Video Phật Pháp

08/10/201012:00 SA(Xem: 17851)
Video Phật Pháp


VIDEO PHẬT PHÁP

Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ Giảng (Youtube):

Tam năng tam bất năng
Thắp sáng niềm tin
Tìm lại chính mình
Nắng Ấm Mùa Xuân 1
Nắng Ấm Mùa Xuân 2
Nắng Ấm Mùa Xuân 3
Nắng Ấm Mùa Xuân 4
Nắng Ấm Mùa Xuân 5
Nắng Ấm Mùa Xuân 6
Nắng Ấm Mùa Xuân 7
Nắng Ấm Mùa Xuân 8
THẮP SÁNG NIỀM TIN (1)
THẮP SÁNG NIỀM TIN (2)
THẮP SÁNG NIỀM TIN (4)
Hương hoa đất Việt
Tìm lại chính mình
Tam năng tam bất năng
Tìm lại chính mình
Tâm hỷ là tâm Phật
Tâm hỷ là tâm Phật


Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh 2 hr 57 min (Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngữ)
Khai Thị Niệm Phật 1 hr 11 min - Aug 3, 2006 PS Quảng Tâm giảng
Sách Tấn Phật Tử Tu 1 hr 19 min - Aug 4, 2006 PS Quảng Tâm giảng
Việc Lớn Nhất của Đời Người 1 hr 26 min - Aug 9, 2006 (Phim hay)
Tứ Đại Thiên Vương (PS Tịnh Không Giảng) 1
Tứ Đại Thiên Vương (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt (PS Tịnh Không Giảng)
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật 2 hrs (PS Tịnh Không Giảng)1
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật (PS Tịnh Không Giảng)2
Phật Giáo Nhân Sinh Quan và Phật Giáo Di Dân Học 1 1 hr 29 min 
Phật Giáo Nhân Sinh Quan&Phật Giáo Di Dân Học (HT Diệu Liên Giảng)2 42 min
Lời Di Huấn của Tổ Ấn Quang 58 min (PS Tịnh Không Giảng)
50 Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận 1 hr 9 min (PS Tịnh Không Giảng)1
Phật Giáo Là Gì (PS Tịnh Không Giảng)
Hộ Trì Phật Pháp 56 min (PS Tịnh Không Giảng)1
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng) 1
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)2
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)3
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng)4
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (PS Tịnh Không Giảng) 1
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình (PS Tịnh Không Giảng) 1
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình (PS Tịnh Không Giảng)2
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 01 1 hr - Jul 28, 2006 
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 02 53 min - Jul 28, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 03 1 hr 2 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 04 58 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 05 50 min - Jul 29, 2006
Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 06 42 min - Jul 29, 2006

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5, 6


Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng)1
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng) 2
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng)3

Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 1
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 2
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 3
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 4

ĂN CHAY
Ý Nghĩa Phóng Sanh 1 hr 13 min - Jul 29, 2006 Pháp Sư Viên Nhân -Thanh Trí chuyễn ngữ

TỔ SƯ THIỀN
Thiền sư Duy Lực giảng tại Hoa Kỳ 1990

Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 1 14 min - Sep 8, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 2 14 min - Sep 8, 2007
Phương Pháp tự ngộ của Thiền Tông 3 15 min - Sep 10, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 4 12 min - Sep 10, 2007
Phương Pháp tự ngộ của Thiền Tông 5 14 min - Sep 13, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 6 13 min - Sep 13, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 7 14 min - Sep 18, 2007
Phương pháp tự ngộ của Thiền Tông 8 12 min - Sep 18, 2007
Thiền Sư Thích Duy Lực Thuyết Giảng Tổ Sư Thiền tại ni viện Thiện Hòa VN
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.1
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.2 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.4 
Giang tai ni vien Thien Hoa 1.5 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.1 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.2 
Giang tai ni vien Thien Hoa 2.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.1 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.2
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.3 
Giang tai ni vien Thien Hoa 3.4 
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.1
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.2
Giang tai ni vien Thien Hoa 4.3
Thiền sư Thích Duy Lực thuyết giảng Tổ Sư Thiền tại thiền thất Hưng Phước VN 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.1 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.2 
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 1.3
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.1
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.2
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.3
Khai Thi Thien That Hung Phuoc 2.4

Hanh Huong Trung Quoc 1.1 
Hanh Huong Trung Quoc 1.2 
Hanh Huong Trung Quoc 2.1 
Hanh Huong Trung Quoc 2.2
Hanh Huong Trung Quoc 3.1 
Hanh Huong Trung Quoc 3.2
Hanh Huong Trung Quoc 4.1 
Hanh Huong Trung Quoc 4.2
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.
Gần đây trên các báo chí Hoa Kỳ và trên cộng đồng mạng có đề cập đến nhiều về từ ngữ WOKE và có nhiều độc giả hỏi về ý nghĩa của từ này. Chúng tôi cũng không biết rõ về ý nghĩa và xuất xứ của từ này, nên có cuộc trò chuyện với AI (trí thông minh nhân tạo) như sau: