Thông bạch Vu Lan 2020 PL 2564

02/09/20201:02 SA(Xem: 4155)
Thông bạch Vu Lan 2020 PL 2564
thong bach vu lan 2020

Tạo bài viết
15/08/2010(Xem: 115798)
05/08/2011(Xem: 77508)
18/08/2016(Xem: 6643)
10/10/2017(Xem: 6615)
Thông tin chính thức từ Văn phòng Trung ương GHPGVN gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa ký phổ biến Thông bạch đặc biệt về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.