Trung Tâm Thiền Vipassana Delaware, Hoa Kỳ tổ chức Khóa Tu song ngữ Việt Anh Mùa Xuân từ 6 đến 17 tháng 3 năm 2019

04/11/20182:16 CH(Xem: 5396)
Trung Tâm Thiền Vipassana Delaware, Hoa Kỳ tổ chức Khóa Tu song ngữ Việt Anh Mùa Xuân từ 6 đến 17 tháng 3 năm 2019
2TDoIrq
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana