Điện Thư Phân Ưu - Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

24/01/20221:00 SA(Xem: 2590)
Điện Thư Phân Ưu - Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

blank
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa        Association Bouddhique

Khánh Anh

Evry-Courcouronnes ngày 22 tháng 1 năm 2022

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Hội Đồng Điều Hành

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi chư Tôn Đức Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni Pháp Phái Tổ Đình Từ Hiếu - Thừa Thiên - Huế

Kính gởi chư Tôn Đức Tăng Ni Môn Đồ Pháp Quyến tại các Đạo Tràng Trên Thế Giới - Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam

- Đạo tràng Mai Thôn, Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Pháp

- Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu tại Đức

- Tu viện Thanh Sơn, Lộc Uyển, Bích Nham, Mộc Lan tại Hoa Kỳ

- Viện Phật học Ứng dụng Châu Á tại Hồng Kông

- Tu Viện Vườn Ươm - Làng Mai tại Thái Lan

- Tu viện Nhập Lưu tại Úc Đại Lợi

- Tu viện Bát Nhã, Ni xá Diệu Trạm và Trạm Tịch tại Việt Nam.

Kính bạch quý Ngài

Kính thưa quý Vị,

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu nhận được Cáo Phó từ Tổ Đình Từ Hiếu, Đạo Tràng Mai Thôn và Tu Viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan tin rằng : Trưởng Lão Hoà Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, pháp danh Trừng Quang, pháp tự Phùng Xuân Niên Trưởng Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu và Khai Sơn các Tu Viện Mai Thôn trên Thế giới.

Khánh sanh năm Bính Dần (1926) tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đạo thọ 80 năm

Hạ Lạp 72 năm

Trụ thế 96 năm.

Đã thâu thần tịch vào lúc 1:30 giờ ngày 22 tháng Giêng năm 2022, (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Thất Lắng Nghe, Tổ đình Từ Hiếu - Thừa Thiên - Huế - Việt Nam.

Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 8h00 ngày 23.01.2022 (21.12 Tân Sửu)

Lễ Trà Tỳ vào lúc 07h00 ngày 29.01.2022 (27.12 Tân Sửu).

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vô cùng thương kính tiếc một Vì Sao Bắc Đẩu trời Âu Á, một Thạch Trụ Tòng Lâm, một Danh Tăng Đương Đại của Phật Giáo Việt Nam & Thế Giới đã xa rời trần thế, về với chân như.

Tăng Ni Phật Tử Âu Châu, đồng nhất tâm kính nguyện Ngài tự tại cõi Vô Tung, sớm dạo bước Ta Bà, nguyện lớn không cùng tận, rộng độ khắp chúng sanh.

Thành kính phân ưu sự mất mát lớn lao này đối với Môn Phái Tổ Đình Từ Hiếu-Huế và toàn thể môn đồ pháp quyến Mai Thôn trên khắp thế giới. Đồng kính chúc quý vị vô lượng phước lành, Tang sự viên thành.

Thành viên của GHPGVNTNAC, các chùa, các tự viện xin tùy nghi tổ chức những nghi lễ cầu nguyện cho Hòa Thượng Thiền Sư từ nay cho đến 49 ngày để thể hiện tình Linh Sơn Pháp Lữ khi Ngài đã rời xa nơi trần thế.

Nam Mô Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma ha tát.

Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Huý Thượng Trừng Hạ Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hoà Thượng Giác Linh.

T.m Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                          Hòa Thượng Thích Như Điển

 

Đệ Nhất Chủ Tịch                                                Đệ Nhị Chủ Tịch

8, rue François Mauriac. 91000 Evry-Courcouronnes. France. Tél : +33164935556 - +33770073399. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/03/2023(Xem: 5264)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana