?VÀ TẠI SAO CHÚNG TA CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC MÀ CÁC HÀNH TINH KHÁC KO THỂ SỐNG ĐƯỢC. CHÚNG TA SỐNG ĐƯỢC Ở CÕI NÀY VÌ Ở ĐÂY CÓ ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO SỰ SỐNG CỦA CHÚNG TA THÌ Ở THẾ GIỚI KHÁC CŨNG CÓ ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO SỰ SỐNG CỦA LOÀI NGƯỜI Ở THẾ GIỚI KHÁC CHỨ? NÊN NHỚ RẰNG CHÚNG TA KO PHẢI LÀ DUY NHẤT
17/12/20118:00 SA
Khách
NHỮNG NHẬN XÉT CỦA THẦY THÍCH THÔNG LẠC CHÍNH LÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA NHƯNG NGƯỜI THEO PHẬT GIÁO NAM TÔNG. TÔI ĐÃ TỪNG RẤT ĐAU LÒNG VỀ VẤN ĐỀ NÀY VÀ QUYẾT CHÍ TÌM RA SỰ THẬT (TÔI TU THEO TỊNH ĐỘ NÊN RẤT KHÓ CHỊU VỀ NHỮNG NHẬN XÉT NHƯ VẬY). VÀ TÔI ĐÃ TÌM RA: TRONG CUỐN LỊCH SỬ PHẠT GIÁO ẤN ĐỘ CỦA PHÁP SƯ THÁNH NGHIÊM ĐÃ TÌM RA RẰNG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA PHÁT TRIỂN TỪ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ NHỮNG LỜI PHẬT THÍCH CA NÓI RA, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI THỪA HOÀN TOÀN CÓ TRONG LỜI DẠY CỦA ĐỨC THÍCH CA NHƯNG DO SỰ HIỂU BIẾT CỦA CÁC ĐỆ TỬ XƯA KO THẤU HIỂU HẾT LỜI PHẬT DAY CHO NÊN NÓI ĐẠI THỪA LÀ DO MA THUYẾT. NHỮNG KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA CÓ THỂ DO PHẬT THUYẾT, CÓ THỂ DO CÁC ĐỆ TỬ CỦA NGÀI THUYẾT (CÁC VỊ BỒ TÁT VÀ CƯ SĨ TẠI GIA NHƯ KINH DUY MA CẬT) NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC PHẬT ẤN KHẢ NÊN HOÀN TOÀN CHẮC CHẮN RẰNG KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA LÀ CHÁNH PHÁP VÀ CHỈ CÓ NHỮNG BẬC CÓ TRÍ TUỆ RỘNG LỚN MỚI TIN HIỂU ĐƯỢC MÀ THÔI
16/05/20117:00 SA
Khách
Thưa toàn thể quý đạo hữu,
Nhân dịp Lễ Phật Đản 2011 PL 2555, Ban Biên Tập Website Thư Viện Hoa Sen kính chúc toàn thể quý đạo hữu một mùa Phật Đản tràn đầy an lạc, thân tâm cát tường như ý.
Cũng luôn tiện kính tin quý độc giả hay, sau Lễ Phật Đản tức sau ngày 17-05-2011 một số thư mục trong TVHS sẽ không được update hàng ngày, trong đó có thư mục Ý KIẾN ĐỘC GIẢ. Trong thời gian này chúng tôi sẽ hiệu chỉnh lại phần mềm (software), như phần “Ý Kiến Độc Giả” có một số chức năng hiện bị giới hạn cần phải hủy bỏ và thêm vào đó một số chức năng khác tiện ích hơn cho độc giả. Chúng tôi rất cảm ơn quý đạo hữu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho độc giả và TVHS trong thời gian qua.
BBT Website TVHS
22/01/20118:00 SA
Khách
Có nhiều bài viết nói về “hiện tuợng “ Thích Thông Lạc là không đúng, hiện tượng có nghĩa là cái mới cái lạ, cái mới lần đầu thì mới gọi là hiện tượng. Còn ở đây không phải là cái mới, cái mới có lần đầu mà là cái đã có từ hơn 25 thế kỷ qua, cái Mà HT Thông Lạc nói là những lời trong kinh sách của Đức Phật để lại vì vậy không có gì gọi là hiện tượng.
Việc HT Thông Lạc làm đão lộn các trật tự từ ngàn năm để lại là đúng bởi cai mà HT đã phá là những cái không nằm trong bản chất của Đạo Phật như việc không thờ cúng sùng bái các vị Phật , Bồ Tát không có thật trong lịch sử,là đúng . Thử hỏi tại sao ngoài Đức Phật Thích ca Mâu ni ra tại sao các chùa lại không thờ kính các vị đại đệ tử của Đức Phật như Ông Ca Diếp, A nan, Xá Lợi Tử, Mục Kiều Liên vv... là những vị A la Hán, Bồ tát có thật ,mà lại đi thờ một các vị như A Di Đà , Quán thế Âm , Đại Thế chí vv...là những vị không có thật trong lịch sử loài người.
Còn nói HT Thích Thông Lạc tự cho mình là chứng đắc, điều này cũng không sai, tu mà không biết mình đã chứng đắc thì tu làm gì? Chưa chứng đắc thì nói chưa chứng đắc, đã chứng đắc thì nói chứng đắc có gì là sai đâu. Trong lịch sử Đức Phật và và nhiều bài kinh chính đức Phật cũng đã nói là ta chứng Đắc quả này quả nọ vv…không lẽ là không đúng hay sao?. Tự tu và tự chứng, không ai tu thay cho ai và cũng không ai có một quyền năng để ấn chứng cho ai, cái quan trọng là tu đến đâu là phải biết mình đến đó. Nếu có một ai đó có quả vị cao hơn chúng cho người có quả vị thấp, nói như thế thì cũng không khác gì giáo lý của Kitô giáo, như việc Giáo Hoàng nhân danh chúa phong thánh cho các đệ tử , điều khác hẵn với các nguyên tắc của Phật giáo.
Phật Thích Ca là một con người thành Phật đầu tiên trong lịch sử, điều đó là sự thật, là duy nhất mà cho đến nay loài người biết đến chỉ có một vị Phật có tên, có tuổi có địa chỉ. Còn ngoài ra các vị chân tu sau này chắc hẵn cũng không thiếu gì các vị đã thành Phật, nhưng người đời mấy ai biết được vị nào thành Phật vị nào không. Tôi nghĩ rằng ai mà tu hành đúng đắn chắc chắn sẽ thành Phật, còn Phật đó tên gì? họ gì thì không ai biết, nếu có biết thì chỉ có vị ấy mới biết ,còn loài người chúng ta cho đến bây giờ chỉ biết có một vị Phật có tên đây đủ là Phật Thích Ca Mâu Ni, quê quán gốc tích tại Ấn Độ, và kể cả cho mẹ họ hàng của ngài.
HT Thích Thông Lạc tự biết là mình đã tu tập chứng đắc quả A La hán và ngài nói ta là A la Hán thì không có gì sai. Nói như thế thì nhiều người cho rằng tự xưng tên vỗ ngực vv… tự xưng tên vỗ ngực là đối với những người không có chút danh vọng, hay chứng đắc mà tự cho mình này là nọ, thì mới gọi là tự cao tự đại, chứ đối với ngưòi đã làm xong một việc gì đó và nói việc ấy tôi đã làm xong thì có gì đâu sai, lấy gì nói tự cao tự đại( trừ trừ hợp làm một việc gì đó mang lại lợ ích riêng tư vv..)
18/01/20118:00 SA
Khách
Tôi cũng có ý kiến như Olcott Pham, vì thời mạt pháp nên chánh pháp bị lu mờ, chánh pháp Nguyên thủy bị coi là thiền phàm phu, k biết hành bồ tát đạo, chỉ tự lo cho mình. Vậy Đức Phật sau khi thành đạo mới dám độ chúng sanh, vì thế ta mới biết độ chúng sanh không phải là của phật giáo Đại Thừa mà nó đã có từ xa xưa của Phật giáo Nguyên Thủy mà người thể hiện lên điều đó chính là Đức Thế Tôn và các đại đệ tử của ngài. Ngày xưa ngài đâu có dạy đệ tử tụng niệm ê a, tụng danh hiệu A di đà Phật cầu cúng , ma chay, xem ngày giờ… mà dạy chúng đệ tử phải tự mình thắp đuốc đi, ngài dạy rất rỏ về pháp hành từ tứ vô lượng tâm, tứ chánh cần, tứ niệm xứ … sau khi Phật nhập diệt nào là bồ tát đạo, bồ tát hạnh … đủ các tông phái ra đời, người tu thời nay nếu có tri kiến thì k biết tu pháp nào cho đúng. Những lời nói có làm phật lòng mong chúng ta hãy tự suy nghĩ lại .Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đệ tử xin thành tâm sám hối.
17/01/20118:00 SA
Khách
Từ xưa đến nay các vị có thấy bao nhiêu vị kỳ tài như các nhà Bác học, thiên văn học, những vị giáo chủ của những tôn giáo ... thì nhân loại này ban đầu đều cho họ là những người điên: như trái đất quay quanh mặt trời, trái đất có lực hút, những phát minh điên khùng của các nhà khoa học ... và hôm nay lại tiếp tục xuất hiện dị nhân đó chính là Thầy Thích Thông Lạc. Các vị hãy tri kiến thử giáo pháp của Đức Phật và pháp hành của thầy có gì sai không, sao các vị chỉ mới nghe mà không tận tận nơi xem thử họ đã sống đúng chưa hay các vị cũng tự dối mình với Chánh pháp vì khó quá.... Tôi cũng tu theo Nguyên Thủy và tin rằng vạn pháp đều vô thường. Có người chỉ chổ sai của mình thì mình phải sữa đổi và người đó mới là thầy ta... vài lời nông cạn muốn mọi người đừng vì việc đó mà đưa ra tranh luận với Phật Pháp. Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Luật nhân quả sẽ không tha cho bất cứ ai đâu.
19/05/20117:00 SA
Khách
Từ trái tim, một mũi tên độc bắn ra, sẽ bị sức phản lực của nó làm tim đau nhói. Điều nầy mình đã trải nghiệm. Sẽ thoải mái hơn khi sống bằng lòng vị tha nhân ái, không cần phê phán hay ý kiến gì, vì mọi sự đã có công bằng nhân quả .
19/05/20117:00 SA
Khách
Luận về Công Đức & Lộ trình tu giải thoát :
Tất cả những pháp tu không theo lộ trình Giới-Định-Tuệ cũng đều đem lại nhiều công đức rất lớn cho nhân loại, như (được nhất tâm hay nhận biết vọng niệm, nhận biết ông chủ, ….), rất thích hợp cho cư sĩ tại gia, nhưng riêng các tu sĩ xuất gia thì chỉ đưa về tới Bến Cũ Đò Xưa, chớ không bao giờ qua đò đến bờ giải thoát được. Vì đây là đò ( Vô Ngã bất thiện pháp ). Muốn qua đò nầy, phải có đủ Giới Đức, Giới Hạnh, Diệt Ngã Xả Tâm sạch đến mức trong suốt, đúng theo lộ trình G-Đ-T, một chân lý bất di bất dịch đã được phật Thích Ca chứng nghiệm.
Do vậy mình không nên xúc phạm, mà phải cung kính những vị anh hùng nào đi theo lộ trình nầy, nổi bật là sư Thích thông Lạc là người thành công và tiên phong khai quật kho báo Giới-Định-Tuệ (chánh pháp của phật Thích Ca ), đã bị chôn vùi qua hằng ngàn năm bởi tham vọng bắt cá hai tay cả đạo lẫn đời của tu sĩ thời nay.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni phật
22/02/20118:00 SA
Khách
Hãy Sống như Hòa Thượng Thích Thông Lạc, hành trì phương pháp của Hòa thượng, giữ giới luật tinh nghiêm theo lộ trình Giới Định Tuệ một thời gian 7 tháng trở lên để trãi nghiệm rồi chúng ta đem kinh nghiệm bản thân đã trãi nghiệm ra chất vấn thưa hỏi khi đo sẽ lợi ích cho Bản thân hơn. Không cần ai Chứng cho khi Ta có đủ trí tuệ để tự nhận thấy mình đã Sống An Lạc!
19/10/20117:00 SA
Khách
Chào bạn Giới Minh !

Tôi mong bạn nội trong đời này gặp được chánh pháp,tu tập theo chánh Pháp cho đến đắc được đạo quả giải thoát rồi thì lúc ấy bạn có tha hồ mà tranh luận hơn thua .

Còn bây giờ bạn không nên nói này nọ thầy Thích Thông Lạc, vì bạn chẳng khác nào một con "RÙA MÙ" giữa biển khơi đang tìm bọng cây mà thôi !
16/05/20127:00 SA
Khách
Hoan hô ngài Thích thông Lạc! Ngài thật xuất chúng, ý ngài muốn nói tiểu thừa, đại thừa đều quét bỏ sạch không chấp trụ pháp nào cả, bây giờ quý vị thầy tu đi học cao kẹt chữ nghĩa ghê qúa mà ngộ nhập chân tâm không có ngài nói vậy là đại phá chấp ngang với bồ đề đạt ma truyền ngoài giáo lý thì sao? thật là alahán thích thông Lạc thứ thiệt, quý vị không có sự tu chứng mà dùng trí thức này suy xét hơn thua đọa hết địa ngục không ngày ra, tôi cảnh báo, lời nói của thầy không có gì sai nên không cần phân tích dừng lại ngay
25/11/20118:00 SA
Khách
xin hoi quy vi co vi Alahan Hay Vi Phat nao ra doi ma xem coi nang mang song con nguoi hon sinh mang cua cac chung huu tinh khac khong! huu tinh giac cua vi Alahan nay o dau mat rui! dung la dao cao mot thuoc ma cao ba truong ma!ay chinh that la ac ma thoi mac phap do
25/11/20118:00 SA
Khách
co vi la han nao hay vi phat nao ra doi ma coi nang mang song con nguoi va xem nhe mang song cua chung huu tinh khac khong hay giai thich thu xem nao chac day la giao ly rieng cua vi tu chung qua la lang la hanh la toi qua ha
25/11/20118:00 SA
Khách
ong hoa thuong thich thong lac nay con mac ket trong ngu am ma ne toi nghiep qua! noi minh cung qua Alahan ma theo vi nay khi mot vi Alahan ra doi se co sau cach chan dong ui da nghe qua thay cac can tran dieu chan dong bo mat nguon tam thanh tinh roi! ah ma cung khong thay co chan dong gi dau chi thay co song than cuop di sinh mang cua hang van sinh linh ma khong thay vi nay hien bay than thong cuu giup chac day chi la qua la hon qua ma chung ta uong giai khat hang ngay ma thoi! ta ha bai phuc
26/11/20118:00 SA
Khách
loi khuyen gui den hoa thuong Thich Thong Lac Kinh Bach Thay con vi long tu tam va loi ich cua tat thay chung sanh vi kem nhon duyen nen chua lia the xuat vay con mao muoi thua thinh cung Thay neu co vi so sot xin Thay niem qua cho: trong kinh Phat noi pham nhung vi tu chung ma tu chung, tu dac thi chua lia duoc bon tuong vi con thay chung la con thay chung sanh va tho gia vi nhon dau vi khong co coi Phat va chung sanh duoc do, khong co Botat, Alahan cho den qua vi nao khac von khong co chung sanh va qua vi neu noi day thay co the tien len buoc nua diet duoc nhan vo lau se tu chung duoc tri vo lau cua Nhu Lai nhung muon duoc nhu the thay phai xa lia bon tuong vi tu tanh von khong o cho vo sanh cua phap Thay co the tham nhap canh gioi vo sanh tam nay cung co the Thay nuong theo nghia huyen cua phap tu Bat Chanh Dao lia tuong ly tuong lia tanh phi tanh di den cho vo sanh thi moi mong an tru vao bat nha Balamat tudo co the tien len vien giac thanh tri Day la con duong ma Chu Bo Tat va chuPhat ba doi da di qua nhon day de tu xin nhan manh phap tu Bat Chanh Dao muc dich cua no la dua ta den canh gioi nao? Thay nen xac dinh cho dung neu co gi chua Hieu xin Thay Phat lo sam hoi duoi chan Vi Chan Tu la Hoa Thuong Thich Thanh Tu de cau phap Toi Thuong thua nay! de tu tuy khong co nhon duyen voi Thay THanh Tu nhung do nhon duyen tinh co doc kinh Kim Cang cua Thay ma duoc nghia vo sanh thau duoc thuc tuong cua bon tuong tu do thong suot tam gioi va cung da thay ro duoc that tuong cua tam gioi that la nhu huyen nhu hoa nen da buong xa duoc van phap. Xin Thay minh chung dung de vo tinh chung dong tu nhin noi Thay ma cho la hat giong thui cua Nhu Lai con that su thuong xot.
26/11/20118:00 SA
Khách
toi la mot hoc gia chon tu nhung xin thanh tam hoi cac Vi Dai lao Hoa Thuong, cung cac Tang Ni Dai Duc theo loi tu cua vi HT Thich Thong Lac day chi can ban tu chung o canh gioi nhi thua vi Vi day con ca bon tuong va bon benh (bon tuong: nga, nhan, chung sanh va tho gia) va 4 benh (tac, chi, nham, benh) o canh gioi vien giac thanh tri cua chu Botat phai lia tuong phi tuong, lia tanh phi tanh khong con thuc the hien tien cua tanh tuong cua van phap vi tam von da vo sanh thi dau co ly nao tru o bon tuong va hai nga de tu xin cau mong cac vi dai lao Hoa thuong cung chu tang Dai Duc ni nhu long thuong xot khai thi cho vi tu chung o qua vi Alahan nay de mong cuu canh phap tam thua tham nhap canh gioi Nhu lai tang cung tot canh gioi Dieu minh sat tri moi mong mang lai loi ich cho chung sanh, toi nghi rang vi nay co le dang o vao canh gioi phi xu phi phi tuong xu hay khong vo bien xu thuc vo bien xu chang? the thi can Phai Phat bo de tam va cau vien giac moi mong dem lai loi ich vien man cuu canh cho chung huu tinh. o day toi thiet nghi van vat chung sanh khong ngoai cong duc Hien bay cua chu nhu lai vi moi vat dieu la tuong cong duc cua Chu Nhu lai thanh tuu ma co do do dieu phai co tinh dong dang vay cui xin quy Dai Duc Tang hay vi the gian chung con ma mang tinh binh dang giac ma phat khoi tu bi mang phap toi thuong thua Cua Chu Nhu Lai ma khai thi cho vi day tro ve an tru trong bien Vien giac Vay! NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT
29/03/20127:00 SA
Khách
Kính gửi bạn nào phụ trách trang veb nầy :
Bản tánh củ người VN là hay bắt chước , đặc biêt không cân biết cái hay cái dở của người , đây là trang Phật giáo vui lòng dể dải cho người ta vào xem , kêu người ta góp ý mà cản trớ lưu thông là sao ? tại sao bắt người ta phải đánh vào các chữ trong ô nhỏ đó ,cac trang khác rất thông minh không để cái tầm bậy đó , ở các trang thu phim , họ muốn chúng ta mua bằng tiên để thu phim nhanh ( download ) còn không mua họ làm chậm chạp để nản lòng mà mua họ còn bắt chúng ta đợi 60 giây hay 30 giây , sau khi thu một tập phim họ bắt mình đợi 15 phút hay 1 giờ , nếu đà làm vậy xin theo tiêu chuẩn điên khùng nầy là bắt người đợi như vậy và dánh chữ vào nữa là cho chữ lem nhem khó đọc để khi nào cảm thất khó khăn tôi bỏ tiền để vào trang bạn , bạn vào xem nang chieu cali .com , luyên chuọngnet , đay là cac trang thu phim vn , hong kong ...
vao trang ho de dang , con vao trang bạn giống như xin
Quang
29/03/20127:00 SA
Khách
tại sao bài bác HT THICH THONG LẠC vậy , khi người chứng đắc,họ nói lên để khuyến khích chúng ta cố tu hành, đây là ý tốt , nếu nói láo mà mang tội thì HT nói ra làm chi, có hại cho mình , chúng ta bài bác phủ nhận , có phải ta ganh tỵ chăng ? , còn những người khác mà các bạn dẩ chứng là khi đắc được cái gì là không nên nói ra, tại sao ?
đó là tánh xấu của người VN , và một số người Á Đông khác, hoặc là nói ra sẽ bị người ta bài bác mình như HT THÍCH THÔNG LẠC ? ngược dòng thời gian cô Diệu Âm Diệu Ngộ đắc được Tam Muội một số người chỉ trích , vặn hỏi, trong đó có cả thầy chùa ( xin lổi không biết dùng chữ nào cho đúng ) . Tôi không phải người theo đạo phật, tôi chỉ là người học khí công, trong một lúc tự hiểu à ! các tư thế tượng phật trong chùa là các thế luyện tập khí công, tôi vội mở ra hết các trang veb Phật giáo để tìm các tượng phật , may mắn thay tôi mở vào Trang của cô , và cũng nhờ cô can đảm không sợ người ta nói gì , cô đã nói lên những gì mình chứng đắc được ,và cô nói những gì khi đắc , trước và sau khi có lục thần thông , thật cám ơn cô Diệu Âm Diệu Ngộ , nhờ cô mà tôi mới biết mình chứng đắc như cô dù sự đắc chứng của tôi thấp hơn cô vì cô lúc đó đã đắc được 6 năm trước , thưa các bạn những gì cô thấy , tôi cũng thấy như vậy, xin xác nhận những gì cô chứng thiên nhãn thông , nhỉ thông , thần túc thông, tôi cũng thấy 100% như cô vậy có những chuyện cô thấy bằng cảnh giới nội tâm ( ngủ ma thấy ) còn tôi thấy cảnh giới ngọai tâm ( thức mà thấy ) , có lúc tôi nhắm mắt thấy ( ví dụ bàn ngày đứng trong vườn sau nhà nhắm mắt thì thấy cảnh nào đó , vẩn biết bà vợ mình đứng các mình vài bước . có khi mở mắt thường vẩn thấy . ví dụ tôi nói bằng mắt thường tôi đã thấy hình dáng của gió thổi (đừng nói tôi mad dây nha ) ,vì người ta chỉ thấy khói mà thôi ( có màu ) gió thì trong suốt không ai thấy . những gì đà thấy chỉ thấy một lân không bao giờ thấy lại nửa vì đã thấy nhiều chuyện huyền bí tôi sợ không dám nói bậy, và vì cô can đảm nóii lên mà tôi cũng bắc đâu niệm A MI ĐÀ PHẬT , ví dụ các sư khác chứng mà không nói ra thì làm sao tôi biết mà tin theo để niệm phật . Kính thưa các bạn tôi học khí công , Diệu Âm tu theo đạo phật , chúng cùng thấy giống nhau, kết quả như nhau , chứng tỏ chúng tôi đi dúng con đường, đường lên Linh Sơn , với tôi đường còn xa đầy trắc trở . muốn hiểu những gì tôi nói xin vui lòng nghe dia ( ý nghĩ hoàng pháp , kinh nghiêm niệm phật và những chuyện luân hồi) ( chỉ xem hay nghe đoạn những dấu hiệu trước và sau khi được lục thần thông , và trước và sau được nhất tâm tam muôi ) ( vì đoạn nầy bên khí công và đạo phật cùng một ý, hay nói kha'c đi là cùng nguồn gốc )
hiện nay đà cố nhiều người đắc được A LA HÁN , trong bài thiền thực hành Hai Lúa ( là A La HÁN năm 1991 ) nói anh Sơn A LA HÁN ở Đà Lạc , va còn nhiều người vô danh đã đắc chứng
Quang
19/01/20128:00 SA
Khách
Đệ tử của HT Thanh Từ khi "ra riêng" có 3 hiện tượng đáng lưu tâm, đó là Thông Lạc, Thông Huyễn (Chân Quang), Như Thủy. Hiện tượng nào cũng đáng quan ngại đối với Phật Giáo VN.
16/11/20128:00 SA
Khách
Minh la pham phu tuc tu ko the nao biet het duoc, vi vay khong ai dam khang dinh suy nghi va lap luan cua minh la dung, nhung thoi hien tai con nguoi song buong tha, song ko co tam tu, nhieu thu khong dien ta duoc trong xa hoi nay, vi the chung ta nen song tu bi, hy xa la cai dau tien mang den cho ta niem vui va hanh phuc, va moi nguoi hanh phuc do la cot loi. Niem phat la phuong phap giu tam tu bi. khong cho tam chay lang xang, Thien dinh thi giup tam thanh than an lac, tat ca dieu phat day tu xua den gio, nhieu bac dao su da hoc va thuc hanh, da mang lai nhieu loi ich trong cuoc song, den luc chet cung thanh than tuoi cuoi ra di. Khong nhu mot so nguoi chet bat dac ky tu, chet tuc tuoi, nhung dieu do deu co trong thuc te chung ta da nhin thay. Vi vay hay cu di hoc va thuc hanh nhung gi duc phat da day nhu vay chung ta khong mat dieu gi ma giup cho nhan cach va doi song chung ta an lac va tot hon . A DI Da Phat.
25/07/20127:00 SA
Khách
Tu là gì, tu hay không tu, tu làm gì, làm hay không làm, làm để làm gì...tu sĩ không vào diễn đàn, diễn đàn chỉ dành cho văn sĩ, tu sĩ không bàn việc tu, chỉ lo tu. Văn sĩ thích bình chuyện tu chỉ để mọi người biết mình tu. Thật nực cười..
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
facebookyoutubetwittertwitter
HỘI NHẬP / GHI DANH
Trang tổng hợp các tin tức về Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Mantreal, Canada
Sáng nay, 26-8 (13-7-Ất Mùi), tại tổ đình Từ Quang, Montreal, Canada, sơn môn pháp phái tổ đình Từ Quang, môn đồ pháp quyến và gia đình đã tổ chức trang nghiêm lễ trà tỳ cố Đại lão HT.Thích Tâm Châu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, nguyên Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN, viện chủ tổ đình Từ Quang (Canada).