Tự Thị Chân Kinh - Diệu Trân

08/01/201212:00 SA(Xem: 11259)
Vô Tự Thị Chân Kinh - Diệu Trân


TỰ THỊ CHÂN KINH
Diệu Trân


Gió Đông xuất bản tháng 4-2005

votuthichankinh-bia-content

Tạo bài viết
23/07/2015(Xem: 5904)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.