Video Phật Pháp

08/10/201012:00 SA(Xem: 16986)
Video Phật Pháp


VIDEO PHẬT PHÁP

Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ Giảng (Youtube):

Tam năng tam bất năng
Thắp sáng niềm tin
Tìm lại chính mình
Nắng Ấm Mùa Xuân 1
Nắng Ấm Mùa Xuân 2
Nắng Ấm Mùa Xuân 3
Nắng Ấm Mùa Xuân 4
Nắng Ấm Mùa Xuân 5
Nắng Ấm Mùa Xuân 6
Nắng Ấm Mùa Xuân 7
Nắng Ấm Mùa Xuân 8
THẮP SÁNG NIỀM TIN (1)
THẮP SÁNG NIỀM TIN (2)
THẮP SÁNG NIỀM TIN (4)
Hương hoa đất Việt
Tìm lại chính mình
Tam năng tam bất năng
Tìm lại chính mình
Tâm hỷ là tâm Phật
Tâm hỷ là tâm Phật


Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh 2 hr 57 min (Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngữ)
Khai Thị Niệm Phật 1 hr 11 min - Aug 3, 2006 PS Quảng Tâm giảng
Sách Tấn Phật Tử Tu 1 hr 19 min - Aug 4, 2006 PS Quảng Tâm giảng
Việc Lớn Nhất của Đời Người 1 hr 26 min - Aug 9, 2006 (Phim hay)
Tứ Đại Thiên Vương (PS Tịnh Không Giảng) 1
Tứ Đại Thiên Vương (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt (PS Tịnh Không Giảng)
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật 2 hrs (PS Tịnh Không Giảng)1
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật (PS Tịnh Không Giảng)2
Phật Giáo Nhân Sinh Quan và Phật Giáo Di Dân Học 1 1 hr 29 min 
Phật Giáo Nhân Sinh Quan&Phật Giáo Di Dân Học (HT Diệu Liên Giảng)2 42 min
Lời Di Huấn của Tổ Ấn Quang 58 min (PS Tịnh Không Giảng)
50 Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận 1 hr 9 min (PS Tịnh Không Giảng)1
Phật Giáo Là Gì (PS Tịnh Không Giảng)
Hộ Trì Phật Pháp 56 min (PS Tịnh Không Giảng)1
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng) 1
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)2
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)3
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)4
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (PS Tịnh Không Giảng) 1
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình (PS Tịnh Không Giảng) 1
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình (PS Tịnh Không Giảng)2
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 01 1 hr - Jul 28, 2006 
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 02 53 min - Jul 28, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 03 1 hr 2 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 04 58 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 05 50 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 06 42 min - Jul 29, 2006

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5, 6


Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng)1
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng)3

Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 1
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 2
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 3
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 4

ĂN CHAY
Ý Nghĩa Phóng Sanh 1 hr 13 min - Jul 29, 2006 Pháp Sư Viên Nhân -Thanh Trí chuyễn ngữ

TỔ SƯ THIỀN
Thiền sư Duy Lực giảng tại Hoa Kỳ 1990

Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 1 14 min - Sep 8, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 2 14 min - Sep 8, 2007
Phương Pháp tự ngộ của Thiền Tông 3 15 min - Sep 10, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 4 12 min - Sep 10, 2007
Phương Pháp tự ngộ của Thiền Tông 5 14 min - Sep 13, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 6 13 min - Sep 13, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 7 14 min - Sep 18, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 8 12 min - Sep 18, 2007
Thiền Sư Thích Duy Lực Thuyết Giảng Tổ Sư Thiền tại ni viện Thiện Hòa VN
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.1
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.2 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.4 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.5 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.1 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.2 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.1 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.2
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.4 
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.1
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.2
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.3
Thiền sư Thích Duy Lực thuyết giảng Tổ Sư Thiền tại thiền thất Hưng Phước VN 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.1 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.2 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.3
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.1
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.2
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.3
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.4

Hanh Huong Trung Quoc 1.1 
Hanh Huong Trung Quoc 1.2 
Hanh Huong Trung Quoc 2.1 
Hanh Huong Trung Quoc 2.2
Hanh Huong Trung Quoc 3.1 
Hanh Huong Trung Quoc 3.2
Hanh Huong Trung Quoc 4.1 
Hanh Huong Trung Quoc 4.2
Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.