Video Clip: Liên Khúc Ngày Vui Khánh Đản

15/05/201112:00 SA(Xem: 32465)
Video Clip: Liên Khúc Ngày Vui Khánh Đản


LIÊN KHÚC NHỊP VUI KHÁNH ĐẢN

Nhiều tác giả
Phật Tử Việt Nam thực hiện


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
03/12/2013(Xem: 11350)
03/12/2013(Xem: 7217)
03/12/2013(Xem: 5457)
03/12/2013(Xem: 4947)
01/05/2018(Xem: 6550)
16/08/2023(Xem: 11629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana