04. Phản Ứng Từ Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng Và Giáo Hội Trung Ương

23/09/201012:00 SA(Xem: 13398)
04. Phản Ứng Từ Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng Và Giáo Hội Trung Ương

HỒ SƠ TU VIỆN BÁT NHÃ LÀNG MAI
04
PHẢN ỨNG TỪ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LÂM ĐỒNG
GIÁO HỘI TRUNG ƯƠNG

MỤC LỤC

Bản Báo Cáo Khẩn Cấp của Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng Số 368 30-06-2009
Văn thư số 789/UBND TX Bảo Lộc về việc giải quyết tình hình tại chùa Bát Nhã 07.09.2009
Công văn 429 của Trung Ương Giáo Hội 5-10-2009
Công Văn Số 418 Của Trung Ương Giáo Hội 06-10-2009
Công Văn Số 158 của Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng 13-10-2008
THPG Lâm Đồng đề xuất bảo lãnh Tăng thân Làng Mai 13/10/2008
Đề nghị báo cáo về vụ việc tại Tu viện Bát Nhã & chùa Phước Huệ 7-10-2009
Nhận định của Trung ương GHPGVN về tình hình tại tu viện Bát Nhã & chùa Phước Huệ

BẢN TƯỜNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO KHẨN CẤP
CỦA TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LÂM ĐỒNG SỐ 368 - 30-06-2009

batnha-btt24_0

batnha-btt25_0

batnha-btt26_0

batnha-btt27_0


________________________________________________________

VĂN THƯ SỐ 789 UBNDTX BẢO LỘC
VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TÌNH HÌNH TẠI TV BÁT NHÃ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BẢO LỘC

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc LậpTự doHạnh Phúc

Bảo Lộc, Ngày 07 tháng 9 năm 2009

Số: 789 / UBND
V/v giải quyết tình hình
Tại chùa Bát Nhã xã Đambri

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan ban ngành
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
- UBMTTQ và các đoàn thể thị xã.

Tổ chức Làng Mai tại chùa Bát Nhã về tư cách pháp nhân chưa được nhà nước và giáo hội phật giáo Việt Nam công nhận. Từ tháng 7/2008, trụ trì chùa Bát Nhã đã từ chối bảo lãnh cho tạm trú, song tổ chức Làng Mai vẫn cố tình không rời khỏi Bát Nhã. Mặt khác, trong thời gian hiện diện tại Bát Nhã đã có một số hoạt động vi phạm pháp luật nhà nước ( luật cư trú, nghị định 22CP của chính phủ…) vi phạm hiến chương của giáo hội Phật Giáo Việt Nam … gây bất bình trong đại bộ phận tăng niphật tử trong địa bàn thị xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và chủ chuong giải quyết tổ chức Làng Mai sau mùa an cư kiết hạ ( 15/07/AL). UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu thủ trưởng cơ quan ban ngành. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã trực tiếp tổ chức tuyên truyền giải thích cho đội ngũ cán bộ công nhân viên và nhân dân thấy rõ những sai phạm, lợi dụng chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta để chống phá chế độ, chống lại giáo hội Phật Giáo Việt Nam của tổ chức Làng Mai. Quán triệt chủ chương giải quyết vấn đề tại Bát Nhã theo tinh thần công văn 1329 của ban tôn giáo chính phú. Thông báo số 037 của hội đồng chị sự giáo hội Phật Giáo Việt Nam, để cho cán bộ, công nhan viên và nhân dân biết thêm ( kèm theo 2 văn bản).

Đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ…phối hợp cùng các đoàn thể xã Dambri tiếp tục vào gặp gỡ, vận động số tăng ni của Làng Mai tại chùa Bát Nhã để họ tự nguyện trở về nơi cư trú hoặc đăngkí tu tập tại một cơ sỏ khác ( Ngoài chùa Bát Nhã) do giáo hội phật giáo Việt Nam quan lý.
Giao cho đồng chí chủ tịch UBND phường Blao, phường Lộc Sơn, phường II và xã Dambri trực tiếp chỉ đạo các đoàn thể vận động bằng được số tăng ni sinh là người phường xã mình đã xuất gia, hiện đang tu học theo pháp môn Làng Mai trở về tu tại cơ sở Phật Giáo trên địa bàn thị xã do giáo hội phật giáo Việt Nam đang quản lý hoặc trở về gia đình ( có danh sách đính kèm) và báo cáo kết quả về UBND thị xã.
Công an thị xã Bảo Lộc có kế hoạch theo dõi, nắm bắt tình hìnhliên quan đến chùa Bát Nhã, chỉ đạo cho công an xã Dambri tiếp tục kiểm tra và sử lý với các hành vi vi phạm luật cư trú, có phương án sẵn sàng xử lý giải quyết tình huống xấu phức tạp có thể xảy ra.

Nơi nhận:

­- Như trên

- Chủ tịch
- UBND tỉnh
- Thị ủy Bảo Lộc
- Sở nội vụ
-Các cơ quanliên quanbatnha-btt30

CÔNG VĂN SỐ 418 CỦA TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI
NGÀY 06-10-2009

congvan-bts-pglamdong

congvan-bts-pglamdong-2

congvan-bts-pglamdong-3
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
VĂN PHÒNG 2
Số : 429/ CV. HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2009

V/v Sự kiện xảy ra tại Tu viện Bát Nhã và Chùa Phước Huệ, Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH LÂM ĐỒNG

Nhằm hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trong việc tìm ra phương án giải quyết rốt ráo tình hình xảy ra tại Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một số nhận địnhthông báo đến Quý Ban một số vấn đề liên quan đến Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ như sau:

Theo tinh thần phiên họp ngày 05/7/2009 tại Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng, sau khi mãn hạ khoảng tháng 9/2009 nghĩa là sau Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, sẽ có phiên họp để tìm phương thức giải quyết vấn đề Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã, chớ không phải sau khi mãn hạ là giải tán số Tăng Ni đang tu tập tại theo pháp môn Làng Mai, cho nên việc làmsự kiện xảy ra ngày 27/9/2009 là hơi sớm, không tuân thủ tinh thần phiên họp ngày 5/7/2009 tại Văn phòng THPG Lâm Đồng do Trung ương Giáo hội chủ trì.

Số Tăng Ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã bây giờ đã tập họp về chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, do TT. Thích Thái Thuận làm Trụ trì. Trong thời gian chờ tìm nơi cư trú thích hợp của Tăng Ni theo từng địa phương, thì số Tăng Ni này vẫn tạm trú tại chùa Phước Huệ, duới sự bảo lãnh của Trụ trìtuân thủ các quy định pháp luật.

Trong số Tăng Ni nói trên, phần lớn là có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung, mà hiện nay, cơn bão số 9 đang tàn phá các tỉnh nầy. Các cơ quan Trung ương và địa phương, nhất là Giáo hội đang tập trung để lo cứu trợ, góp phần ổn định đời sống nhân dân, xây dựng lại những đổ nát do cơn bão gây ra. Do đó, vấn đề tìm ra địa chỉ, cũng như liên hệ Ban Trị sự và người thân của các Tăng Ni này để cùng bàn bạc giải quyết, là vấn đề khó khăn. Vì vậy, để sau khi ổn định tình hình sinh hoạt của các tỉnh miền Trung, Giáo hội sẽ tiếp tục thực hiện việc xác minh, liên hệ với Ban Trị sựthân nhân của các Tăng Ni nêu trên.

Trước sau như một, Giáo hội minh định TT. Thích Đức Nghi và đệ tử của Thượng tọa Đức Nghi phải chịu trách nhiệm về hành vi thô bạo, kém văn hóa đối với Ban Trị sự như trong phiên họp ngày 05/7/2009 đã khẳng định: Phải sám hối chư Tôn đức Ban Trị sự.

Việc xây dựng cơ sở, mua đất tại Tu viện Bát Nhã là thuộc phạm vi nội bộ giữa Thượng tọa Thích Đức Nghi và Hòa thượng Thiền sư Nhất Hạnh, cho nên hai bên cùng bàn bạc giải quyết hợp tình hợp lý. Vì có liên quan đến cơ quan chủ quản là Ban Trị sự Phật giáo và chính quyền tỉnh Lâm Đồng, do đó trong quá trình giải quyết phải có sự tham gia của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các cơ quantrách nhiệm của chính quyền địa phương .

Giáo hội nhất trí là không công nhận sự tu tập bất hợp phápcá nhân không hợp pháp, nhất là tại chùa Phước Huệ, Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo thị xã Bảo Lộc. Vấn đề phân tán của các Tăng Ni trên cần phảithời gian để liên hệ với Ban Trị sự, thân nhân của các Tăng Ni theo từng địa phương. Do đó, cần được lưu lại một thời gian nhất định. đến tháng 12/2009

Về phần các Tăng Ni có hộ khẩu tại Lâm Đồng, tạm trú hợp pháp tại Lâm Đồng được tiếp tục tu học theo pháp môn Làng Mai tại Tự Viện nào mà có sư trụ trì bảo lãnh. Nếu các Tăng Ni được bảo lãnh của Trụ trì các tỉnh khác ngoài Lâm Đồng, thì Ban Trị sự, chính quyền nơi đến cần có sự giúp đỡ hợp pháp để các Tăng Ni trên được an tâm tu học theo pháp môn Làng Mai, nhưng phải tuân thủ theo các quy định của Giáo hộiluật pháp.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cần triệu tập phiên họp bất thường để nhận định, đánh giá tình hình đối với sự kiện xảy ra ngày 27/9/2009 và báo cáo kết quả cụ thể bằng văn bản về Trung ương Giáo hội để cùng phối hợp giải quyết vấn đề.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một số nhận định như trên trước tình hình bất ổn tại Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nơi nhận :
- Như trên
- Sở Nội vụ - BTG tỉnh Lâm Đồng
- Các Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng
“để biết và phối hợp giải quyết”
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

__________________________________________________________________

CÔNG VĂN SỐ 158 NGÀY 13-10-2008
CỦA TỈNH HỘI PHẬT GIÁOLÂM ĐỒNG

giaohoitinhlamdong

________________________________________________________________

 

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LÂM ĐỒNG
ĐỀ XUẤT BẢO LÃNH TĂNG THÂN LÀNG MAI

TIẾP TỤC TẠM TRÚ TU HỌC TẠI BÁT NHÃ 13-10-2009

Linh Toàn Phattuvietnam.net

giaohoitinhlamdongSáng nay 13/10 dưới sự chỉ đạo của hoà thượng Thích Pháp Chiếu quyền trưởng Ban Trị Sự phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Hoà thượng Thích Toàn Đức đã chủ trì cuộc họp bất thường của thường trực Ban Trị Sự để triển khai công văn số 427/CV/HĐTS ngày 10/10/2008 của thường trực HĐTS Trung Ương về việc tu học của Tăng Thân Làng Mai tại Tu Viện Bát Nhã thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng .

Theo công văn số 525/TGCP-PG ngày 07/07/2006 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và công văn số 212/CV/HĐTS ngày 25/05/2006 của thường trực HĐTS Trung Ương đã chấp thuận cho phép Tăng Thân Làng Mai được mở khoá tu tại Tu Viện Bát Nhã (Lâm Đồng), chương trình này đã có kế hoạch cụ thể từ năm 2006 đến năm 2010 và cũng đ được đăng ký với Uỷ Ban Nhn Dn tỉnh Lm Đồng vào ngy 21/08/2006.

Thời gian gần đây thượng toạ Thích Đức Nghi do bệnh duyên nên không trực tiếp ở tại Tu Viện Bát Nhã để điều hành Phật sự và đã có đơn không bảo lãnh, rút lại văn thư xin phép cho Làng Mai sinh hoạt tại tu viện Bát Nhã. Điều này đã gây xáo trộn ít nhiều đến chương trình sinh hoạt tu học của Tăng Thân Làng Mai cũng như tình hình Phật sự tại địa phương bởi khoá tu này không thể nào đột ngột dừng lại.

Căn cứ vào công văn số 525 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, công văn số 212 của Hội Đồng Trị Sự Trung Ương vẫn còn hiệu lực và nhất là căn cứ vào tình hình thực tế của Tu Viện Bát Nhã hiện nay, nhằm cũng để ổn định tình hình sinh hoạt Phật tại địa phương, qua hai cuộc họp vào ngày 2/10 và ngày 13/10/2008, thường trực Ban Trị Sự đã thống nhất bảo lãnh, đề nghị quí cấp chính quyền cho Tăng Thân Làng Mai tiếp tục đăng ký tạm trú để tu học theo chương trình đã đăng ký.

Ngoài ra công văn cũng nhấn mạnh Giáo Hội chỉ thừa nhận chữ ký của thượng toạ Thích Đức Nghi - đại diện tu viện Bát Nhã mới có giá trị đề xuất các sự việc liên quan đến Tu Viện Bát Nhã trước Ban Trị Sự và quí cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Mọi chữ ký khác điều không có giá trị pháp lý đối với Giáo hội.

Hội nghị cũng đã chấp thuận cho thượng toạ Thích Đức Nghi thôi giữ các chức vụ trong Ban Trị Sự phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Hướng tới, Ban Trị Sự sẽ kết hợp với các cấp chính quyền ổn định sự tu tập sinh hoạt của tăng thân Làng mai và Tăng chúng Tu viện Bát Nhã, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

giaohoitinhlamdong-04giaohoitinhlamdong-03giaohoitinhlamdong-02

giaohoitinhlamdong-05

_____________________________________________________________________


ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO VỀ VỤ VIỆC TU VIỆN BÁT NHÃ
VÀ CHÙA PHƯỚC HUỆ-THỊ XÃ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

07/10/2009 10:11

(GNO-TPHCM): Văn Phòng II Trung ương GHPGVN đã có công văn số 425/CV.HĐTS do Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II TƯGH ký ngày 2/10, đề nghị Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng báo cáo sự việc xảy ra ngày 27/9/2009 tại Tu viện Bát Nhãtình hình Tăng Ni tu theo pháp môn Làng Mai tại chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Trong công văn Trung ương GHPGVN nêu rõ quan điểm giải quyết vấn đề của Giáo hội về vấn đề Tu viện Bát Nhã rằng: “Các sự kiện liên quan đến Tăng Ni tu theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhãvấn đề mà Trung ương Giáo hội đang quan tâm và đang phối hợp cùng Ban Trị sự, Chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Thị xã Bảo Lộc để tìm phương án giải quyết tốt nhất, nhằm ổn định tình hình Phật giáo địa phương.”

Đề cập đến sự kiện xảy ra ngày 27/9/2009 tại Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, Trung ương Giáo hội cho rằng, sự kiện này “đã làm ảnh hưởng đến dư luận và gây nên sự bức xúc trong Tăng Ni, Phật tử.” Theo đó, Trung ương Giáo hội đề nghị BTS THPG tỉnh Lâm Đồng khẩn trương gửi báo cáo cụ thể về vấn đề này trong thời gian sớm nhất. (Th.T)

http://www.giacngo.vn/thoisu/2009/10/07/775243/

__________________________________________________________________

NHẬN ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG GHPGVN
VỀ TÌNH HÌNH TẠI TU VIỆN BÁT NHÃ VÀ CHÙA PHƯỚC HUỆ,

THỊ XÃ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

10/10/2009 17:18

LTS: Sự cố đáng tiếc diễn ra tại tu viện Bát Nhã, thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng kéo dài từ ngày 27-9-2009 đến nay và đang tạo ra những diễn biến phức tạp tại chùa Phước Huệ trên cùng địa bàn đã gây hoang mang dư luận trong và ngoài Phật giáo, làm sút giảm niềm tintác động bất lợi đối với công cuộc xây dựng xã hội và phát triển đạo pháp của GHPGVN. Lộ trình “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đang bị thử thách nghiêm trọng bởi cách hành xử thiếu văn hóa của chính quyền địa phương, phủ nhận những nỗ lực của xã hội theo hướng thượng tôn luật pháp.

Trong các ngày 2 và 5-10 vừa qua, Trung ương GHPGVN đã chuyển đạt nhiều công văn liên hệ vụ việc đến các cơ quan chức năng và BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, qua đó tìm kiếm một giải pháp nhằm ổn định Phật sự trên địa bàn. Nội dung văn bản mà chúng tôi đăng tải sau đây được xem là phát biểu chính thức của Trung ương GHPGVN về sự kiện này. GNO

...Nhằm hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trong việc tìm ra phương án giải quyết rốt ráo tình hình xảy ra tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một số nhận địnhthông báo đến quý ban một số vấn đề liên quan đến Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ như sau:

Theo tinh thần phiên họp ngày 5-7-2009 tại Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng, sau khi mãn hạ khoảng tháng 9-2009 nghĩa là sau Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, sẽ có phiên họp để tìm phương thức giải quyết vấn đề Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, không phải sau khi mãn hạ là giải tán số Tăng Ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai, cho nên việc làmsự kiện xảy ra ngày 27-9-2009 là hơi sớm, không tuân thủ tinh thần phiên họp ngày 15-7-2009 tại Văn phòng THPG Lâm Đồng do Trung ương Giáo hội chủ trì.

Số Tăng Ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã bây giờ đã tập họp về chùa Phuớc Huệ, thị xã Bảo Lộc, do TT.Thích Thái Thuận làm trụ trì. Trong thời gian chờ tìm nơi cư trú thích hợp của Tăng Ni theo từng địa phương, thì số Tăng Ni này vẫn tạm trú tại chùa Phước Huệ, duới sự bảo lãnh của trụ trìtuân thủ các quy định pháp luật.

Trong số Tăng Ni nói trên, phần lớn là có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung, mà hiện nay, cơn bão số 9 đang tàn phá các tỉnh này. Các cơ quan trung ương và địa phương, nhất là Giáo hội đang tập trung để lo cứu trợ, góp phần ổn định đời sống nhân dân, xây dựng lại những đổ nát do cơn bão gây ra. Do đó, vấn đề tìm ra địa chỉ, cũng như liên hệ Ban Trị sự và người thân của các Tăng Ni này để cùng bàn bạc giải quyết, là vấn đề khó khăn. Vì vậy, để sau khi ổn định tình hình sinh hoạt của các tỉnh miền Trung, Giáo hội sẽ tiếp tục thực hiện việc xác minh, liên hệ với Ban Trị sựthân nhân của các Tăng Ni nêu trên.

Trước sau như một, Giáo hội minh định TT.Thích Đức Nghi và đệ tử của TT.Đức Nghi phải chịu trách nhiệm về hành vi thô bạo, kém văn hóa đối với Ban Trị sự như trong phiên họp ngày 5-7-2009 đã khẳng định: Phải sám hối chư tôn đức Ban Trị sự.

Việc xây dựng cơ sở, mua đất tại tu viện Bát Nhã là thuộc phạm vi nội bộ giữa Thượng tọa Thích Đức Nghi và Hòa thượng Thiền sư Nhất Hạnh, cho nên hai bên cùng bàn bạc giải quyết hợp tình hợp lý. Vì có liên quan đến cơ quan chủ quản là Ban Trị sự Phật giáo và chính quyền tỉnh Lâm Đồng, do đó trong quá trình giải quyết phải có sự tham gia của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các cơ quantrách nhiệm của chính quyền địa phương .

Giáo hội nhất trí là không công nhận sự tu tập bất hợp phápcá nhân không hợp pháp, nhất là tại chùa Phước Huệ, Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo thị xã Bảo Lộc. Vấn đề phân tán của các Tăng Ni trên cần phảithời gian để liên hệ với Ban Trị sự, thân nhân của các Tăng Ni theo từng địa phương. Do đó, cần được lưu lại một thời gian nhất định, đến tháng 12-2009.

Về phần các Tăng Ni có hộ khẩu tại Lâm Đồng, tạm trú hợp pháp tại Lâm Đồng được tiếp tục tu học theo pháp môn Làng Mai tại tự viện nào mà có sư trụ trì bảo lãnh. Nếu các Tăng Ni được bảo lãnh của trụ trì các tỉnh khác ngoài Lâm Đồng, thì Ban Trị sự, chính quyền nơi đến cần có sự giúp đỡ hợp pháp để các Tăng Ni trên được an tâm tu học theo pháp môn Làng Mai, nhưng phải tuân thủ theo các quy định của Giáo hộiluật pháp.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cần triệu tập phiên họp bất thường để nhận định, đánh giá tình hình đối với sự kiện xảy ra ngày 27-9-2009 và báo cáo kết quả cụ thể bằng văn bản về Trung ương Giáo hội để cùng phối hợp giải quyết vấn đề.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một số nhận định như trên trước tình hình bất ổn tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

(http://www.giacngo.vn/thoisu/2009/10/10/57400B/)
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)