TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦ (Đài Truyền Hình Thừa Thiên -Huế)

TP. HCM: TRANG NGHIÊM TƯỞNG NIỆM 37 NĂM TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦ VIÊN TỊCH