Khai thị của Đức Pháp chủ GHPGVN
Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ năm nay 104 tuổi. Trú xứ của là tổ đình Viên Minh (chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

hoa dao 2
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chúc Tết, khai thị đầu xuân Canh Tý 2020