Cuộc Phỏng Vấn Ht. Thích Minh Châu Năm 1981 - English And Vietnamese

07/09/201212:00 SA(Xem: 9028)
Cuộc Phỏng Vấn Ht. Thích Minh Châu Năm 1981 - English And VietnameseCUỘC PHỎNG VẤN HT. THÍCH MINH CHÂU NĂM 1981
English and Vietnamese

Thich Minh Chau discusses the history of Buddhism in Vietnam. He describes the effect of numerous colonization's and divisions of Vietnam on Vietnamese Buddhism, and specifically comments on the damaging effects of American culture.

Interview: 03/15/1981 in Saigon City, Vietnam (Không rõ người phỏng vấn và nguồn phỏng vấn)Tạo bài viết
02/09/2012(Xem: 10446)