Giới Thiệu ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ

08/08/201012:00 SA(Xem: 89916)
Giới Thiệu ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ

GIỚI THIỆU Ý NGHĨA

Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ

HT. Thích Viên Quán

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  - Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

 - Kính Thưa Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

 - Kính Thưa Quý Liệt Vị

ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ

Địa điểm Tại chùa Minh Thành, Tp Pleiku - www.chuaminhthanh.com dành cho Tăng.

Tại chùa Bửu Sơn, Tp Pleiku dành cho Ni.

Thời gian Từ ngày 24-28 tháng 10 năm 2010 (17-21/ 9 năm Canh Dần). Download hồ sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ tại đây

1 - Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni.

2 - Sa di,Sa di ni,Thức Xoa Ma Na Ni .

3 - Thập Thiện -Đã thọ Tam quy-Ngũ giới.

4 - Bồ tát tại gia -Đã thọ Thập Thiện.

Như trong kinh đã dạy thì: Sự xuất hiện của Đấng Thế Tôn nhằm mở bày con đường Giác Ngộ giải thoát cho chúng sanh trong lục đạo, tiến đến quả vị Niết Bàn tối hậu trong tương lai (khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). vì vậy, trong 49 năm thuyết pháp của Ngài không ngoài mục tiêu cao cả là chứng đắc quả vị Niết Bàn Phật đà tối hậu. Nhưng muốn giáo pháp trường tồn phải lấy giới luật làm Thầy và có người thừa kế: ( “Tam Thế Chư Phật dĩ giới luật vi sư” và “Tỳ ni tạng trụ Phật Pháp diệc trụ, Tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệc diệt”).

blankDo đó, từ khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập năm 1981 đến nay, các tỉnh thành trong cả nước đã cố gắng tổ chức các giới đàn truyền giới cho Tăng NiPhật Tử tại gia với trách nhiêm là: “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, thực hiện tính kế thừa tre tàn măng mọc, nhằm duy trì mạng mạch giáo pháp của Như Lai.

Các Tăng Ni Phật Tử sau khi thọ nhận giới vức do thập sư trao truyền, một mặt lo tu tập bản thân để nâng cao đức hạnh. Mặt khác thể hiện công hạnh lợi thahoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh (hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp).

Với ý nghĩa to lớn ấy, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Gia Lai thể theo nguyện vọng của Tăng NiPhật Tử tại tỉnh nhà, sẽ cố găng tổ chức Đại Giới Đàn Cam Lộ vào dịp lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia (19-9 Âl).

Đại Giới Đàn này được mang tên là “Giới Đàn CAM LỘ”, theo nghĩa đen thì Cam Lộ là do sữa tôi luyện biến thànhĐề Hồ, và cuối cùng thành chất Cam Lộ, chất sữa Cam Lộ này có mùi vị thơm ngon trị được bệnh gầy ốm khiến cho thân thể lành mạnh. Nói theo tính cách đạo lý thì Cam Lộ là một chất nước thơm mát đựng trong tịnh bình của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

Do thần thông diệu dụng, Ngài Quán Thế Âm dùng cành dương chấm nước cam lộ rảy vào thân thể chung sanh, khiến cho chúng sanh lành mạnh, an vui, tất cả phiền não đều được tiêu trừ, thân tâm được an lạc giải thoát cung như người thọ giới nếu biết tu hành, giữ đúng giới luật thì thân tâm được an lạc giải thoát.

Với tư cách là Trưởng Ban Kiến Đàn, tôi xin chân thành cầu mong Chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh ủng hộ tinh thầnvật chất, quý cấp chính quyền giúp đỡ về mặt hành chính và nhất là các Phật Tử gần xa, góp công góp của một cách đắc lực để việc tổ chưc Giới Đàn Cam Lộ sắp đến đạt thành quả viên mãn. Ban Kiến Đàn chúng tôi xin chân thành tri ân.

Đại Giới Đàn Cam Lộ chùa Minh Thành là giới đàn đầu tiên ở Việt Nam y pháp thiết lập giới đài truyền giới, căn cứ theo Nam Sơn Truyền Giới Chánh Phạm cử hành nghi thức giới đàn, y theo giới bổn truyền thọ giới pháp. Thật là thù thắng trên cả thù thắng, đúng là một đại sự nhơn duyên.

Cuối cùng xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. kinh chúc quý cấp chính quyền dược dồi dào sức khỏe, chúc quý thiện nam tín nữ xa gần được thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Xin trân trọng kính chào quý liệt vị!

Thay Mặt Ban Kiến Đàn Giới Đàn Cam Lộ

Trưởng Ban

HT.Thích Viên Quán

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ

Danh Sách Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ

Hồ sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ

Quý vị Giới tử lưu ý khi làm hồ sơ thọ giới !

1 - Hồ sơ thọ giới xin tại văn phòng Ban tri sự tỉnh mình đang cư trú, hoặc lấy trên mạng theo địa chỉ: Chùa Bửu Minh

2 - Đọc thật kỹ thông bạch Đại giới đàn Cam Lộ, hướng dẫn của Ban Kiến Đàn về cách thức lập thủ tục thọ giới.

3 - Hồ sơ thọ giới cử người đại diện nộp trực tiếp văn phòng Ban trị sự, chùa Bửu Nghiêm, 54 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hồ sơ nào hợp lệ thì nhân viên văn phòng sẽ cấp cho phiếu nhận hồ sơ. Còn nếu không hợp lệ thì sẽ được hướng dẫn bổ sung.

4 - Hồ sơ hợp lệ, đầy đủ có thể gởi qua đường Bưu Điện, sau đó Ban tổ chức sẽ thông báo qua mạng lưới internet.

5 - Mọi thắc mắc về thủ tục xin thọ giới, có thể liên hệ Thầy Thích Giác Tâm qua số ĐT: 0905.146835blank0905.146835 để được hướng dẫn .

Quý vị có thể tải hồ sơ về, qua hai dạng file hình ảnh và Microsoft Word
blankĐơn xin thọ giới
blankĐơn phát nguyện xuất gia
blankSơ yếu lý lịch

 

THÔNG BẠCH

blankV/v TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN
TRUYỀN GIỚI CHO TĂNG,NIPHẬT TỬ.
Kính gửi: - Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni Trú trì các Tự viện, Tịnh xá, trong và ngoài tỉnh.
- Các Ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự
- Ban hộ tự các chùa, tịnh xá cùng toàn thể Thiện Tín Phật tử.

Kính thưa Quý vị

Giới luật còn, Phật pháp còn. Giới luật là chiếc phao để vượt qua bể khổ, là xâu chuổi anh lạc để trang nghiêm pháp thân và cũng là hành trang của người xuất gia trên bước đường tu học, hoằng pháp độ sanh. Hành trang ấy rất cần cho lớp Tăng, Ni đàn hậu tấn để kế thừa Tôn phong Tổ Đạo truyền thừa mạng mạch của Đức Như Lai. Do đó việc khai Đại giới đànviệc làm cấp thiết.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai qua nhiều phiên họp mở rộng với sự tham dự của các ban, ngành cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, trú trì các tự viên, tịnh xá trong tỉnh với tinh thần hoà hợpnhất trí cao đã quyết định tổ chức Đại giới đàn truyền giới Tỳ kheo,Tỳ kheo ni,Thức Xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di ni,Thập ThiệnBồ Tát.

Danh xưng : "ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ"

Địa điểm Tại chùa Minh Thành, Tp Pleiku dành cho Tăng.
Tại chùa Bửu Sơn, Tp Pleiku dành cho Ni.

Thời gian Từ ngày 24-28 tháng 10 năm 2010 (17-21/ 9 năm Canh Dần).

I -ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI

1 - Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni.

Tuổi đời từ 20 tuổi trở lên.(sinh năm 1990 trở về trước)
Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
Các căn đầy đủ không mắc bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
Đã thọ Sa di, Thức Xoa Ma Na Ni (Tỳ kheo Ni) ít nhất là 2 năm
trình độ Phật học cơ bản (phải thuộc và thông hiểu 4 quyển luật)
Tốt nghiệp cấp III Trung học Phổ thông hoặc tương đương.
Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn.

2. Sa di,Sa di ni,Thức Xoa Ma Na Ni .

Tuổi đời từ 15 tuổi trở lên tính theo giấy khai sinh.
Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
Các căn đầy đủ không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
Đã tu học ít nhất 02 năm kể từ ngày thế phát ở chùa.
trình độ tốt nghiệp Phổ thông cấp II hoăc tương đương.
trình độ Sơ cấp hoặc Trung cấp Phật học (thuộc và hiểu hai thời khoá tụngít nhất hai quyển luật Tỳ Ni và Sa di).
Phải thuộc các nghi thức Tụng niệm tuỳ theo hệ phái.
Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn.

3 . * Thập Thiện -Đã thọ Tam quy-Ngũ giới.4 . * Bồ tát tại gia -Đã thọ Thập Thiện.

II- HỒ SƠ THỌ GIỚI

04 Đơn xin thọ giớiý kiến của Bổn sư và Ban Đại diện Phật giáo, huyện, Thị xã nơi đang tu học xác nhận .
04 Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền (không qúa 6 tháng).
04 Bản phô tô chứng diệp sa di (thọ Tỳ kheo) -Thức Xoa Ma NaNi (thọ tỳ kheo Ni).
08 ảnh 3x4 chụp chính diện (ghi rõ tên họ phía sau kèm theo hồ sơ).
Thập thiện, Bồ Tát tại gia: Tất cả nam nữ Phật tử đã quy y Tam bảo đều được truyền trao giới pháp. hồ sơ gồm có.
-01 Đơn xin thọ giới, có giới thiệu của Bổn sư và xác nhận của Ban Đại diện Phật giáo địa phương.
-04 ảnh 2x3 chụp chánh diện, ghi rõ họ tên và năm sinh.

Những giới tử ngoài tỉnh muốn đăng ký thọ giới phải lập đầy đủ hồ sơ và được sự giới thiệu của Ban Trị sự và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) địa phương.
Hồ sơ thọ giới phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai Chùa Bửu Nghiêm 54 Lý Thái Tổ , TP -Pleiku, tỉnh GiaLai

III -THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

Để hoàn tất danh sách giới tử xin thọ giới, đệ trình Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y và tiện việc sắp xếp nơi ăn ở cho giới tử trong thời gian thọ giới, kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 15/7/2010 (tức ngày 4 tháng 6 năm Canh Dần).

Tất cả hồ sơ xin thọ giới, giới tử nộp về Ban Kiến Đàn tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia lai, 54 Lý Thái Tổ, TP -Pleiku, tỉnh Gia Lai. Những hồ sơ không hợp lệ và trễ hạn Ban Kiến Đàn không thâu nhận.

tính chất quan trọng của Phật sự này. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia lai, kính mong Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Ban Đại diện Phật giáo huyện, Thị Xã, các Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường cùng toàn thể Phật tử , phổ biến rộng rãi tinh thần Thông bạch này, để giới tử lập hồ xin thọ giới đúng thời gian qui định.

Kính mong quý vị hoan hỷ gia tâm, góp phần hổ trợ tài vật lực để Đại Giới đàn CAM LỘ được thành tựu viên mãn.

Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, Ny, Quý Ban ngành và Phật tử, thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành .

TM.BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNGTRỰC
KIÊM TRƯỞNG BAN KIẾN ĐÀN
Hòa Thượng Thích Viên Quán ( Ấn ký)

 

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai

Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ
từ ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung

 Ngày 24/10/2010

(17/09 Canh Dần)

 06:00

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

Giới tử tập trung.

 

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

Giới tử tập trung.

 

08:00

 

Tịnh đường, tập chúng, kiểm danh, an đơn

 

09:30

 

Ban quản giới tử họp chúng, bầu ban lãnh chúng và các tiểu ban. 

 

11:00

 

Thọ trai

 

12:30

 

Chỉ tịnh

 

13:30

 

Thức chúng 

 

14:15

 

Khảo hạch giới tử

 

18:00

 

Dược thạch

 

19:00

 

Thi tụng Luật 

 

21:30

 

Tọa thiền 

 

22:00

 

Xã thiền 

 

22:30 

 

Chỉ tịn

 

Ngày Thời Gian  Địa Điểm Nội Dung

Ngày 25/10/2010

(18/09 Canh Dần)

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

 

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

 

03:15 Thức chúng

 

03:30 Tọa thiền 

 

04:00  Công phu 

 

05:30 Tịnh đường chấp tác 

 

60:00  Tiểu thực 

 

07:00  Cung thỉnh thập sư, chức sự đạo tràng sư quan lâm Giới Đàn

 

07:30  Cung an chức sự nội Giới Đàn

 

08:30 Chùa Minh Thành 

Cung Thỉnh Khai Đường Hòa Thượng khai chung bản

Kết Giới Trường 

 

10:30 Chùa Minh Thành 

Cung Thỉnh Hòa Thượng Sám Chủ niêm đàn sái tịnh

Bạch Phật Khai đàn 

 

11:30 Thọ trai 

 

12:30 Chỉ tịnh 

 

13:30  Thức chúng 

 

14:30  Chùa Minh Thành 

Cung Thỉnh Khai Đường Hòa Thượng Thuyết Sám Hối nghi

Diễn tập phương thức đăng đàn thọ giới

kiểm Y Bát.

 

17:30 Dược thạch

 

19:00 Sám hối 

 

21:00  Họp chúng phân công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc.

 

22:00  Tọa thiền 

 

22:30 Xã thiền 

 

23:00  Chỉ tịnh 


Ngày

Thời Gian Địa Điểm Nội Dung

Ngày 26/10/2010

(19/09 Canh Dần)

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

03:15

 

Thức chúng
03:30

 

Tọa thiền
04:00

 

Công phu
05:15

 

Tịnh đường
05:45

 

Tiểu thực
06:30

Chùa Bửu Thắng

Giới tử Tăng, Ni tập trung tại chùa Bửu Thắng

Cung Thỉnh Giới Bản

Cung nghinh Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Chứng Minh Giới Đàn

Hội Đồng thập sư

Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quan Khách quang lâm Giới Đàn Cam Lộ làm Lễ Khai mạc.

08:30

Chùa Minh Thành

Chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ (có chương trình riêng)
10:00

Chùa Minh Thành 

Phổ Phật cúng ngọ
11:30

 

Quá đường 
12:30

 

Chỉ tịnh 
13:30

 

Thức chúng 
14:00 

Chùa Minh Thành

Cung thỉnh Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Khai Đạo Giới tử

15:30

Chùa Minh Thành

Đăng đàn truyền Sa Di Giới - Tăng

Chùa Bửu Sơn

Đăng đàn truyền Sa Di Giới - Ni

17:30

 

Dược thạch
19:00 

Chùa Minh Thành

Cung Nghinh Hòa Thượng Chứng Minh Thích Trí Quảng Thuyết Pháp

 
22:00

 

Tọa thiền 
22:30

Chùa Minh Thành 

Xã thiền

Ngũ canh tuần chiểu


Ngày Thời Gian  Địa Điểm  Nội Dung 

Ngày 27/10/2010

(20/09 Canh Dần)

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

 

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

 

03:15 Thức chúng

 

03:30 Tọa thiền

 

04:00 Công phu

 

05:30 Tịnh đường

 

06:00 Tiểu thực

 

07:30 Chùa Minh Thành Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Tăng

 

  Chùa Bửu Sơn Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Ni

 

10:30 Cúng ngọ

 

11:30 Quá đường

 

12:30 Chỉ tịnh

 

13:30 Thức chúng

 

14:00 Chùa Minh Thành Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Tăng

 

Chùa Bửu Sơn Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Ni

 

17:30   Dược thạch

 

19:00 Chùa Minh Thành Phóng Liên Đăng

 

20:00 Chùa Minh Thành

Đăng Đàn Thuyết U Minh Giới, Phóng Diệm Khẩu

Nội Giới Đàn giới tử y pháp toạ thiền, tuần chiểu, chỉ tịnh


Ngày Thời Gian Địa Điểm  Nội Dung 

Ngày 28/10/2010

(21/09 Canh Dần)

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

03:15 Thức chúng
03:30 Tọa thiền
04:00 Công phu
05:30 Tịnh đường
06:00 Tiểu thực
07:30 Chùa Minh Thành Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Tăng
Chùa Bửu Sơn Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Ni
10:00 Chùa Minh Thành Truyền Thập ThiệnBồ Tát tại gia
11:30 Quá đường
12:30 Chỉ tịnh
13:30 Thức chúng
14:00 Chùa Minh Thành

Giới tử Ni cầu thọ chánh Pháp với Đại Tăng

17:00   Dược thạch
18:30 Chùa Minh Thành

Đăng Đàn truyền Bồ Tát Giới

Tấn Hương

20:30 Chùa Minh Thành

Lễ tạ Giới

Tạ đàn bế mạc

21:00 Hoàn mãn

Nguồn:
Chùa Minh Thành - www.chuaminhthanh.com - www.minhthanhtu.com
Biên tập: ĐĐ. Thích Minh Thông
Địa chỉ: 348 - Nguyễn Viết Xuân
Phường Hội Phú - Thành Phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai - Việt Nam

Số Điện Thoại: 0084 - 059.3821021blank0084 - 059.3821021

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)