Công Trình Biên SoạnPhiên Dịch Kinh Sách Của Đại Lão Ht. Thích Trí Tịnh

28/03/201412:00 SA(Xem: 8278)
Công Trình Biên Soạn Và Phiên Dịch Kinh Sách Của Đại Lão Ht. Thích Trí Tịnh


thanhkinhtuongniem_daillaohaothuong_1

CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN
PHIÊN DỊCH KINH SÁCH

CỦA ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ TỊNH

Phiên Dịch

Kinh Phạm Võng

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Cầu Siêu

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Đại Báo Tích

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Kinh A Di Đà

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Nghi thức tụng giới Bồ Tát

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Vô Lượng Thọ Phật

Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà

● Trí Tịnh Toàn Tập

Chào mừng năm 2014

Diễn văn Phật đản Phật lịch 2557  

48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Kinh Phổ Môn

Bớt duyên - Chuyên tâm niệm Phật

Đường về Cực Lạc

Tỳ Kheo khất thực

Hóa giải nghiệp đời trước  

Đừng dính đến quyền lợi  

Hòa thượng Thích Trí Tịnh Khai Thị tại Lễ Khánh Tuế Đại Thọ 95 tuổi

A Di Đà Phật Hay A Mi Đà Phật

Diễn Văn Đại Lễ Phật Đản PL.2555, DL.2011  

Ngày Xuân Nói Chuyện Dịch Kinh

Hương sen vạn đức

Bốn mươi tám đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Giới ăn thịt

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp


(Còn tiếp)

Tạo bài viết
28/03/2014(Xem: 3842)
Hôm nay 22-2-2021 người dân Hoa Kỳ và toàn dân thế giới đánh dấu một cột mốc thực sự nghiệt ngã và đau lòng với 2.493.968 người qua đời chỉ trong vòng một năm đại dịch Covid-19. Riêng tại Hoa Kỳ là nửa triệu người chết - nhiều hơn số quân nhân Mỹ chết trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Việt Nam cộng lại. Xin nguyện cầu linh hồn/ hương linh những người đã qua đời vì Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng sớm được về cõi thiên đường vĩnh hằng hay sớm được tiêu diêu miền cực lạc.Cầu nguyện mọi khổ đau và chết chóc sẽ qua đi, ánh dương quang sớm xuất hiện để nhân loại tiếp tục hát khúc khải hoàn ca của yêu thương và vui đẹp trên hành tinh này.
Với lịch sử 2500 năm, đạo Phật đã trải qua hàng trăm thế hệ nhân sinh mà mỗi thế hệ đều có dấu ấn của sự trải nghiệm riêng qua từng chặng đường lịch sử, xã hội, văn hóa và dân tộc. Hiện tại, lớp người trẻ trên thế giới này được mệnh danh là “Thế hệ Z” (Gen Z). Thế hệ Z là giới trẻ được sinh từ năm 1996 trở đi. Đây là thế hệ đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với công nghệ điện tử ngay từ nhỏ.
Ngày đầu xuân, kính gởi đến Đại chúng niềm vui trong Chánh pháp, cùng chia sẻ Pháp lạc trong Giáo pháp hiện thế của Đức Thích Tôn, cùng hướng đến Giáo nghĩa đương lai của Đức Từ Tôn Vô Năng Thắng. Trong những chu kỳ thành-trụ-hoại-không của thế giới, trong cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của mỗi chủng loại, của mỗi dân tộc, nhân loại đã và đang trải qua những biến đổi trong thế giới tự nhiên, những biến động trong xã hội loài người, làm thay đổi tư duy của con người từ giáo nghĩa, giáo điều, tín lý của các tôn giáo, các hệ tư tưởng, gây nên những thế kỷ xung đột, bạo hành, chiến tranh, giữa các dân tộc, các tôn giáo.