Niệm Phật và niệm chú Đại Bi

30/08/201510:16 SA(Xem: 8753)
Niệm Phật và niệm chú Đại Bi
NIỆM PHẬT VÀ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

Niệm Bụt Thích Ca Mâu Ni

Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm

Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Chú Đại Bi tiếng Việt (TT. Thích Trí Thoát)
Kinh Chú Đại Bi (Đồng Quan)





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana