Toàn bộ những bài viết ngắn của Hoà thượng Thích Thanh Từ

19/04/20159:33 SA(Xem: 13081)
Toàn bộ những bài viết ngắn của Hoà thượng Thích Thanh Từ
TOÀN BỘ NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN CỦA HOÀ THƯỢNG THÍCH THANH TỪ

Đây là danh mục toàn bộ những bài viết ngắn của Hoà Thượng Thích Thanh Từ.
Các bài viết được biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau từ các Thiền Viện và quý Phật tử.
Mỗi tập sách quý vị có thể download về máy tính của mình hoặc quý vị có thể xem trực tiếp từng trang trên website.

STT NỘI DUNG (PDF) NỘI DUNG (EPUB) GHI CHÚ
1 Ai thực tế hơn ai epub Hoa Vô Ưu 6
2 An Lạc Sau Khi Bứng Gốc Khổ Đau. epub Xuân Trong Cửa Thiền 123
3 Ba Điều căn Bản Của Người Tu Phật. epub Hoa Vô Ưu 1
4 Bài Kinh Bát-nhã. (Tất niên Đinh Mão-1988) epub Xuân Trong Cửa Thiền 123
5 Bài Kinh Tu Nhàn Đề epub
6 Bài pháp đầu tiên của đức Phật epub
7 Bản Chất Đạo Phật Bi Quan Hay Lạc Quan? epub Hoa Vô Ưu Tập 9
8 Bản Ngã Là Gốc Của Đau Khổ Và Bất Công epub Tu là Chuyển Nghiệp
9 Bi Và Trí. epub Đâu Là Chân Hạnh Phúc
10 Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp. epub Tu là Chuyển Nghiệp
11 Biểu tượng hoa sen epub Xuân Trong Cửa Thiền 4
12 Bình Thường Tâm Thị Đạo epub Xuân Trong Cửa Thiền 123
13 Bỏ Tất Cả Là Được Tất Cả. epub Hoa Vô Ưu 2
14 Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả epub Bước Đầu Học Phật
15 Bồi Dưỡng Cho Lớp Giảng Sư. epub Hoa Vô Ưu Tập 9
16 Cái Gì Rồi Cũng Đến, Đến Rồi Qua, Qua Rồi Mất. epub Xuân Trong Cửa Thiền 123
17 Chân Lý Tương Đối. epub Bước Đầu Học Phật
18 Chân Lý Tuyệt Đối. epub Bước Đầu Học Phật
19 Chánh Báo Và Y Báo. epub Tu là Chuyển Nghiệp
20 Chánh Tín Và Mê Tín. epub Hoa Vô Ưu 1
21 Chấp Là Gốc Đấu Tranh Là Nguồn Đau Khổ. epub Bước Đầu Học Phật
22 Chén Trà Khai Mạc. (Tất niên Bính Dần-1987) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
23 Chỉ  Ông Chủ. epub Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
24 Chỉ tâm yếu cho người tu thiền

Chỉ tâm yếu cho người tu thiền
(Bài dịch)
epub
25 Chỗ Đồng Khác Giữa Phật Học Và Khoa Học. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
26 Chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông epub Nguồn an Lạc
27 Cho người già bệnh (Anh - Việt) epub Hoa Vô Ưu 3
28 Chữ “Tức” Trong Phật Giáo Đại Thừa. epub Bước Đầu Học Phật
29 Chữ không trong bài kinh bát nhã epub Hoa Vô Ưu 3
30 Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật. epub Nguồn An Lạc
31 Có Pháp Môn Nào. epub Trên Con Đường Thiền
32 Cội  Nguồn Thiền Tông. epub Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 
33 Cội Gốc Sanh Tử và Niết Bàn epub
34 Con đường mười nghiệp lành epub  
35 Con người bất tử epub
36 Con Người Hạnh Phúc - Đức hỉ xả. (Xuân Mậu Ngọ-1978) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
37 Cốt lõi Đạo Phật epub Bước Đầu Học Phật
38 Cúng Dường Tam Bảo. epub Bước Đầu Học Phật
39 Cuộc Đời Là Mâu Thuẫn. epub Trọn Một Đời Tôi
40 Cuộc Đời Tương Đối Mà. epub Cành Lá Vô Ưu
41 Cương Yếu Để Tu. epub Hoa Vô Ưu Tập 2
42 Đãi Cát Tìm Vàng. epub Hoa Vô Ưu Tập 4
43 Đạo Lý Vô Ngã. epub Vài Vấn Đề Phật Pháp 
44 Đạo Phật epub Bước Đầu Học Phật
45 Đạo Phật bi quan hay lạc quan? epub
46 Đạo phật là bình đẳng tự do tuyệt đối. epub Hoa Vô Ưu Tập 5
47 Đạo Phật là đạo diệt khổ epub Hoa Vô Ưu Tập 4
48 Đạo Phật là đạo Bình đẳng – Tự do – Tuyệt đối epub
49 Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ. epub Hoa Vô Ưu Tập 4
50 Đạo Phật Là Đạo Như Thật. epub Hoa Vô Ưu Tập 3
51 Đạo phật là đạo yêu đời epub Hoa Vô Ưu Tập 5 
52 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
53 Đạo Phật Nói Thẳng Lẽ Thật. epub Hoa Vô Ưu Tập 4
54 Đạo Phật Thực Tế Không Huyền Hoặc. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
55 Đâu là Chân Hạnh Phúc. epub Đâu Là Chân Hạnh Phúc
56 Đêm Trừ Tịch Năm Giáp Dần-1974.  epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
57 Đi Chùa Lễ Phật. epub Bước Đầu Học Phật
58 Đời tu của tôi. (Tất niên Tân Mùi 1992) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
59 Đức Di Lặc - Qua Hình Ảnh Và Ý Nghĩacủa Ngài epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
60 Đức Di-lặc Và Ý Nghĩa Sáu Đứa Bé. (Xuân Đinh Tỵ-1977)  epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
61 Đức Hỉ Xả. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
62 Đức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học. epub Cành Lá Vô Ưu
63 Đức phật Là Bậc Vô Thượng Y Vượng. epub Hoa Vô Ưu Tập 3
64 Đức Thanh Tịnh. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
65 Đức Tinh Tấn. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
66 Đức Từ Bi Và Nhẫn Nhục. epub Hoa Vô Ưu Tập 2
67 Đức Tự Tín Của Người Phật Tử. epub Hoa Vô Ưu Tập 1
68 Đức Phật là Vị Thầy Dẫn Đường ... epub
69 Đường Lối Tu Theo Đạo Phật. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
70 Đường Lối Tu Thiền Thiền Tông Việt Nam. epub Hoa Vô Ưu Tập 3
71 Đường Lối Tu Thiền. epub Hoa Vô Ưu Tập 5
72 Đường lối tu của thiền viện Trúc Lâm epub
73 Gần Xa Niết Bàn epub Đâu Là Chân Hạnh Phúc
74 Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy epub
75 Giác Ngộ Pháp Gì Ứng Dụng Tu Ngũ Thừa Phật Giáo. epub Bước Đầu Học Phật 
76 Giải Thoát Là Cốt Lõi Của Đạo Phật. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
77 Gian Lao Không Làm Ta Nhục Trí. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
78 Giáo Lý Tối Thượng. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
79 Giới thiệu đường lối tu thiền của Phật giáo. epub
80 Hạnh Nhẫn Nhục. epub Tu Là Chuyển Nghiệp
81 Hạt Chuỗi Mộng Ngày Qua Mất, Nghiệp Thiện Ác Còn (Tất Niên Ất Mão-1975) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
82 Hoa hay là rác? epub Hoa Vô Ưu Tập 6
83 Hòa Quang Đồng Trần. (Tất niên Đinh Mão-1988) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
84 Hoa Sen Trong Bùn. epub Bước Đầu Học Phật
85 Hoài Bão Của Tôi. epub Trọn Một Đời Tôi
86 Hiễn Tông Ký epub
87 Học mà không tu là đãy sách - Tu mà không học là tu mù epub
88 Học Phật bằng cách nào? epub Bước Đầu Học Phật
89 Hồi Đầu Thị Ngạn. epub Hoa Vô Ưu Tập 5
90 Hồi Quang Phản Chiếu - Phản Quan Tự Kỷ. epub Hoa Vô Ưu Tập 9
91 Hòn Ngọc Họ Hòa. (Tất niên 1979)  epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
92 Hòn ngọc quí trong núi lửa. (Tết Nhâm Thân 1992, Tăng Ni) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
93

Khóa lễ Bát Nhã

epub
94 Khéo chọn con đường tốt. epub Hoa Vô Ưu Tập 6
95 Khổ vui qua con mắt kẻ mê người tỉnh. (Xuân Canh Ngọ 1990, Buổi nói chuyện với Phật tử) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
96 Khổ Vui Qua Mắt Kẻ Mê Người Tỉnh. epub Đâu Là Chân Hạnh Phúc
97 Khuyên Gắng Tu Hành. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
98 Làm Sao Bỏ Được Tham-Sân-Si. epub Đâu Là Chân Hạnh Phúc
99 Làm sao tu theo Phật epub Bước Đầu Học Phật
100 Lợi Ích Của Tu Thiền. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
101 Lục Hòa. epub Hoa Vô Ưu Tập 9
102 Lục tặc lục thông epub Hoa Vô Ưu 1
103 Lễ Giổ Tổ Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Lần Thứ 28. epub Hoa Vô Ưu Tập 5
104 Lòng Tin Của Người Con Phật. epub Hoa Vô Ưu Tập 9
105 Luân Hồi. epub Bước Đầu Học Phật
106 Mê Tín Chánh Tín. epub Bước Đầu Học Phật
107 Mê Và Giác. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
108 Mình là cái gì?  epub Nguồn An Lạc
109 Mình Yêu Ai Nhất ? epub
110 Một chữ xả epub Nguồn An
Lạc
111 Một Mùa Xuân Hạnh Phúc. epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
112 Một Ngọn Núi Ba Con Đường. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
113 Một Vài Quan Niệm Của Phật Tử. epub Vài
Vấn Đề Phật Pháp
114 Mùa Xuân Di-lặc. (Xuân Bính Thìn-1976) epub Xuân
Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
115 Mùa Xuân Miên Viễn. (Xuân Đinh Mão-1987)  epub Xuân
Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
116 Mục Đích Của Tôi. epub Trọn
Một Đời Tôi
117 Mục đích tu thiền. epub Hoa
Vô Ưu Tập 6
118 Mười Điều Tâm Niệm. epub Bước Đầu
Học Phật
119 Năm Kỷ Tỵ Nói Chuyện Rắn.  epub Xuân
Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
120 Ngày Xuân qua các Thiền sư Việt Nam. (Xuân Canh Ngọ 1990, Tăng Ni) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
121 Nghi Thức Toạ Thiền epub
122 Nghiệp Báo. epub Bước Đầu Học Phật
123 Nghiệp Dẫn Luân Hồi Trong Lục Đạo. epub Tu Là Chuyển Nghiệp
124 Nghiệp duyên. epub Hoa
Vô Ưu Tập 6
125 Nghiệp Thức Và Tánh Giác. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
126 Nghiệp Từ Đâu Mà Ra. epub Hoa Vô Ưu Tập 1
127 Ngỗng chúa uống sữa chừa nước epub Nguồn an Lạc
128 Ngũ Giới. epub Bước Đầu Học Phật
129 Người Biết Tu Phật Thì Rất Nhẹ Nhàng, Thảnh Thơi. epub Hoa Vô Ưu Tập 1
130 Người Khéo Tu Phật Sẽ Được Bình An Hạnh Phúc. epub Hoa Vô Ưu Tập 2
131 Người Leo Núi. epub Hoa Vô Ưu Tập 8
132 Người mê kẻ tỉnh, thương mình khác nhau chỗ nào?   epub Hoa Vô Ưu Tập 6
133 Người tu Phật là người tìm về nguồn an lạc giải thoát. epub Nguồn An Lạc
134 Người Tu Phật Phải Là Kẻ Chán Đời Chăng? epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
135 Nguồn gốc của đạo Phật. epub Nguồn An Lạc 
136 N guồn gốc tu hành của Phật epub Hoa Vô Ưu 5
137 Nguồn Gốc Mê Tín. epub Cành

Vô Ưu
138 Nguồn Gốc Phật Pháp. (Tất niên năm Ất Sửu-1986) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
139 Nguồn Gốc Yêu Đời Và Chán Đời. epub Đâu Là Chân Hạnh Phúc
140 Nguồn Vui Lâu Dài. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
141 Nguyện Vọng Của Tôi. epub Trọn Một Đời Tôi
142 Nhân Sinh Quan Phật Giáo. epub Vài Vấn Đề Phật Pháp
143 Nhân Thừa Và Bồ Tát Thừa. epub Hoa Vô Ưu Tập 8
144 Những Cái Vui Trong Đạo Phật (Xuân Canh Thân-1980) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
145 Những chướng nạn của đức Phật (Tất niên Canh Ngọ 1991) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
146 Những Điều Cần Biết Trong Sự Tu Hành. epub Hoa Vô Ưu Tập 9
147 Những Niềm Vui Chân Thật. (Xuân Mậu Thìn-1988) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
148 Những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên epub Hoa Vô Ưu Tập 3
149 Niềm Vui Đầu Xuân epub
150 Nói Chuyện Về Thiền Tông Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh. epub Hoa Vô Ưu Tập 2
151 Nói chuyện với lớp giảng sư TP. Hồ Chí Minh. epub Nguồn An Lạc
152 Nụ Cười Bất Diệt. epub Cành Lá Vô Ưu
153 Nước Có Dậy Sóng Không? epub Cành Lá Vô Ưu
154 Ông Phật Hay Ông Bụt. epub Hoa Vô Ưu Tập 9
155 Ông Thiện Và Ông Ác. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
156 Phá Rừng Tre Gai. epub Cành Lá Vô Ưu
157 Phản Quang Tự Kỷ Bổn Phận Sự Bất Tùng Tha Đắc. epub Hoa Vô Ưu Tập 2
158 Phăng Tìm Cội Gốc Của Đạo Phật. epub Hoa Vô Ưu Tập 4
159 Pháp môn không hai. (Xuân Giáp Tý-1984)  epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
160 Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sanh. epub Trọn Một Đời Tôi
161 Pháp tu căn bản của hệ Nam tông và Bắc tông epub Hoa Vô Ưu Tập 4
162 Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử. (Phật Pháp Hóa Nhân Gian) epub Bước Đầu Học Phật
163 Phần Phật sự. epub Trách Vụ Phật Tử Tại Gia
164 Phần Tu Tập. epub Trách Vụ Phật Tử Tại Gia
165 Phật Giáo Độ Sanh. epub Bước Đầu Học Phật
166 Phật Giáo Hửu Ích Hay Vô Ích. epub Trách Vụ Phật Tử Tại Gia 
167  Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ. epub  Hoa Vô Ưu Tập 8
168 Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam. epub  Hoa Vô Ưu Tập 9
169 Phật Pháp là thiết thực,... epub
170 Phật hóa hữu duyên nhân. epub Hoa Vô Ưu Tập 6
171 Phật Là Gì? epub Bước Đầu Học Phật
172 Phật pháp thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy. (Xuân Bính Dần-1986) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
173 Phật Pháp Trị Tận Gốc Tâm Bệnh. epub Hoa Vô Ưu Tập 2
174 Phật Tử Tại Gia Phổ Biến và Linh Động Phật Giáo. epub Trách Vụ Phật Tử Tại Gia
175 Phương Pháp Lập Nghiệp Vĩnh Cửu. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
176 Phương Pháp Toạ Thiền epub
177 Phương Pháp Tu Của Thiền Viện Chân Không. epub Trên Con Đường Thiền 
178 Phương Pháp Tu Tịnh Độ Tông Và Thiền Tông. epub Hoa Vô Ưu Tập 10 
179 Ra Khỏi  Hầm Lửa. (Tết Nguyên Đán năm Kỷ Tỵ-1989)  epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
180 Sách Tấn Tu. epub Trên Con Đường Thiền
181 Sám Hối. epub Bước Đầu Học Phật
182 Sáng Việc Lớn. epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
183 Sanh Tử Sự Đại. (Đêm trừ tịch cuối năm Canh Thân-1980)  epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
184 Số Mạng Nghiệp Báo Đồng Hay Khác? epub Bước Đầu Học Phật
185 Sơn Thất Cảm Hứng epub
186 Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật. epub Nguồn An Lạc
187 Tài Sản Không Bao Giờ Mất. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
188 Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền. epub Hoa Vô Ưu Tập 4
189 Tại sao Chúng Ta Phải Tu Thiền ? epub
190 Tại Sao Người Phật Tử Phải Tụng Kinh, Niệm Phật, Trì Chú Và Tọa Thiền? epub Hoa Vô Ưu Tập 9
191 Tại Sao Tôi Chủ Trương Khôi Phục Phật Giáo Đời Trần? epub Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi
192 Tại Sao Tôi Tu Theo Đạo Phật? epub Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi
193 Tại Sao Tôi Tu Thiền? epub Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi
194 Tâm Bình Thường Là Đạo. epub Trên Con Đường Thiền
195 Tam Độc. epub Bước Đầu Học Phật
196 Tâm Hạnh Người Tu. (Tất niên Giáp Tý-1985) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
197 Tam Huệ Học – Tam Vô Lậu Học. epub Hoa Vô Ưu Tập 1
198 Tam Qui. epub Bước Đầu Học Phật
199 Tánh Không và Chân Không. epub Hoa Vô Ưu Tập 4 
200 Tánh Không Và Chân Không. epub Hoa Vô Ưu Tập 2
201 Tập Nghiệp. epub Hoa Vô Ưu Tập 8
202 Tất Cả Pháp Không Cố Định. epub Cành Lá Vô Ưu
203 Thân Người Khó Được. epub Hoa Vô Ưu Tập 8
204 Thần thông bất năng địch nghiệp. epub Hoa Vô Ưu Tập 6
205 Thần Thông Và Nghiệp Lực. epub Tu Là Chuyển Nghiệp
206 Thấy Thân Giả Dối Có Phải Quan Niệm Chán Đời Chăng? epub Bước Đầu Học Phật
207 Thanh Niên Với Việc Đi Chùa. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
208 Thế gian chú tâm vào việc nhỏ, bỏ việc lớn. epub Hoa Vô Ưu 5
209 Thế Nào Là Anh Hùng? epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
210 Thế Nào Là Phật Pháp? epub Bước Đầu Học Phật
211 Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật. epub Hoa Vô Ưu Tập 5
212 Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật. epub Hoa Vô Ưu Tập 4
213  Thiền Tông Và Kinh Điển Không Hai. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
214 Thiền Tông Việt Nam Cuồi Thế Kỷ 20. epub Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
215 Thiền Và Thắng Trí. epub Trên Con Đường Thiền
216 ThuyếtLuân Hồi. epub Hoa Vô Ưu Tập 8
217 Tiệc Trà Cuối Năm. (Tất niên Mậu Thìn-1989) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
218 Tìm Chân lý epub
219 Tìm Lại Mình, Biết Được Mình Là Trên Hết. (Tất niên Mậu Thìn-1989) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
220 Tìm Ngọc Như Ý epub
221 Tín Tâm epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
223 Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật Qua Ngày Lễ Vu Lan. epub Bước Đầu Học Phật
224 Tinh Thần Giải Thoát Trong Giáo Lý Phật-đà. (Xuân Mậu Thìn-1988) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
225 Tinh thần hiếu thảo - ngày Vu Lan Tự Tứ. epub
226 Tinh Thần Tự Do Của Phật Giáo. epub Vài Vấn Đề Phật Pháp
227 Tinh Thần Tự Do Trong Đạo Phật. epub Hoa Vô Ưu Tập 9
228 Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật. epub Hoa Vô Ưu Tập 8
229 Tình Thương Sẽ Không Còn Khi Người Ta Cần Ngon Miệng. epub Cành Lá Vô Ưu
230 Tổ Sư Thiền. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
231 Tội Phước. epub Bước Đầu Học Phật
232 Trách Vụ Tăng Ni Đối với Cư sĩ. epub Trách Vụ Phật Tử Tại Gia
233 Tri Thức Và Trí Tuệ. epub Hoa Vô Ưu Tập 8
234 Trọng Trách Người Tu Phật (Tất niên Kỷ Tỵ 1990) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
235 Tứ Ân Trong Ý Chí Hiếu Tu. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
236 Từ Bi. epub Bước Đầu Học Phật 
237 Từ bi và trí tuệ. epub Nguồn An Lạc
238 Tu Ba Nghiệp. epub Hoa Vô Ưu Tập 7
239 Tu Có Chuyển Được Nhân Quả Không. epub Tu Là Chuyển Nghiệp
240 Tu dừng, chuyển và sạch nghiệp epub Hoa Vô Ưu 3
241 Tu Hành Phải Tinh Tấn. epub Hoa Vô Ưu Tập 10
