Khóa Tu Thiền Vipassana 10-ngày (2-13/10/2019) Dhamma Torana - Toronto, Canada

03/06/20191:01 SA(Xem: 5698)
Khóa Tu Thiền Vipassana 10-ngày (2-13/10/2019) Dhamma Torana - Toronto, Canada
logo vipassan
KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 10-NGÀY (2-13/10/2019)
DHAMMA TORANA - TORONTO, CANADA 
Poster October 2019
Bắt Đầu Ghi Tên Ngày 4 Tháng 6 Năm 2019
 
Tạo bài viết
17/09/2020(Xem: 2781)
Trí tuệ và từ bi có phải chỉ riêng nhân loại mới có? Hay là, loài vật cũng có trí tuệ và từ bi, nhưng ở mức sơ khai hơn? Cuộc nghiên cứu mới đây về heo rừng cho thấy những bất ngờ về mức độ cao của khôn ngoan và tình thương nơi một trường hợp khảo sát.
Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi cho biết, tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất phù hợp khi nhân loại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19, và khẳng định rằng Ấn Độ đã chỉ ra cách đối mặt thử thách với khó khăn nhất, bằng cách tuân lời vàng ngọc của Đức Phật, người sáng lập đạo Phật.
Xin mời quý độc giả xem bản PDF thông cáo báo chí của Hội Đồng Quản-Trị GHPGVNTTG và di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu sau đây: