.
Chánh Niệm và Từ Ái (Mindfulness And Kindfulness Ajahn Brahm
Ajahn Brahm dạy chúng ta về tầm quan trọng của tâm từ ái trong khi hành thiền. Ajahn giải thích lý do tại sao cần có cả chánh niệm và từ ái để vượt qua nhiều trở ngại mà chúng ta gặp phải trong khi hành thiền.

Screenshot (314)Một Số Hiểu Lầm Về Nghiệp | HT Viên Minh Giảng | Phật Pháp Vấn Đáp

Phái đoàn Chư Tôn Đức Âu Châu Sẽ Quang lâm về Chùa Bảo Quang THỨ TƯ NGÀY 15 THÁNG 3, NĂM 2023. VÀO LÚC: 4 GIỜ CHIỀU
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều


10 quyen sach phat giao hay nen doc
.


phat-phap-hoi-dap-removebg-preview (2)

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
.muon tu hoc phatlogo-ebook-kho sach xua.
luan-an-tien-si
CÔNG PHU KHUYA

TỤNG CHÚ ĐẠI bI

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ 4 CHỮ

NHẠC THIỀN 
NHẠC ÊM DỊU


az cloud