Đức Đạt Lai Lạt Ma Trả Lời Câu Hỏi Của Một Bé Gái Về Cách Từ Bi Đối Với Người Đã Từng Làm Tổn Hại Mình -

19/07/20194:32 SA(Xem: 8313)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Trả Lời Câu Hỏi Của Một Bé Gái Về Cách Từ Bi Đối Với Người Đã Từng Làm Tổn Hại Mình -
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TRẢ LỜI CÂU HỎI
CỦA MỘT BÉ GÁI VỀ CÁCH TỪ BI ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ TỪNG LÀM TỔN HẠI MÌNH 

Trong Cuộc Gặp Gỡ Tại Dinh Thự Của Ngài Ở Dharamsala, Hp, Ấn Độ 
Vào Ngày 12 Tháng 7 Năm 2019.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
04/02/2020(Xem: 13468)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana