Chương Trình Tu Học Phật Pháp Liên Châu Online lần thứ 3

07/12/20203:57 CH(Xem: 1963)
Chương Trình Tu Học Phật Pháp Liên Châu Online lần thứ 3
ht-nhu-dien-khoa-tu-3-phat-giao-hoi-nhap-2021
Tạo bài viết
17/09/2020(Xem: 3298)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.