Thư Viện Lưu Trữ Sách Xưa Phật Giáo

20/06/20224:35 CH(Xem: 1085)
Thư Viện Lưu Trữ Sách Xưa Phật Giáo
logo-ebook-kho sach xua
Bụt Sử Lược Biện Thiệt Truyện 01, Pierre Rey – G. CH. Tranchanh Việt dịch (sách) 1913
Bụt Sử Lược Biện Thiệt Truyện 02, Pierre Rey – G. CH. Tranchanh Việt dịch (sách) 1913
Bụt Sử Lược Biện Thiệt Truyện 03, Pierre Rey – G. CH. Tranchanh Việt dịch (sách) 1913
Bụt Sử Lược Biện Thiệt Truyện 04, Pierre Rey – G. CH. Tranchanh Việt dịch (sách) 1913
Tuệ Giác Của Phật (Georges Grimm) 1939
Truyện Phật Thích Ca (Đoàn Trung Còn)
Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên (Trần Trọng Kim)
Phật Giáo Vấn Đáp (Thiện Chiếu)
Luật Ông Thầy Chùa (Trần quang Hưng 1933)
Kinh Khóa Hư (Vua Trần Nhân Tôn) 3
Kinh Khóa Hư (Vua Trần Nhân Tôn) 2
Kinh Khóa Hư (Vua Trần Nhân Tôn) 1
Hội Phật Giáo - Điều Lệ 1935
Đạo Phật và Hàm Oan (1940)
Bước Đầu Của Người Tin Phật (Trí Thủ & Mật Thể - 1939)
Ba Thời Khóa Tụng Hàng Ngày (1938)

Phật-Giáo (Trần Trọng Kim)
Tiểu Sử Danh Tăng 2 - Thích đồng Bổn
Tiểu Sử Danh Tăng 1 - Thích đồng Bổn 
Danh Tăng Việt Nam 01 - Thích Đồng Bổn
Danh Tăng Việt Nam 02 - Thích Đồng Bổn
Du Lịch Xứ Phật, Đoàn Trung Còn Việt dịch 1929
Đại Đường Tây Vức Ký - Pháp sư Huyền Trang - Thích Như Điển dịch Việt
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ. Pháp Sư Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ. Will Durant. Nguyễn Hiến Lê dịch
Lược Sử Phật Giáo. Nguyễn Minh Tiến dịch
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam. Thích Thiện Hoa
Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Thích Mật Thể
Thuyền Uyển Tập Anh . Kim Sơn - Lê Mạnh Thát
Lịch sử Phật giáo Việt nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh Tập I - Nguyễn Hiền Đức
Lịch sử Phật giáo Việt nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh Tập 2 - Nguyễn Hiền Đức
Nhật Liên Tông Nhật Bản, Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Nghiên Cứu Về năm Việc của Đại Thiên, Thích Hạnh Bình (sách)
Truyện Phật Thích Ca, Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính (sách)
Vầng Sáng Từ Phương Đông, Đức Đạt Lai Lạt ma - Thích Nhuận Châu Việt dịch
Văn Minh Nhà Phật, Đoàn Trung Còn
Con Đường Nhập Thế của Phật Giáo Việt Nam, Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nhà Nguyễn với việc Trùng Tu Chùa Tháp Xứ Huế Xưa, Tạ Quốc Khánh
Truyện Lục Tổ Huệ Năng, Cư sĩ Ngô Trọng Đức - Thích Pháp Chánh Việt dịch
Huyền Trang-Nhà Chiêm Bái Học Giả, Thích Minh Châu – Thích Nữ Trí hải Việt dịch
Quốc Sư Đại Đăng và sơ kỳ Thiền tông Nhật Bản
1963-2013 Năm Mươi Năm Nhìn Lại Tập 1
1963-2013 Năm Mươi Năm Nhìn Lại Tập 2
1963-2013 Năm Mươi Năm Nhìn Lại Tập 3
Hồ Sơ Mật 1963

Lịch sử phật giáo Úc - Nguyên tác: Paul Croucher 
Lược sử phật Giáo và Hồi Giáo tại Afghanistan - Alexander Berzin
Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca - Tâm Minh Ngô Tằng Giao Truyện thơ
Sự Tích Đức Phật Thích Ca - Minh Thiện Diệu Xuân
Tôn Giả A Nan - Tâm Minh Ngô Tằng Giao Truyện thơ
Tôn Gỉa Phú Lâu La - Tâm Minh Ngô Tằng Gia Truyện thơ
An Lang thien su
Tu Dao Hanh
Đại Việt quốc thư - Quang Trung Nguyễn Huệ
Dân tộc Chàm lược sử (1965)
Học làm Phật (1964) - Thích Trường Lạc
Phật giáo triết học - Phan Văn Hùm
Việt Nam - Phật giáo sử lược (Mật thể)

SỬ VIỆT
Việt Sử Toàn Thư (Phạm Văn Sơn)
Việt Nam Văn Học Sử Yếu (Dương Quảng Hàm)
Việt Nam Văn Hóa Sử Cương (Đào Duy Anh)
Việt Nam Phong Tục (Phan Kế Bính)
Quốc Sử Di Biên
Phật Giáo (Trần Trọng Kim)
Đại Nam Thực Lục (Tập 5)
Đại Nam Thực Lục (Tập 4)
Đại Nam Thực Lục (Tập 3)
Đại Nam Thực Lục (Tập 2)
Đại Nam Thực Lục (Tập 1)
Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca (Phan Văn Hùm...)
An Nam Chí Lược (Lê Tắc)

Tạp Chí Đuốc Tuệ năm 1935

TẠP CHÍ TƯ TƯỞNG (Viện Đại Học Vạn Hạnh)
Thư Mục Tạp Chí Tư Tưởng 
Tạp chí Tư Tưởng - Số 1 năm 1967
Tạp chí Tư Tưởng - Số 2 & 3 năm 1967
Tạp chí Tư Tưởng - Số 4 & 5 năm 1967
Tạp chí Tư Tưởng - số 1 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng - số 2 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng - Số 3 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng - số 4 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng - số 5 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng - Số 6 năm 1969
Tạp chí Tư Tưởng - Số 1 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng - Số 2 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng - Số 3 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng - Số 4 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng - Số 5 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng - Số 6 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng - Số 7 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng - Số 8 năm 1970
Tạp chí Tư Tưởng - Số 1 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 2 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 3 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 4 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 5 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 6 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 7 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 8 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 9 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số 10 năm 1971
Tạp chí Tư Tưởng - Số Đặc Biệt năm 1971

Tạp chí Tư Tưởng - Số 1 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng - Số 2 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng - Số 3 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng - Số 4 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng - Số 5 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng - Số 6 và 7 năm 1972
Tạp chí Tư Tưởng - Số 1 năm 1973
Tạp chí Tư Tưởng - Số 2 năm 1973
Tạp chí Tư Tưởng - Số 4 năm 1973
Tạp chí Tư Tưởng - Số 5 và 6 năm 1973 (Đức Phật và Con Người)
Tạp chí Tư Tưởng - Số 7 năm 1973
Tạp chí Tư Tưởng - Số 8 và 9 năm 1973(Phan Bội Châu)
Tạp chí Tư Tưởng - Số Đặc biệt năm 1974
Tạp chí Tư Tưởng - Số 2 năm 1974
Tạp chí Tư Tưởng - Số 10 năm 1974
Tạp chí Tư Tưởng - Số 48 năm 1975 (Đại Học Tư)
Tạp chí Tư Tưởng - Số 49 năm 1975
TẠP CHÍ GIỮ THƠM QUÊ MẸ
Tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ
Số 1 (tháng 7 năm 1965) đến số 12 (tháng 6 năm 1966)
NGUYỆT SAN HẢI TRIỀU ÂM (Năm 1973 - 1975)
Hải Triều Âm (Năm 1973) - Số 09-10
Hải Triều Âm (Năm 1973) - Số 08
Hải Triều Âm (Năm 1973) - Số 07
Hải Triều Âm (Năm 1973) - Số 06
Hải Triều Âm (Năm 1973) - Số 04-05
Hải Triều Âm (Năm 1973) - Số 03
Hải Triều Âm (Năm 1973) - Số 02
Hải Triều Âm (Năm 1973) - Số 01
NGUYỆT SAN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
do Tổng hội Phật giáo Việt Nam xuất bản, 
đặt tại chùa Ấn Quang từ năm 1956 - 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-20 & 21 - Khái Niệm Về Đạo Phật
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-28 - Phật Giáo Và Nền Hòa Bình Thế Giới
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-27 - Cần Hiểu Đúng Đắn Ý Nghĩa Gia Đình Phật Tử
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-25 & 26 - Chân Lý Không Nằm Trong Văn Tự Danh Ngôn
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-24 - Tài Liệu Về Gia Đình Phật Tử
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-23 - Ngài Huyền Trang Đi Ấn Độ Thỉnh Kinh
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-22 - Làm Thế Nào Để Giữ Vững Tín Tâm
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1959-19 - Phật Giáo Trong Thế Giới Hiện Đại
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1958-17 & 18 - Vũ Trụ Quan Phật Học
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1957-16 - Xuất ThếNhập Thế
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1957-15 - Nguồn Sinh Lực Của Chính Pháp
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1957-14 - Giải Phóng Tâm Linh
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1957-13 - Đạo Phật Với Những Vấn Đề Siêu Hình
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1957-11 - Giáo Lý Của Phật Giáo Việt Nam
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1957-09 & 10 - Vị Sơ Tổ Phật Giáo Việt Nam
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1957-07 - Sức Mạnh Của Một Niềm Tin Tưởng
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1957-05 & 06 - Phật Giáo Với Khoa Học
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-04 - Phật Giáo Thế Giới Với Nền Hòa Bình Nhân Loại
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-03 - Phật Giáo Với Tinh Thần Dân Chủ
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-02 - Cuộc Viếng Thăm Các Phật Địa
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam 1956-01 - Hướng Đi Của Người Phật Tử Việt Nam
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 28 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 27 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 25 & 26 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 24 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 23 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 22 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 20-21 1956
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 20 & 21 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 19 1959
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 17 & 18 1958
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 16 1957
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 15 1957
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 14 1957
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 13 1957
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 11 1957
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 09 & 10 1957
Nguyệt San Phật Giáo Việt Nam Số 07 1957
Nguyệt san Phật Giáo Việt Nam Số 05 & 06 -1956
Nguyệt san Phật Giáo Việt Nam Số 04 -1956
Nguyệt san Phật Giáo Việt Nam Số 03 -1956
Nguyệt san Phật Giáo Việt Nam Số 02 -1956
Nguyệt san Phật Giáo Việt Nam Số 01 -1956

Tạp chí Liên Hoa - Năm thứ I (1954)
Số 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
Tạp chí Liên Hoa - Năm thứ III (1957)
Số 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
Tạp chí Liên Hoa - Năm thứ IV (1958)
Số 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
Tạp chí Liên Hoa - Năm thứ VI (1960)
Số 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
Tạp chí Liên Hoa - Năm thứ VIII (1962)
Số 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
Tạp chí Liên Hoa - Năm thứ X (1964)
Số 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12
Tạp chí Liên Hoa - Năm thứ XI (1965)
Số 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12


TẠP CHÍ VIÊN ÂM
Tạp chí Viên Âm Số 11 1934
Tạp chí Viên Âm Số 12 1934 
Tạp chí Viên Âm Số 13 1934
Tạp chí Viên Âm Số 14 1934
Tạp chí Viên Âm Số 15 1934
Tạp chí Viên Âm Số 16 1934
Tạp chí Viên Âm Số 17 1935
Tạp chí Viên Âm Số 18 1935
Tạp chí Viên Âm Số 19 1935
Tạp chí Viên Âm Số 20 1935
Tạp chí Viên Âm Số 21 1936
Tạp chí Viên Âm Số 22 1936
Tạp chí Viên Âm Số 87 1949
Tạp chí Viên Âm Số 105-106 1949
Tạp chí Viên Âm Số 111 1949

LÁ THƯ LÀNG MAI

 

Lá thư Làng Mai 45 – 2022

Lá thư Làng Mai 44 – 2021

Lá thư Làng Mai 43 – 2020

Lá thư Làng Mai 42 – 2019

Lá thư Làng Mai 41 – 2018

Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Lá thư Làng Mai 39 – 2016

Lá thư Làng Mai 38 – 2015

Lá thư Làng Mai 37 – 2014

Lá thư Làng Mai 36 – 2013

Lá thư Làng Mai 35 – 2012

Lá thư Làng Mai 34 – 2011

Lá thư Làng Mai 33 – 2010

Lá thư Làng Mai 32 – 2009

Lá thư Làng Mai 31 – 2008

Lá thư Làng Mai 30 – 2007

Lá thư Làng Mai 29 – 2006

Lá thư Làng Mai 28 – 2005

Lá thư Làng Mai 27 – 2004

Lá thư Làng Mai 26 – 2003

Lá thư Làng Mai 25 – 2002

Lá thư Làng Mai 24 – 2001

Lá thư Làng Mai 23 – 2000

Lá thư Làng Mai 22 – 1999

Lá thư Làng Mai 21 – 1998

Lá thư Làng Mai 20 – 1997

Lá thư Làng Mai 19 – 1996

Lá thư Làng Mai 18 – 1995

Lá thư Làng Mai 17 – 1994

Lá thư Làng Mai 16 – 1993

Lá thư Làng Mai 15 – 1992

Lá thư Làng Mai 14 – 1991

Lá thư Làng Mai 13 – 1990

Lá thư Làng Mai 12 – 1990

Lá thư Làng Mai 11 – 1989

Lá thư Làng Mai 10 – 1988

Lá thư Làng Mai 09 – 1987

Lá thư Làng Mai 08 – 1986

Lá thư Làng Mai 07 – 1986

Lá thư Làng Mai 06 – 1985

Lá thư Làng Mai 05 – 1985

Lá thư Làng Mai 04 – 1984

Lá thư Làng Mai 03 – 1984

Lá thư Làng Mai 02 – 1983

Lá thư Làng Mai 01 – 1983


Tạo bài viết
03/06/2022(Xem: 263)
03/06/2022(Xem: 10750)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.