Chùm Thơ Của Đại Đức Thích Pháp Trí Ca Ngợi Công Đức "Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thích Trí Hạ Tịnh"

02/04/201412:00 SA(Xem: 6580)
Chùm Thơ Của Đại Đức Thích Pháp Trí Ca Ngợi Công Đức "Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thích Trí Hạ Tịnh"


thanhkinhtuongniem_daillaohaothuong_1

Chùm thơ của Đại đức Thích Pháp Trí

Trụ trì chùa Thập Phương – T.p Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
ca ngợi công đức "Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thích Trí Hạ Tịnh"


1. Nhẹ Gót An Nhiên

Đất Sài Thành sáng ngày buồn ảm đạm
Trời Thủ Đức bỗng u ám thê lương
Chốn Vạn Đức lệ sầu nỗi vấn vương
Bậc chân tu đã về nơi lạc cảnh

Ôi ! Thân tứ đại giả duyên là thế
Chuyện tử sanh như một giấc nam kha
Đến hay đi như dạo biển ái
Ta bà mãn Ngài an nhiên nhẹ gót.

Ngày 28/3/2014
Hậu bối Thích Pháp Trí


2, Ngài Về Nơi Cõi Trời Tây !!!

Bậc thiền gia tòng lâm thạch trụ
Đã thâu thần xả bỏ báo thân
Ngài về với cõi vô sanh
An nhiên thể tánh lạc thành trời Tây

Hàng môn nhơn Tăng Ni Tứ chúng
Vạn tín đồ cảm kích tiếc thương
Bùi ngùi một dạ vấn vương
Lòng sầu lệ đỗ nhớ thương bóng Ngài

Cõi ta bà dấn thân hoá độ
Hiện vào đời bi nguyện độ sanh
Làm cho Phật giáo sáng danh
Nêu cao chí cả rạng danh Tổ Thầy

Cả một đời Ngài chuyên tịnh độ
Rồi dịch kinh, viết sách độ đời
Đại thừa giáo nghĩa từng lời
Giảng truyền khai thị khuyên đời gắng tu

Cả một đời hy sinh vì đạo
Tăng Ni - Giáo hội - tín đồ
Phật sự Nam - Bắc điểm tô
Ngôi nhà Chánh pháp cơ đồ vững xây

Nói sao hết ơn Ngài to lớn
Giờ chúng con chỉ biết cuối đầu
Một lòng thành kính nguyện cầu
Giác linh thể nhập nê hoàn vô sanh.

Ngày 28/3/2014
Hậu bối Thích Pháp Trí
Khể thủ giác linh Hoà Thượng !!! 


3. Vọng Bái Giác Linh Ngài !!!

Thành tâm muôn lạy bậc thiền gia
Kính đức cao thâm trước bửu toà
Cầu mong huệ nhựt soi pháp giới
Nguyện lực hành thâm đắc Ma ha

Giác tánh viên minh siêu tam giới
Linh toà thể nhập quả cao ngơi
Hoà bi hoà nguyện khai chánh giáo
Thượng phẩm vô sanh chẳng đổi dời

Thượng cầu Phật lực chiếu muôn nơi
Trí đức hoằng thâm mãi sáng ngời
Hạ truyền chúng đẳng thừa tự pháp
Tịnh đắc tam ma chuyển tướng phàm

Cao bồi quả phúc duyên chúng độ
Đăng truyền hậu thế liễu tướng vô
Phật cảnh đáo lai sanh tử mộng
Quốc thành bảo sở Niết bàn vô.

Kính nguyện giác linh Đại lão Hoà Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh Cao Đăng Phật Quốc.

Lúc 10g 57', ngày 28/3/2014
Hậu bối Thích Pháp Trí
Thành kính khể thủ!!!
4. Tịch Lạc Vi Đạo
(
Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Tịnh 
An Tường Viên Tịch)

Đại hạnh thâm nghiêm tuỳ duyên hoá độ
Lão lai hề khứ hiển ngộ chơn thường

Hoà quang đồng trần giáo nghĩa xưng dương
Thượng thừa diệu pháp truyền lưu vi hậu

Thích tử quang huy phụng thừa Tổ nghiệp
Trí tánh thanh trừng thể nhập chân như
Tịnh nghiệp vô vi hàm chiếu thái hư

An nhiên sự tướng sở hành vô ngại
Tường thông vạn pháp bổn hữu giai không
Viên mãn tứ tướng thể dụng tương đồng
Tịch diệt vi lạc tối nhiên chi đạo.

Lạc thất, lúc 23g 04', ngày 29/3/2014

Hậu bối Thích Pháp Trí5. Tâm Hương Một Nén Dâng Ngài !!!

Hương giới định ngũ phần khói toả 
Nén tâm hương phủ phục chí thành
Linh đường thiết trí tịnh thanh
Hoa hương lễ phẩm đầu thành tán
dương

Bậc long tượng nhà thiền mô phạm
Chí xuất trần thượng sĩ hiện thân
Ta bà hoằng hoá xa gần
Giáo lưu đông độ sáng ngần nhơn gian

Nêu chí nguyện thực hành phương tiện
Pháp Đại thừa viên giáo xiển dương
Pháp Hoa huyền nghĩa từng chương
Kinh Đại Bát Nhã giảng tường sở nghi

Đại Bảo Tích, Hoa Nghiêm, Địa Tạng
Đại Niết Bàn, Bồ Tát Giới kinh
Giảng dịch từng ý phân minh
Pháp hành Tịnh độ chúng sinh nương nhờ

Chốn gia lam trùng hưng nhị tự
Ngôi phạm vũ Vạn Đức, Vạn Linh
Làm nơi gởi chọn niềm tin
Thập phương bá tánh sữa mình tu thân

Phát đại tâm thừa đương Phật sự
Quyết một lòng lợi đạo ích đời
Dắt dìu Tăng chúng muôn nơi
Vượt qua chướng ngại vững ngời đạo tâm

Ngôi pháp vị suy tôn Chủ tịch
Phó Pháp Chủ đệ nhất chứng minh
Vì đạo quên cả thân mình
Bất từ lao nhọc tận tình đãm đan

Các Phật sự từ Nam ra Bắc
Chuyện bang giao các nước Đông Tây
Ngôi nhà Giáo hội vững xây
Không ngừng phát triển cao tày
sánh vai

Ôi ! 98 năm thác tích ta bà
Hạ 69 mùa hương giới định
Hằng nguyền lợi ích nhân sinh
Bước chân hoằng hoá đạo tình khắp nơi

Những tưởng Ngài còn lâu hơn nữa
Trụ ta bà chí nguyện độ sanh
Nào ngờ cõi tạm mong manh
Chung hồi tứ đại dệt thành huyễn thân

báo thân an nhiên thị tịch
Nhập tỳ lô quả chứng vô sanh
Bao nhiêu nguyện ước đã thành
Vạn duyên để lại lạc thành quy Tây

Ôi !!!
kể từ nay Ngài đà vắng bóng
Dáng chân nhân muôn thuở xa rồi
Tăng Ni môn đệ bồi hồi
Tiếc thương vô hạn lịm đôi my buồn

Xin bái biệt bậc Thầy cao cả
Nguyện liên đài thượng phẩm Ngài an
Chúng con nơi chốn nhân gian
Quyết lòng tu tập chứa chan ơn Ngài.

Thành Kính bái biệt Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Tịnh - Đệ Nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM - Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN.

Ngày 30/3/2014
Hậu bối Thích Pháp Trí


Tạo bài viết
28/03/2014(Xem: 3842)
Hôm nay 22-2-2021 người dân Hoa Kỳ và toàn dân thế giới đánh dấu một cột mốc thực sự nghiệt ngã và đau lòng với 2.493.968 người qua đời chỉ trong vòng một năm đại dịch Covid-19. Riêng tại Hoa Kỳ là nửa triệu người chết - nhiều hơn số quân nhân Mỹ chết trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Việt Nam cộng lại. Xin nguyện cầu linh hồn/ hương linh những người đã qua đời vì Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng sớm được về cõi thiên đường vĩnh hằng hay sớm được tiêu diêu miền cực lạc.Cầu nguyện mọi khổ đau và chết chóc sẽ qua đi, ánh dương quang sớm xuất hiện để nhân loại tiếp tục hát khúc khải hoàn ca của yêu thương và vui đẹp trên hành tinh này.
Với lịch sử 2500 năm, đạo Phật đã trải qua hàng trăm thế hệ nhân sinh mà mỗi thế hệ đều có dấu ấn của sự trải nghiệm riêng qua từng chặng đường lịch sử, xã hội, văn hóa và dân tộc. Hiện tại, lớp người trẻ trên thế giới này được mệnh danh là “Thế hệ Z” (Gen Z). Thế hệ Z là giới trẻ được sinh từ năm 1996 trở đi. Đây là thế hệ đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với công nghệ điện tử ngay từ nhỏ.
Ngày đầu xuân, kính gởi đến Đại chúng niềm vui trong Chánh pháp, cùng chia sẻ Pháp lạc trong Giáo pháp hiện thế của Đức Thích Tôn, cùng hướng đến Giáo nghĩa đương lai của Đức Từ Tôn Vô Năng Thắng. Trong những chu kỳ thành-trụ-hoại-không của thế giới, trong cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của mỗi chủng loại, của mỗi dân tộc, nhân loại đã và đang trải qua những biến đổi trong thế giới tự nhiên, những biến động trong xã hội loài người, làm thay đổi tư duy của con người từ giáo nghĩa, giáo điều, tín lý của các tôn giáo, các hệ tư tưởng, gây nên những thế kỷ xung đột, bạo hành, chiến tranh, giữa các dân tộc, các tôn giáo.