Chương trình xuất bản ấn tống tam tạng kinh điển

17/06/202012:46 CH(Xem: 3770)
Chương trình xuất bản ấn tống tam tạng kinh điển

CHƯƠNG TRÌNH XUẤT BẢN ẤN TỐNG
TAM TẠNG KINH ĐIỂN
Buddhist Program of Publishing Tripitaka

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Thường Trụ Trong Mười Phương,

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Đoàn,

Kính thưa quý Phật tử, thân hữu Thiền sinh, quý Mạnh thường quân xa gần,

Sau ba tháng độc cư tại Rừng Thiền Dharma Mountain Thiền Viện Pháp Thuận thực hiện theo yêu cầu của Tiểu bang để tránh dịch quả thật như là một mùa an cư ba tháng trong an lạc, trong lúc này Chúng con - Chúng tôi trân trọng thông tri và chia sẻ chương trình xuất bản Tam tạng Kinh điển của Tăng đoàn và Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing.

Thật là an vui và hoan hỷ sau ba tháng ẩn cư tránh dịch chúng con - chúng tôi đã nhận được Giấy phép từ Tiểu bang California và IRS cấp phép cho Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing hoạt động, mô Phật quả thật là một tin vui trong lòng Tăng đoànCộng đồng Phật tử.

Để báo đền ơn đức Tam Bảo: Phật Pháp Tăng, báo ơn Thầy Tổ, Tri ơn cảm niệm đến quý Phật tử, thân hữu Thiền sinh, quý Mạnh thường quân xa gần Chúng tôi – Chúng con sẽ tiến hành xuất bản ấn phẩm Tam tạng vĩ đại để đóng góp cho sự phát triển niềm tin và sẽ được sử dụng để tham khảo trong nghiên cứu Phật học, nghiên cứu khoa học xã hộitôn giáo trong bối cảnh của Mỹ, việc ấn tống xuất bản với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận - phi thương mại.

Chúng tôi – Chúng con đã trực tiếp liên lạc với Hiệp hội văn bản Pali, trong phạm vi công cộng được sự đồng ý của Hiệp hội văn bản Pali Nhà xuất bản - Dharma Mountain Publishing với mục đích xuất bản bộ Đại Tạng hoàn toàn phi lợi nhuận - phi thương mại với Giấy phép – Licence: Attribution-NonCommercial 3.0 (CC BY-NC 3.0).

Tham gia với chúng tôi – chúng con để trở thành người hỗ trợ trong các dự án dưới đây:

1). Dự án xuất bản Tam tạng Kinh điển tiếng Anh hỗ trợ sự truyền bá Phật giáo tại Hoa K

2). Xuất bản Tam Tạng tiếng Việt, do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali

3). Xuất bản Bộ Chơn Lý do Sư Tổ Minh Đăng Quang trước tác

4). Xuất bản Kinh điển đọc tụng hàng ngày

5). Xuất bản sách ứng dụng Thiền chánh niệm

Quý chư tôn Đức, quý Đồng hương Đạo hữu Hộ Pháp, Quý Mạnh thường quân, các bạn Thân hữu thiền sinh đủ duyên phát tâm lành muốn yểm trợ công trình xin tùy hỷ chung góp hoàn toàn với mục đích phi thương mại – phi lợi nhuận, dùng để truyền bá Pháp bảo và ấn tống cúng dường, không bán sau khi đã xuất bản. Nhằm để tạo ra cơ hội quý báu với phước lành cao thượng trong việc chung tay góp sức từ nhiều nơi, với ước nguyệntruyền bá giáo pháp để tạo ra sự hữu ích, cân bằng trong cuộc sống, những lời dạy và chỉ dẫn minh triết từ những giáo lý giác ngộ của Đức Phật, của Tổ sư và chư vị Thiện tri thức nhằm góp phần vào cuộc sống bình an, thịnh vượng, nhân văn và đạo đức cho xã hội.

 

Liên lc vi chúng con – chúng tôi đ biết thêm thông tin v chương trình bo tr, ng h, cúng dường n tng:

Tel: 619-414-0106

Mail: info@dharmamountainnews.com; dharmameditationtemple@gmail.com

Mọi ủng hộ đều được cấp giấy biên nhận khấu trừ thuế theo luật của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ. 

 

Trân trọng,

 

Khất sĩ Thích Giác Chinh

Founder of SBSUS – Dharma Mountain Publishing

======

 

Buddhist program of publishing Tripitaka

 

Namo tassa Bhagavato arahato Sammā-sambuddhassa 

Homage to the Blessed One, the Perfected One, the Completely Selfawakened One

 The Honorable venerable in the Sangha, After three months of solitary ascetic settlements at our Dharma Mountain, in the Buddhist tradition has been calledthe Vassa to prevent the epidemic, the disciples - we would like to inform and share the program of publishing Tripitaka by the Sangha and the Dharma Mountain Publishing (DMP.).

               We will publish the Great Tripitaka publication to contribute to the development of faith and be used for reference in Buddhist studies, and social science research with a non-profit purpose - non commercial. In the Public Domain Reproduced with the agreement of The Pali Text Society. Join us to become a supporter with us in the projects below:

1). The Great Tripitaka publishing project supports the spread of Buddhism in the USA

2). Publication of the holy book Truths Doctrine (Chơn Lý) by the First Zen Master Minh Dang Quang

3). Publishing of Great Tripitaka (Vietnamese, translated by Venerable Thich minh Chau from Pali)

4). Publishing of daily recitation Sutras

5). Publishing books of mindfulness meditation application

 

The fundamental values of applied Buddhism have penetrated and propagated to create a balanced interaction in life, the wise instructions from the enlightened teachings of the Buddha have contributed to the peaceful, prosperous life, humanity and morality for society.

 Contact us for more information: Tel: 619-414-0106 Mail: info@dharmamountainnews.com; dharmameditationtemple@gmail.com The Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States Dharma Mountain Publishing is a U.S. nonprofit, tax-exempt charitable organization under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. Donations to the Foundation for publishing are tax-deductible as allowed by law.

The Buddha in our Hearts,

Sincerely with Compassion,

 

Ven. Thich Giac Chinh

Founder of SBSUS – Dharma Mountain Publishing

DMP DTK (1) (1)DMP DTK (2) (1)


.

 

Tạo bài viết
17/09/2020(Xem: 2763)
Xin mời quý độc giả xem bản PDF thông cáo báo chí của Hội Đồng Quản-Trị GHPGVNTTG và di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu sau đây:
Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi cho biết, tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất phù hợp khi nhân loại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19, và khẳng định rằng Ấn Độ đã chỉ ra cách đối mặt thử thách với khó khăn nhất, bằng cách tuân lời vàng ngọc của Đức Phật, người sáng lập đạo Phật.
Xin Phổ Biến Rộng Rãi Số Phone Cần Thiết Cung Cấp Oxy , Mai Táng, Cấp Cứu Miển Phí Không Đồng Trong Mùa Dịch 1-Cung Cấ́p Oxy :Miễn Phí Số Đt. 077.7755.222 Cô Hạnh 0918.999.651 2-Mai Táng Không Đồng Từ A-Z Số Đt. 0949.050.789 Cô Cúc 0705.705.115 3-Cứu Thương Không Đồng, Oxy Miễn Phí Số Đt. 0824.606 606 0582.464 646 Chú 8 Sang 0906 963 943