Chương Trình Hoằng Pháp Của HT. Viên Minh Tại Canada: Victoria, B.C - Montreal - Ottawa - Toronto

17/05/20174:09 SA(Xem: 4653)
Chương Trình Hoằng Pháp Của HT. Viên Minh Tại Canada: Victoria, B.C - Montreal - Ottawa - Toronto

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA HT. VIÊN MINH TẠI CANADA:
VICTORIA, B.C - MONTREAL - OTTAWA & TORONTO

HMHreeEAHjZ11n1nGlabx

blankSách
SỐNG TRONG THỰC TẠI 


Tác giả: Viên Minh
Nhà xuất bản Phương Đông

Xem thêm:
SỐNG TRONG THỰC TẠI
Giới Thiệu Sách & Giao Lưu Với Tác Gỉa: HT. Viên Minh

Tạo bài viết
17/09/2020(Xem: 2886)
Xong một kiếp người, cho dù là vương bá hay dân dã, thánh nhân hay phàm tục, đời hay đạo…được chấm dứt bằng sự thương tiếc hay lạnh lùng; tiễn đưa đình đám hay tẻ nhạt, sau đó, dư âm là gì?
Hay tin Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN viên tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã trở về Tổ đình Viên Minh tưởng niệm.