Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy ba ngày về “Xưng tán Duyên khởi”
Sự Chuyển Hóa Kỳ Diệu của Chùa "Phật Cô Đơn"
thich chan tinh


Các video hướng dẫn ăn chay đúng cách tốt cho sức khỏe với các bác sĩ: Nguyễn Ý Đức, Đỗ Hồng Ngọc & Lương Lễ Hoàng & quý Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Thích Minh Thành & Thích Chân Tính 

covid-header-1440x363 (1)