Khai thị ngạ quỷ cô hồn

17/08/201712:59 SA(Xem: 5117)
Khai thị ngạ quỷ cô hồn

KHAI THỊ NGẠ QUỶ CÔ HỒN
Nam mô A Di Đà Phật

cung co honHết thảy chư vị ngạ quỷ, cô hồn lắng nghe. Phật nói: "Tất cả chúng sanh đều có Phật tính" Hạt giống Bồ Đề giác ngộ ai cũng sẵn có, nhưng vì vô minh vọng tưởng mà không thể chứng đắc giải thoát. Chỉ một niệm bất giác khởi lên mà hình thành nên 10 cõi pháp giới, 6 nẻo luân hồi; tâm thiện sanh cõi lành, tâm ác đọa cảnh dữ, còn tâm thanh tịnh ắt cõi nước trong sạch. Thế gian này là pháp hữu vi biến hoại; nó là khổ là không, là vô thường vô ngã, nên có sinh thì ắt có diệt, có thành thì tất có hoại. Sự gặp gỡ với nhau hay sum họp của gia đình cũng là do ân oán trả vay mà thôi, nên duyên đến thì tụ, duyên hết thì đi. Tất cả đều tuân theo nhân duyên quả báo, tự làm tự chịu, chẳng thể trách trời oán người.

(Kinh nói trong cảnh giới ngạ quỷ cô hồn, Quý vị thường không nơi nương tựa, sóng phiêu bạt lang thang nhiều nơi khác nhau như sông núi, nhà cửa, bờ bụi, khe rạch hay các chỗ nhớp nhúa … tùy vào nghiệp quá khứ của quý vị đã gây. Một số có hình dáng giống con người, nhưng với da thối rữa, chân tay nhỏ, bụng rất to và dài, cổ hẹp, người bị thiêu đốt, miệng phun ra lửa. Chư vị cực kỳ đói khát nhưng rất khó khăn để thỏa mãn cơn đói. Một số quý vị có thể ăn một ít, nhưng rất khó tìm được đồ ăn thức uống. Số khác có thể tìm được đồ ăn, nhưng rất khó nuốt. Một số khác nữa khi ăn vào thì đồ ăn biến thành lửa than khi nuốt vào. Cũng có khi đồ ăn và thức uống biến mất ngay trước mắt quý vị khi tìm thấy. Cùng với đó, chư vị cũng phải chịu đựng nóng lạnh thất thường, ngay cả ánh trăng mùa hè cũng có thể bị thiêu đốt, trước ánh nắng mặt trời mùa đông vẫn làm cho cóng lạnh. Đó là chưa kể nỗi khổ đau ấy sẽ theo quý vị suốt trong thời gian thọ mạng dài lâu. Khổ lắm, sao mà kể hết được).

Như trong Kinh Nghiệp báo sai biệt đức Phật đã nói, quả báo ngạ quỷ là do: thân miệng ý làm ác, khởi nhiều lòng tham lam, tật đố, tà kiến, keo kiệt luyến tiếc tài sản ngay đó liền chết, do bệnh khổ đói khát chết, hay bức não khô khát mà chết.

Kinh nói: một niệm tham đọa ngã quỷ, một niệm sân đọa địa ngục, một niệm si đọa bàng sinh. Nên hễ gieo cái nhân keo kiệt ích kỷ, bủn xỉn hẹp hòi, tham chấp tiền tài danh lợi, đắm nhiễm vào 5 dục 6 trần, hay ái luyến thần bằng quyến thuộc, hay bám víu vào Ta và cái của Ta, chỉ nhớ tự tư tự lợi, tham si tà kiến, mà chiêu cảm cảnh giới ác đạo này.

Phật trong kinh Kim Cang đã dạy: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng – chẳng những tướng trong mộng là hư vọng mà ngay cả sum la vạn tượng trước mắt chúng ta đây cũng chẳng phải chơn thật. Giờ muốn thoát khỏi cảnh khổ này, quý vị phải chuyển cái tâm mê – tà – nhiễm thành tâm giác – chánh – tịnh, tâm tham lam thành tâm bố thí, tâm tật đố thành tâm tùy hỷ; không được bám chấp vào cảnh duyên, vật sở hữu hay cái thân tâm cảnh giới này. Phải nhìn thấu cái chân tướng sự thật vũ trụ nhân sinh này là hư vọng giả tạm, phải buông bỏ cái tâm phân biệt tướng người tướng ta, nhất nhất nghĩ cho mọi người cho chúng sinh vì tất cả chúng sinh với ta vốn cùng một thể, không nên chỉ cầu lợi ích riêng cho bản thân mình bởi nó không tương ứng với tự tánh thanh tịnh.

Trên thế giới này chẳng có một vật gì chúng ta có thể mang theo được – chúng ta đến thế giới này chẳng cầm theo chi cả, rồi lúc ra đi cũng chẳng mang theo vật gì cả, duy chỉ có nghiệp theo mình – nghiệp lực đó chi phối chúng ta vào lục đạo luân hồi, nên hà tất lại phải so đo tính toán từng ly từng tí làm gì. Vì vậy, Ta Bà chỉ là cõi tạm gởi thân sanh tử trăm năm, Cực Lạc mới là quê hương an mạng Niết Bàn muôn thuở. Cái xác thân tứ đại: đất, nước, gió, lửa cũng đã tan hoại rồi nên đừng luyến tiếc; gia đình, thân quyến … cũng đều là mối duyên nợ ân oán nên cũng đừng vương vấn, thì những thứ ngoài thân trước kia như của cải, tài vật thì có sá gì kể đến. Thế, xuất thế gian chỉ có một việc vãng sanh giải thoát là chơn thật, sự bất biến duy nhấtniệm Phật cầu sanh Cực Lạc.

Song trước hết chư vị hãy thành tâm sám hối những tội lỗi từ trước đến nay quý vị đã gây ra, dù vô tình hay cố ý đã làm cho chúng sinh đau khổ, như tội sát - đạo - dâm, nói dối 2 lưỡi thêu dệt thô ác … và nguyện từ nay trở đi không để tái phạm nữa. Tiếp đó chư vị hãy mau mau niệm Phật A Di Đà, nghe kinh tỉnh giác, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ, tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn Vô thượng Bồ đề. Mong quý vị làm theo và đạt được lợi ích.
Nam Mô A Di Đà Phật

Bài đọc thêm:
Cơ sở pháp thí thực cô hồn theo kinh tạng Nikàya (Thích Đức Trí)


Tạo bài viết
07/07/2011(Xem: 11181)
Chúng đệ tử Phật Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một Đức Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hãy quên đi những bất đồng quá khứ và hiện tại trong các hoạt động Phật sự, hãy quên đi những lỗi lầm của người này hay người kia, cùng hòa hiệp nhất trí hoằng dương Chánh Pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu truyền trong Tam tạng Thánh giáo, để không phụ công ơn tài bồi của các Sư Trưởng; công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, Phật tử, vì sự trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững bước trên Thánh đạo.
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.