Lễ Tang Đại Lão Ht Thích Trí Tịnh – Ngày 2 - 3 - 4 - 5 (Sen Việt Tv Tường Trình)

01/04/201412:00 SA(Xem: 4682)
Lễ Tang Đại Lão Ht Thích Trí Tịnh – Ngày 2 - 3 - 4 - 5 (Sen Việt Tv Tường Trình)
thanhkinhtuongniem_daillaohaothuong_1

LỄ TANG ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ TỊNH 
Ngày thứ nhì

(Sen Việt TV tường trình)
LỄ TANG ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ TỊNH 

Ngày thứ ba

(Sen Việt TV tường trình)LỄ TANG ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ TỊNH 
Ngày thứ tư

(Sen Việt TV tường trình)LỄ TANG ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ TỊNH 
Ngày thứ năm

(Sen Việt TV tường trình)Tạo bài viết
28/03/2014(Xem: 4341)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.