Thông Báo Ghi Danh Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 1

04/04/20211:00 SA(Xem: 2446)
Thông Báo Ghi Danh Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 1
ni sư triệt nhưTHÔNG BÁO GHI DANH Khóa BÁT NHÃ - TRUNG CẤP 1_Page_1
Ni sư Triệt Như
THÔNG BÁO GHI DANH Khóa BÁT NHÃ - TRUNG CẤP 1_Page_2Xem các video thuyết giảng của Ni sư Triệt Như:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsJEkTkpnGt40z_W37PZvS__E8-CLcmVe Tạo bài viết
17/09/2020(Xem: 3315)