Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V - 2015

04/05/20156:19 CH(Xem: 9242)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V - 2015

blank
blank
THÔNG BÁO SỐ I - GHI DANH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính gởi:  Chư Thiện nam, Tín nữ, Đoàn sinh Gia đình Phật tử.

Thừa hành quyết định của Đại Tăng vào ngày 31 tháng 5 năm 2014 tại San Diego về việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V - 2015, Ban Điều Hành đã bắt đầu làm việc trong ba tháng qua để chuẩn bị cho Khóa Tu Học. Đây là con đường hiệp lực của Chư Tăng Ni và Thiện nam Tín nữ để duy trì, phát triển và truyền bá giáo pháp Như-Lai trên vùng đất Bắc Mỹ. Sự hội tụ của một hội chúng lớn trong tu học là nguồn năng lựcphước đức vô biên cho chính chúng tacộng đồng Phật giáo ở quê hương này.

Ban Điều Hành xin trân trọng gửi đến chư quý liệt vị một số tin tức quan trọng sau đây:

  1. Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V -  2015 sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel, 500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2015 đến Thứ Hai ngày 10 tháng 08 năm 2015.

            Bắt đầu nhận ghi danh từ ngày 06 tháng 09 năm 2014 đến ngày 06 tháng 06 năm 2015. Nếu chư vị đã có quyết định tham dự, xin ghi danh sớm để giữ chỗ, vì thời gian Khóa Tu Học rơi vào tháng hè nên số học viên tham dự sẽ tăng lên nhiều, nhưng số phòng thuê ở khách sạn có giới hạn.

  1. Như các Khóa Tu Học trước đây, xin các học viên hoan hỷ đóng góp phần chi phí ăn ở khách sạn, trong suốt 4 ngày diễn ra Khóa Tu Họccúng dường Đại Tăng với số tịnh tài như sau: $300 cho một người lớn; nếu tham gia tu học cùng gia đình,  chi phí cho người lớn thứ nhất là $300, những người lớn còn lại mỗi người xin đóng $200; trẻ em đi theo cha mẹ hoặc người giám hộ xin đóng góp $150 cho mỗi em.
  1. Nội dung Khóa Tu Học gồm 50% thời gian để tu tập và 50% cho việc học Giáo pháp trong ấy có các lớp giảng bằng tiếng Anh cho người lớn và trẻ em. Một khóa tu học có chiều sâu và thích hợp cho đại chúng chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi lạc
  1. Ban Điều Hành mời gọi chư Huynh Đệ Học Viên đóng góp ý kiến cho Khóa Tu Học hoặc có thắc mắc xin vui lòng liên lạc qua 3 phương cách:

a)  Email: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ - tuedang79@gmail.com

b) Telephone:  NS. Thích Diệu Tánh - (714) 266-4171

c) Thư gửi qua bưu điện: 11502 Daniel Ave. Garden Grove, CA  92840

  1. Để phổ biến rộng rãi khóa tu học, Ban Điều Hành mời gọi chư Huynh Đệ Học Viên nguyện làm người đưa tin, giới thiệu khóa tu đến các huynh đệ khác. Nếu phát tâm làm việc này, xin liên lạc qua email:  teamworkbacmy5@gmail.com
  1. Ban Điều Hành  Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần V - 2015 gồm:

a)      Cố Vấn:  HT. Thái SiêuHT. Nguyên Siêu,  HT. Thông Hải

b)      Teamwork:  HT. Thiện Long, TT. Tâm Hòa, TT. Tâm Tường, TT. Minh Dung, ĐĐ. Hạnh Tuệ,  ĐĐ. Thường Tịnh,  NS. Giới Châu,  NS. Huệ Nghiêm, NS. Diệu Tánh,  NS. Chơn Viên, SC. Thiền Tuệ.

c)   Cố Vấn Pháp Lý: Dr. Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

  1. Chư Huynh Đệ Học Viên có thể tìm những tin tức khóa tu qua các websites Phật giáo

Bắc Mỹ: www.hoavouu.com ,  www.phapvan.ca , www.hophap.net , www.hongdanh.org , www.facebook.com/khoatuhocphatphapbacmyv

Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ V-2015 được thuận duyên, hiệp lựcnhất tâm.

Phật lịch 2558 - California, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Ban Điều Hành

Địa Điểm Ghi Danh

Địa điểm ghi danh chính:

 

Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

San Diego, CA

Chùa Phật Đà

ĐĐ. Hạnh Tuệ

(619) 283-7655

(619) 278-9837

4333  30th  Street.

