Khóa Tu Thiền Vipassana 10-ngày Tiếng Việt (16-27/10/2019) Dhamma Karuna- Calgary, Alberta, Canada

22/06/20191:02 SA(Xem: 3852)
Khóa Tu Thiền Vipassana 10-ngày Tiếng Việt (16-27/10/2019) Dhamma Karuna- Calgary, Alberta, Canada
KHÓA TU THIỀN VIPASSANA 10-NGÀY TIẾNG VIỆT
(16-27/10/2019)
DHAMMA KARUNA- CALGARY, ALBERTA, CANADA 
 
JPEG Poster for Karuna Vietnamese Vipassana course Oct 2019BẮT ĐẦU GHI TÊN NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2019
Tạo bài viết
17/09/2020(Xem: 1985)
Theo The Insider (Anh Quốc) vào ngày 18/1/2021, tại The Tampak Siring Temple ở Bali, Nam Dương, người ta cột con dao vào chân con gà trong trận đá gà truyền thống của người Balines Ấn Độ. Đây là một bộ phận của nghi lễ tôn giáo để thanh tẩy và trừ tà bằng máu của các con vật qua cuộc đá gà. Đá gà không phải lễ nghi tôn giáo được coi là cờ bạc tại Nam Dương.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.