Phóng Sự Bằng Video Do Hãng Phim Sen Việt Thực Hiện

08/09/201212:00 SA(Xem: 13961)
Phóng Sự Bằng Video Do Hãng Phim Sen Việt Thực Hiện


video-icon1PHÓNG SỰ BẰNG VIDEO
DO HÃNG PHIM SEN VIỆT THỰC HIỆN
với MC. Lâm Ánh Ngọc
(Click FULLSCREEN ĐẺ XEM HÌNH LỚN HƠN)

 Phóng sự 1: Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch - ngày 1/9/2012 Phóng sự 2: Hòa thượng Thích Minh Châu - Lễ nhập kim quan - ngày 2/9/2012

Phóng sự 3: Lễ viếng Giác linh Hòa Thượng Thích Minh Châu - ngày 3/9/2012 Phóng sự 4: Lễ viếng Giác linh của Cố HT. Thích Minh Châu - ngày 4/9/2012

Phóng sự 5: Lễ viếng Giác linh của Cố HT. Thích Minh Châu - ngày 5/9/2012 Phóng sự 6: Lễ viếng Giác linh của Cố HT. Thích Minh Châu - ngày 6/9/2012

Phóng sự 7: Lễ viếng Giác linh của Cố HT. Thích Minh Châu - ngày 7/9/2012 Phóng sự 8: Lễ viếng Giác linh của Cố HT. Thích Minh Châu - ngày 8/9/2012

Đoạn phim lược sử: Cuộc đờiđạo nghiệp Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu

Cung tiễn Kim quan Cố HT Thích Minh Châu Lễ Nhập Tháp


VÀI NÉT VỀ NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN PHÓNG SỰ NÀY:

senvietmedia-logo
ĐÓA SEN VIỆT GIỮA THIÊN TRỜI VẠN HẠNH - Kinh Tâm Thích Pháp Bảo

Tạo bài viết
02/09/2012(Xem: 8715)
Chùa Hương Sen tổ chức 3 tours hành hương từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh. Ngài đã về với Phật lúc 12:49 sáng, ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại Bảo Quang tự viện, thành phố Santa Ana, miền Nam California Hoa Kỳ, trong tiếng niệm Phật liên tục của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp nơi tựu về. TN Huệ Trân cẩn bái
Trong buổi giao lưu ngày 21 tháng 5 năm 2019 Ngài đã từ bi hướng dẫn cho Đại chúng thực hiện một nghi thức về “Phát khởi Bồ Đề Tâm”. Thời lượng của ngày 20 là 1 tiếng 20 phút và gày 21-5-2019 là 57 phút 48 giây. Ngôn ngữ: Tiếng Việt