San Diego,  CA  92104

tuedang79@gmail.com

Garden Grove, CA

Thiền Tịnh Đạo Tràng

NS. Diệu Tánh

(714) 638-0989

(714) 226-4171

11502  Daniel Ave.

Garden Grove,  CA  92840

dieutanhthich@yahoo.com

Canada

Chùa Phổ Đà

HT. Bổn Đạt

(613) 231-2516 (819) 665-0259

1002  Somerset Street.

West Ottawa, Ontario  K1R-6R9-CANADA  

thichbondat_thgl@yahoo.com

Chùa Pháp Vân

TT. Tâm Hòa

(905) 712-8836

(905) 507-0961

420  E. Traders Blvd.

Mississauga, Ontario  L4Z-1W7-CANADA

thichtamhoa@gmail.com

Ngoài ra, để tiện việc ghi danh, Học Viên có thể liên lạc những trú xứ ở địa phương gần mình:

 

Thành Phố

Chùa

Liên Lạc

Phone

Địa Chỉ

Albuquerque, NM

Chùa Hội Phước

TT. Thánh Minh

(505) 266-0325

8624  SE. Zuni  Road.

Albuquerque,  NM  87108 hoiphuoctemple@gmail.com

Anaheim, CA

 

Đa Bảo Buddhist Temple

ĐĐ. Như Hải

(626) 203-3888

2671  W. Cerritos Ave.

Anaheim,  CA  92804

dabaotemple@yahoo.com

Chatsworth, CA

Thiền Viện Chân Không

HT. Thông Hải

(805) 304-6607

20372  Devonshire Blvd.

Chatsworth, CA  91311

chankhongtv@aol.com

Chicago, IL

Chùa Quang Minh

TT. Minh Hạnh

(773) 275-6859

4429  N. Damen Ave. 

Chicago,  IL  60625

thichminhhanh92@yahoo.com

De Leon Spring, FL

Chùa Hoằng Pháp

TT. Nguyên Hải

(386) 333-1245

6180  State  Road.

De Leon Spring,  FL  32130

El monte, CA

Tu Viện Hộ Pháp

TT. Tuệ Uy

(626) 377-1103

3084  Lashbrook Ave.

El Monte,  CA  91733

tuvienhophap@gmail.com

Fremont, CA

Niệm Phật Đường Fremont

HT. Thái Siêu

(510) 623-9485

4273  Solar Way.

Fremont,  CA  94538

thaisieu@yahoo.com

Garden Grove, CA

Hoa Lâm Thiền Viện

SC. Trí Minh

ĐH. Tuệ Quảng

(714) 391-2708

13071  Brookhurst St.

Garden Grove, CA 92843

Chùa Khánh Hỷ

ĐĐ. Pháp Tánh

NS. Tuệ Từ

(714) 333-8924

(714) 875-4176

11111 Orangewood Ave.

Garden Grove, CA 92840

anhdao1958@yahoo.com

Chùa Phổ Linh

SC. Thi ền Tu ệ

714-204-8933

11612 Dale St.

Garden Grove. CA 92841 putixin1980@yahoo.com

Honolulu, HI

Thiền Viện Chân Không

HT. Thông Hải

(808) 373-4608

1105  Hind Luka Dr.

Honolulu,  HI  96821

chankhongtv@aol.com

Irving, TX

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại

HT. Tín Nghĩa

(972) 986-1019

615  N.  Gilbert Road.

Irving,  TX  75061–6240

tudamhaingoai@yahoo.com

Kansas city, MO

Chùa Đại Bi

SC. Hoa Đạo

(816) 920-7633 (816) 663-4147

1614  White Ave.

Kansas City,  MO  64126  

Lake City, GA

Chùa Hải Ấn

NS. Huệ Nghiêm

(404) 643-2785

5375  Sanders Road.

Lake City,  GA  30260

huenghiem@hotmail.com

Las Vegas, NV

Chùa Ưu Đàm

SC. Trí Hòa

(702) 260-0479 (410) 340-6964

7255  West Meranto Ave.

Las Vegas,  NV 89178 uudamtemplelv@yahoo.com

Long beach, CA

Chùa Phật Tổ

ĐĐ. Thường Tịnh

(562) 810-1983

(562) 599-5100

908  Orange Ave.

Long Beach,  CA 90813

toantoan83@yahoo.com

Louisville, KY

Chùa Từ Ân

ĐĐ. Hạnh Lý

ĐĐ. Quảng Thọ

(502) 375-3249

4600  S. 6th Street.

Louisville, KY 40214 chuatuanky@gmail.com

Minnesota,

MN

Chùa Phật Ân

ĐH. Trí Viên

Phạm Anh Toàn

(651) 334-4724

475  Minnesota Ave.  P.O  Box 13628 Maket Place, Roseville,  MN  55113-0682 | trivien@hotmail.com

North Hills, CA

Phật Học Viện Quốc Tế

TT. Minh Chí

(818) 893-5317

9250  Columbus Ave.

North Hills,  CA  91343

thichminhchi@yahoo.com

Northglenn, CO

Chùa Long Quang

NS. Giới Châu

 (303) 350-7252

10660  Rosalie  Dr.

Northglenn, CO  80233

tngioichau@yahoo.com

Ontario, CA

Chùa Quang Thiện

ĐH. Quang Tuệ

(909) 917-6530

704  East  “E” Street.

Ontario,  CA  91764

huynphu@yahoo.com

Orlando, FL

Chùa Pháp Vũ

TT. Nhật Trí

(407) 277-7262

716  N. Dean Road.

Orlando,  FL  32825

sunya2548@yahoo.com

Pensacola, FL

Chùa Diệu Đế 

SC. Chơn Nguyên

(805) 225-6490

9603  Nims Lane.

Pensacola,  FL  32514

Perris, CA

Chùa Hương Sen

NS. Giới Hương

(951) 657-7272  (951) 616-8620

19865  Seaton Ave.

Perris,  CA  92570

huongsentemple@gmail.com

Philadelphia, PA

ĐH. Nguyễn Văn Quang

Pd: Đồng Pháp

(215) 410-2545

1113  Glenview Street.

Philadelphia,  PA  19111 qvnguyen09@hotmail.com

Rosemead, CA

Chùa Xá Lợi

NS. Nhật Nhan

(626) 572-0389

(714) 548-9958

2751  Del Mar Ave.

Rosemead,  CA 91770 thichhiennhan@yahoo.com

Sacramento, CA

Tu Viện Viên Chiếu

TT. Đồng Trí

(916) 267-5965

10801  Calvine Road.

Sacramento,  CA  95803

Chùa Huyền Giác

TT. Minh Hậu

(916) 455-6652  (916) 667-1855

5210 – 58th  Street.

Sacramento,  CA  95820

Huynh Trưởng

Tâm Thường Định

(916) 607-4066

9084 Marble Crest Court.

Sacramento, CA  95829

tamthuongdinh@gmail.com

San Diego, CA

Chùa Như Lai Thiền Tự

HT. Minh Hồi

(619) 563-9009

3340 – 3342  Central Ave.

San Diego,  CA  92105

 

 

San Jose, CA

Chùa Hồng Danh

ĐĐ. Quảng Thường

(408) 449-5399

1129 Bal Harbor Way.

San Jose, CA 95122

chuahongdanh@yaho.com

Chùa Duyên Giác

TT. Nhật Huệ

(408) 828-5707

97  Foss Ave.

San Jose,  CA  95116

thichnhuthue@yahoo. com

Chùa Phật Quang

NS. Quảng Tịnh

(408) 295-8391

801  N.  15th  Street.

San Jose,  CA  95112

tamdalani108@yahoo.com

Santa Ana, CA

Chùa Bát Nhã

HT. Nguyên Trí

(714) 571-0473

803  Sullivan Street.

Santa Ana,  CA  92704

batnhacali@yahoo.com

Tu Viện Đại Bi

NS. Chơn Viên

(714) 360-5355

3210  W.  15th  Street.

Santa Ana,  CA  92703

chonvien82@yahoo.com

Chùa Kiều Đàm

NS. Nguyên Bổn

(714) 927-8484

1129  S. Newhope Street.

Santa Ana,  CA  92704

Tổng Hội Cư Sĩ

SC. Phước Quang

(714) 653-5192

1612  N. Spurgeon Street.

Santa Ana,  CA  92701

tunhiepphap@yahoo.com

Tổ Đình Minh Đăng Quang

HT. Minh Tuyên

(714) 437-9511

3010  W.  Harvard Street.

Santa Ana, CA  92704

thichminhtuyen@yahoo.com

Seattle, WA

Chùa Cổ Lâm

HT. Nguyên An

(206) 723-4741

3503  S. Garham Street.

Seattle,  WA  98118

colamtemple@hotmail.com

Stanton, CA

Phật Quan Âm Thiền Tự

TT. Tâm Thành

(714) 892-6838

(714) 488-1178

7922   Santa Catalian Ave.

Stanton,  CA 90680            

Sunnyvale, CA

 

ĐH. Thiện Quỳnh

(408) 636-8913

1382  Socorro Ave. 

Sunnyvale,  CA  94089

thuanvan14725@yahoo.com

Ventura, CA

Tu Viện An Lạc

HT. Thông Hải

(805) 816-8799

901  S. Saticoy Ave.

Ventura,  CA  93004

chankhongtv@aol.com

Vernon, CT          

Chùa Pháp Hoa

ĐĐ. Thiện Lợi

(806) 896-6999

85  Prospect  Street.

Vernon,  CT  06066

thienloi72@yahoo.com

Westminster, CA

Tịnh Xá Giác Lý

HT. Giác Sĩ

  (714) 414-8360

14471  Titus  Street.

Westminster,  CA 92683

tinhxagiacly@yahoo.com

Winchester, CA

Tịnh Xá Thiền Lâm

ĐĐ. Thông Lý

(951) 286-5999

33875  Milan Road.

Winchester,  CA  92596

thichthongly@yahoo.com

Ghi chú: Địa điểm Ghi danh sẽ được cập nhật ở các Thông Báo tiếp đến.

Phiên bản để in:
Thông Báo Số 1 Ghi Danh
Phieu Ghi Danh THPP 2015 Flie Viet
Phiếu Ghi Danh THPP 2015 Flie EnglishGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.