242 Tu Là Cầu Bình An Hay Sửa Đổi Xấu Thành Tốt? epub Cành Lá Vô Ưu
243 Tu Là Chuyển nghiệp Là Dẹp Bỏ Tham Sân Si. epub Hoa Vô Ưu Tập 3
244 Tu Là Hiền.  epub Tu Là Chuyển Nghiệp
245 Tu Là Nguồn hạnh Phúc. epub Hoa Vô Ưu Tập 3
246 Tu Thiền. epub Hoa
Vô Ưu Tập 7
247 Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh. epub Bước Đầu
Học Phật 
248 Tu Trước Khổ Sau Vui. epub Tu Là
Chuyển Nghiệp
249 Tuổi Trẻ Với Hạnh Nhẫn Nhục. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
250 Tuổi Trẻ Với Lòng Từ Bi. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
251 Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Diệt Dục. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
252 Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Giải Thoát. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
253 Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Hổ Thẹn. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
254 Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Trí Tuệ. epub Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
255 Tượng Bồ-tát Đại Thế Chí. epub Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
256 Tượng Bồ-tát Địa Tạng. epub Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
257 Tượng Bồ-tát Phổ Hiền. epub Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
258 Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm. epub Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
259 Tượng Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi. epub Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
260 Tượng Đức Di Lặc. epub Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
261 Tượng Phật A Di Đà. epub Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
262 Tượng Phật Thích Ca Mâu ni. epub Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
263 Tùy Duyên Bất Biến.  epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
264 Tuỳ Duyên Nhi Bất Biến. epub Hoa Vô Ưu Tập 4
265 Tùy Hỷ Công Đức. epub Vài Vấn Đề Phật Pháp
266 Uống Nước Nhớ Nguồn epub
267 Ước Nguyện Đầu Xuân epub
268 Vài Quan Niệm của Người Tu Phật epub
296 Vấn Để Then Chốt Của Người Tu Phật.  epub Vài Vấn Đề Phật Pháp
270 Vào Cổng Nhà Thiền. epub Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
271 Vào Cửa Không. epub Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
272 Vẻ đẹp tuyệt trần. (Xuân Tân Mùi, Tăng Ni) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
273 Vô Minh. epub Hoa Vô Ưu Tập 3
274 Vô Sư Trí Vi Tôn. epub Hoa Vô Ưu Tập 1
275 Vu lan - ngày Tự tứ. epub
276 Vui nào tạm bợ, vui nào chân thật. epub Hoa Vô Ưu Tập 6
277 Xuân Miên Viễn. epub Trên Con Đường Thiền
278 Xuân Nhâm Thân nói chuyện con khỉ. (chúc Tết Phật tử ,1992) epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
279 Xuân Tinh Tấn. epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
280 Xuân Trong Cửa Thiền. epub Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
281 Ý nghĩa của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. epub
282 Ý Nghĩa Chữ Huệ Quang. epub Hoa Vô Ưu Tập 5
283 Ý nghĩa chữ tu. epub  Hoa Vô Ưu Tập 6
284 Ý Nghĩa Phẩm Thí Dụ Trong Kinh Pháp Hoa epub
285 Ý nghĩa xuất gia - Tam Tuệ - Tam Vô Lậu Học epub Hoa Vô Ưu Tập 5
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)