Khóa Tu Thiền Vipassana 10-ngày Tiếng Việt (16-27/10/2019) Dhamma Karuna- Calgary, Alberta, Canada

22/06/20191:02 SA(Xem: 5846)
Khóa Tu Thiền Vipassana 10-ngày Tiếng Việt (16-27/10/2019) Dhamma Karuna- Calgary, Alberta, Canada
KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 10-NGÀY TIẾNG VIỆT
(16-27/10/2019)
DHAMMA KARUNA- CALGARY, ALBERTA, CANADA 
 
JPEG Poster for Karuna Vietnamese Vipassana course Oct 2019BẮT ĐẦU GHI TÊN NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2019
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana