Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche Giảng Pháp, Quán Đỉnh_chùa Hà Tiên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

19/11/201112:00 SA(Xem: 46264)
Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche Giảng Pháp, Quán Đỉnh_chùa Hà Tiên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche giảng pháp, quán đỉnh,
khẩu truyền Pháp tu mở đầu Ngondro
Bản tôn Liên Hoa Sinh,
Cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hà Tiên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng ngày 24/11/2011, Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đã quang lâm Chùa Hà Tiên. Trong ngày vía Hộ pháp đầy cát tường này, Ngài đã hoan hỷ ban Quán đỉnh, Khẩu truyền về Pháp tu mở đầu Ngondro , tứ Quán đỉnh Bản tôn Liên Hoa Sinh cùng các nghi thức Cầu nguyện quốc thái dân an tại nơi trụ xứ trang nghiêm.

blank

Để mở đầu Pháp hội, Nhiếp Chính Vương đã bày tỏ sự tri ân tới chính quyền, các ban ngành địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc, tới Đại đức Thích Minh Trí - Trụ trì Chùa Hà Tiên, tới chư Tăng Ni cùng các Phật tử đã giúp cho Ngài có thiện duyên để chia sẻ Phật Pháp lần thứ 4 tại nơi đây.

blankNgài cho biết Đại đức Thích Minh Trí là một hành giả Kim Cương Thừa của Truyền Thừa Drukpa đã có nhân duyên lâu bền với Truyền thừa từ thời bậc Kim Cương Thượng Sư, cố Hòa thượng Thích Viên Thành còn tại thế. Lần này, khi tới Chùa Hà Tiên, được tận mắt chứng kiến những nỗ lực của Đại đức Thích Minh Trí trong việc xây dựng Chùa Hà Tiên trở thành một ngôi chùa trang nghiêm, tráng lệ, Nhiếp Chính Vương vô cùng hoan hỷ. Ngài mong nguyện rằng hoạt động Phật sự của Đại Đức Trụ trì cùng chư Tăng chùa Hà Tiên sẽ đem đến vô số lợi ích cho những chúng sinh của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Sau đó, Nhiếp Chính Vương cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đã thực hành khóa lễ Hỏa tịnh cúng dường và tịnh trừ chướng ngại để Pháp hội có thể diễn ra một cách thuận lợithành tựu viên mãn. Sau khóa lễ Hỏa tịnh, Nhiếp Chính Vương khai thị cho toàn thể đại chúng về Pháp tu Liên Hoa Sinh. Đức Liên Hoa Sinh là Bậc Thầy có vai trò rất quan trọng trong lịch sử hoằng truyền Kim Cương Thừa vào các quốc gia tại dẫy Himalaya. Ngài là hoá thân chân thật của mười phương Chư Phật, Chư Bồ tát và tất cả các Bậc Thầy giác ngộ. Trong Kim Cương Thừa, Bậc Thầy đóng một vai trò tối quyết định bởi Bậc Thầy chính là hiện thân của Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) và Tam Căn Bản (Guru, Daka, Dakini). Bản thân Đức Liên Hoa Sinh đã dạy rằng nếu ai đó thấy Ngài hoặc thực hành Pháp tu về Ngài thì cũng là thấy hay có sự kết nối với mười phương ba đời chư Phật. Vì những lí do này, Pháp tu Liên Hoa Sinh là một Pháp tu vô cùng quan trọng, linh thiêng có thể viên mãn hết thảy tâm nguyện của chúng sinh.

Chúng ta cũng biết rằng Truyền Thừa Khamtrul thuộc Truyền Thừa Phật giáo Đại ThừaKim Cương Thừa Drukpa được hoằng truyền từ thế kỷ XVI đến nay đã sang tới đời thứ IX, nổi tiếng với sự chứng ngộ tâm linhcông hạnh lợi tha của các đời hóa thân Khamtrul, được tôn kính là những hóa thân chân thực của Đức Liên Hoa Sinh. Vì thế, với nhân duyên hy hữu trong ngày hôm nay, tại ngôi chùa đã được ban ân phước gia trì của nhiều Bậc Thầy giác ngộ, Nhiếp Chính Vương - “Bậc Hóa thân Liên Hoa Sinh Tôn Quý đến từ tỉnh Kham”, đã hoan hỷ ban truyền cho đại chúng Tứ Quán đỉnh trọn vẹn về Pháp tu Liên Hoa Sinh bao gồm: Quán đỉnh bình, Quán đỉnh về Khẩu giác ngộ, về Tâm giác ngộ và Trí tuệ giác ngộ. Trong Kim Cương Thừa, thông qua bốn quán đỉnh, chúng ta tịnh hóa bốn ám chướng về Thân, Khẩu, Ý, Khí vi tế. Nhờ tịnh hóa bốn ám chướng, chúng ta gieo trồng hạt giống thành tựu tứ thânHóa Thân, Báo Thân, Pháp Thân, Thể Tính Thân tương lai. Trong khi trao truyền Quán đỉnh Đức Liên Hoa Sinh, Nhiếp Chính Vương và các Bậc Thầy quán tưởng nơi đây trở thành Mạn đà la của Bản tôn Liên Hoa Sinh và các chúng sinh nơi đây sẽ chuyển hóa thành chư Phật, chư Bồ tát trong Mạn đà la của Ngài.

Sau khi có một số giới thiệu về Pháp tu Liên Hoa Sinh, Nhiếp Chính Vương tiếp tục giảng cho chư Tăng Ni, Phật tử tại đây về Ngondro hay còn gọi là Pháp tu mở đầu. Do thời gian có hạn nên Nhiếp Chính Vương chỉ có thể đi vào những nội dung căn bản nhất của Ngondro. Ngài nhấn mạnh rằng, trước khi đi vào việc tu tập, chúng ta cần xem xét kỹ càng về động cơ tu tập của mình. Ngài dặn chư Tăng Ni, Phật tử cần trưởng dưỡng sự tu tập thực hành trên động cơ Bồ đề tâm bởi Bồ đề tâm sẽ giúp ta khai mở trí tuệđi theo đúng hướng. Sau đó, việc thực hành Pháp tu mở đầu Ngondro sẽ giúp chúng ta tịnh hóa những nghiệp chướng, tích lũy công đức và dần trở về an trụ với tự tính tâm, với Phật tính nguyên thủy hay Mahamudra. Do đó, Pháp tu mở đầu Ngondro là nền tảng căn bản của mỗi hành giả tu tập Kim Cương Thừa.

Ngài cũng dạy rằng chìa khóa của việc tu tậphành giả cần nhận ra rằng Bậc Thầy là bất khả phân với Đức Phật Kim Cương Trì. Nếu chúng ta không thấy được Bậc Thầy chính là Phật, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhận ra được bản chất Phật tính nơi Tâm mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã từng dạy rằng, Phật chính là Pháp thân, Pháp thânTính Không, Tính KhôngNhư Lai tạng, vốn nhậm vận hiện diện trong khắp các sự vật hữu tình cũng như vô tình.

Bởi vậy, thông qua kỹ năng quán tưởng, chúng ta có thể dần dần trưởng dưỡng niềm tin sâu sắc rằng Bậc Thầy chính là hiện thân của chư Phật, hay cũng là Pháp thân hay Tánh Không. Đó cũng là lý do tại sao trong phần cuối của của việc tu tập là phần quán hòa tan để hòa nhập vào tính bất khả phân giữa hành giả và chư Phật, giữa hành giả và Bậc Thầy.

Nhiếp Chính Vương dạy rằng, hiện tại, tất cả những cảnh chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày đều là sự phóng chiếu nhị nguyên của tâm thức chúng ta. Do thói quen của mình, chúng ta phóng chiếu ra đủ thứ tốt xấu, hay dở, thành công thất bại. Tất cả những điều này đều do quan kiến nhị nguyên của chúng ta. Chúng ta phóng chiếu và dán nhãn cho tất cả mọi sự vật hiện tượng và sau đó mắt kẹt vào các định kiến và không thể thoát khỏi sự bám chấp đó. Tuy nhiên, bản chất Tâm của chúng ta vốn hoàn hảosiêu việt tất cả mọi phạm trù khái niệm, ngôn ngữ. Tâm vốn trong sáng thanh tịnh thuần khiếtthoát khỏi mọi phân biệt. Do vô minh che chướng, chúng ta không hiểu được điều này và phóng chiếu ra các quan kiến nhị nguyên để rồi mắt kẹt trong những quan kiến này. Sau đó, chúng ta tạo ra bao ác nghiệp để trôi lăn trong sáu đạo luân hồi. Bởi vậy, mục đích cuối cùng của sự tu tậpchúng ta trở về với trạng thái Phật tính hay bản chất tâm của chính chúng ta.

Nói về Kim Cương Thừa, Nhiếp Chính Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của Bậc Thầy. Một hành giả tu tập theo Kim Cương Thừa, bắt buộc và cần thiết phải có một Bậc Thầy giác ngộ thuộc một Truyền thừa dẫn dắt, vì sự tu tập của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào sự hướng đạo của Bậc Thầy. Nếu không có sự hướng đạo của một Bậc Thầy giác ngộ, chúng ta sẽ rất dễ dàng lầm đường lạc lối và gặp vô vàn chướng ngại trên đường tu.

Trong việc tu tập, với tâm chí thành trọn vẹn, tâm thành kính sâu sắc, chúng ta không những thấy Bậc Thầy trong hình tướng của Đức Phật Kim Cương Trì mà chúng ta cần thấy Bậc Thầy trong bản chất Tâm giác ngộ hay thấy Thầy trong hình tướng của Pháp thân. Với trí tuệ đó, lúc này, ta sẽ thấy được rằng mỗi một chúng sinh, dù là hữu tình hay vô tình, đều là Thầy, đều là Pháp thân. Cũng bằng cách đó, thông qua một Căn bản Thượng sư, chúng ta có thể kết nối với tất cả các Bậc Thầy giác ngộ trên thế gian.

Để có thể trưởng dưỡng được trí tuệ này, ban đầu, chúng ta cần tu tập và quán tưởng Bậc Thầy trong hình tướng Báo Thân, tức là Đức Phật Kim Cương Trì. Sau đó, chúng ta trưởng dưỡng trí tuệ để có thể thấy Thầy trong hình tướng Pháp thân. Khi thấy được Thầy trong hình tướng Pháp thân, chúng ta sẽ có thể thấy cả Pháp giới, cả vũ trụ đều là Phật, đều là Pháp thân. Qua đó, chúng ta sẽ có thể phát triển tâm kính ngưỡng, tôn trọng tất cả mỗi hữu tình chúng sinh cũng như vô tình chúng sinh, bởi chúng ta đều thấy sự bình đẳng trong tự tính Pháp thân.

blank

Sau khi kết thúc khẩu truyền về Pháp tu mở đầu Ngondro, Nhiếp Chính Vương đã chính thức truyền Tứ Quán đỉnh về Pháp tu Liên Hoa Sinh cho chư Tăng Ni, Phật tử tại Chùa Hà Tiên.

Kết thúc Lễ Quán đỉnh, Đức Nhiếp Chính Vương căn dặn Phật tử đem công đức đã tích lũy được trong ngày hôm nay hồi hướng cho sự giác ngộ của hết thảy chúng sinh trong sáu đạo luân hồi, nguyện cầu cho chúng sinh được giải thoátvãng sinh về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Pháp hội kết thúc vào 19h cùng ngày trong niềm hoan hỉ, lòng xúc động tri ân hướng lên bậc Kim Cương Thượng Sư của toàn thể đại chúng có phúc duyên tham dự.

Để biết thêm thông tin và cập nhật trực tuyến chuyến thăm giảng pháp quán đỉnh Việt Nam của Đức Nhiếp Chính Vương, xin vui lòng truy cập mục “Tin Việt Nam” trên trang web Drukpa Việt Nam (www.drukpavietnam.org

Nhóm thông tin Drukpa Việt Nam
_______________________________________________________

Quán đỉnh Pháp tu Quan Âm,
cầu nguyện quốc thái dân an
tại Chùa Bảo Ngạn, Phú Thọ ngày 23/11/2011

Vào hồi 10h30 sáng 23/11, Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đã quang lâm Chùa Bảo Ngạn, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Đón nhận sự cung nghinh nồng hậu và chân thành của các Phật tử, Nhiếp Chính Vương bày tỏ niềm hoan hỉ đã hạnh ngộ Đại đức Thích Minh Thuận - Đại đức trụ trì Chùa Bảo Ngạn cùng đông đảo Phật tử trụ xứ có duyên lành vân tập. Nhiếp Chính Vương chia sẻ rằng Chùa Bảo Ngạn là ngôi chùa đã từng được Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa viếng thăm trong chuyến hoằng pháp của Ngài trước đó tại Việt Nam, tuy nhiên, do lịch trình Phật sự rất dầy nên Ngài đã không có thời gian để chia sẻ Phật Pháp. Hôm nay nhân duyên cát tường hội đủ, Nhiếp Chính Vương tới đây để thay mặt Đức Pháp Vương thực hiện khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an và chia sẻ Phật Pháp với những Phật tử trụ xứ.

blank

blank

Trong thời khóa buổi sáng, toàn Pháp hội đã cùng tụng nghi quỹ Thượng sư Tương ưng pháp Guru Yoga và Đức Nhiếp Chính Vương đã từ bi cho phép cử hành khóa lễ Hỏa tịnh tịnh trừ chướng ngại để Pháp hội được hanh thông viên mãn. Đầu giờ chiều, theo lời thỉnh cầu của Đại đức Trụ trì, Đức Nhiếp Chính Vương đã thăng tòa truyền Quán đỉnh Bản tôn Quan Âm. Kinh A Di Đà viết rằng: “Đức Quan ÂmĐức Phật Chánh Pháp Minh Vương Như Lai vì lợi ích hết thảy hữu tình nên hiện tướng Bồ Tát”. Ngài là vị Đại Bồ Tát hiện thân cho lòng Đại Từ, Đại Bi, hóa thân trong cõi luân hồi với tâm nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh. Nhiếp Chính Vương chia sẻ: “Bởi người dân Việt Namthiện duyên với Đức Quan Âm và Đức Pháp Vương được kính ngưỡng là hóa thân chân thật của Đức Quan Âm, nương ân đức gia trì của Đức Quan Âm, năng lực của tình yêu thương đã hiển lộ để tạo sự kết nối giữa người dân Việt NamTruyền Thừa Drukpa, truyền thừa của tình yêu thươnglòng bi mẫn.”

blank

Giảng về hình tượng của Đức Quan Âm, mà cụ thể là Đức Quan Âm Tứ Thủ, Nhiếp Chính Vương chia sẻ: “Trên tay Đức Quan Âm cầm bông hoa sen màu trắng, nở tròn đầy và trọn vẹn, biểu thị cho trái tim rộng mở tuyệt đối. Hoa sen tượng trưng cho tâm từ bi và sự thanh tịnh không chút nhiễm ô. Mỗi chúng ta cần sống với trái tim và tấm lòng rộng mở hướng tới mọi chúng sinh không phân biệt. Nhờ vào đó, chúng ta có thể trưởng dưỡng tâm từ bi, biết cảm thông, bao dung, sống trong tình tương thân tương ái vì một xã hội hạnh phúc, phồn vinh tốt đẹp.”

Ngài cũng dạy rằng trên thực tế mỗi chúng ta không sống một cách độc lập mà luôn phải nương tựa, hỗ trợ lẫn nhau. Do vô minh che chướng nên chúng ta thường cho rằng cái “Tôi” này tồn tại một cách độc lập, cố hữu. Đây là tri kiến vô cùng sai lầm. Thế giới này vốn trùng trùng duyên khởi, vạn pháp vốn vô ngã chỉ do duyên khởi mà nên. Bởi vậy, mỗi chúng ta tồn tại trong mối tương tác với những người, những loài khác, với môi trường, thiên nhiên... và toàn bộ vũ trụ này. Chúng ta cần học cách tôn trọng thế giới quanh mình, vì môi trường, bầu không khí, nguồn nước, đồng loại... sẽ quyết định chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của mỗi người.

Tương tự như vậy, trong một gia đình, nếu mỗi cá nhân: cha mẹ, vợ chồng, con cái bình an, hạnh phúc thì gia đình đó sẽ hạnh phúc , nhưng nếu mỗi cá nhân không hạnh phúc, thì gia đình đó sẽ không có bình an. Đó là lý do vì sao hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào hạnh phúc của người khác. Chúng ta cần sống nương tựa, tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, biết bao dung, cảm thôngtha thứ cho nhau thì cuộc sống mới thực sự hạnh phúc. Người thông minh nhất là người biết sống quên mình với lòng vô ngã vị tha, với tâm sẻ chia, hạnh phúc trao tặng người. Nhận thức được điều đó, chúng ta cần thực hiện các thiện hạnh để góp tay đem bình an, hạnh phúc đến cho mọi người, cho chúng sinh và môi trường xung quanh. Tất cả những thiện hạnh xuất phát từ tình thương đều bắt nguồn từ sự hiểu biết. Sự hiểu biết là ánh tuệ đăng giúp chúng ta nhận ra những thiện hạnh đúng đắn để sống một cuộc sống tích cựcý nghĩa.

Nhiếp Chính Vương cũng dạy rằng, Kim Cương Thừa có rất nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau phù hợp với căn cơ khác nhau của mỗi chúng sinh. Tuy nhiên, dù là thực hành pháp tu nào, chúng ta cũng cần phát khởi động cơ chân chính mong nguyện đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh hữu tình. Do đó, pháp thực hành căn bản chính là Pháp tu về phát triển Bồ đề tâm hay Pháp tu Bản tôn Quan Âm. Đây cũng là phương pháp thực hành chính của Truyền thừa Drukpa, bởi Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng chính là hóa thân chân thật của Đức Quan Âm.

blank

Nhiếp Chính Vương cũng chia sẻ thêm về ý nghĩa của Nghi quỹ tu trì Quan Âm:“Pháp tu Quan Âmphương pháp giúp hộ trìviên mãn mọi tâm nguyện của chúng ta. Chúng ta cần tu tập để quán chiếunhận ra rằng, tất cả chúng sinh đang trôi lăn trong sáu đạo luân hồi đều là cha, là mẹ của chúng ta từ nhiều kiếp trước. Tất cả họ đều mong cầu hạnh phúcsợ hãi khổ đau. Hiều được điều đó, chúng ta sẽ hết sức mình đem hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh. Khi Bồ đề tâm chân thật đã thực sự nở hoa kết trái trong chúng ta, năng lực của Bồ đề tâm sẽ bảo vệ cho chúng ta khỏi mọi khó khăn, chướng ngại và khi đó không có một sức mạnh nào trên thế gian này có thể làm tổn hại chúng ta được nữa!”

Nhiếp Chính Vương nhấn mạnh: “Dù trong một khoảnh khắc, nếu có người phát Bồ đề tâm với mong nguyện tu tập để đạt tới giác ngộmục đích cứu độ cho hết thảy chúng sinh, thì công đức của người phát Bồ đề tâm ấy, hư không cũng không chứa nổi. Bởi vậy, năng lượng của Bồ đê tâm có thể giúp chúng ta tích lũy được vô lượng công đức.”

Thông qua Pháp tu tập Bản tôn Quan Âm, chúng ta thực hành quán tưởng về Ngài, trong hình tướng hợp nhất của Từ biTrí tuệ. Qua việc quán tưởng, chúng ta có thể thăng hoa về mặt tâm thức tới mức độ thanh tịnh. Việc trì tụng Lục Tự Đại Minh chân ngôn “Om Mani Padme Hung” của Đức Quan Âm cũng giúp chúng ta trưởng dưỡng Bồ đề tâm một cách viên mãn. Thực hành pháp tu Bản tôn Quan Âm mỗi ngày sẽ giúp chúng ta phát triển sự thấu hiểu, tình thương yêu và thực hiện những thiện hạnh mang lại lợi ích cho hết thảy hữu tình.

Tiếp đến, Đức Nhiếp Chính Vương hoan hỉ dạy rằng trong thời khóa hôm nay, các Phật tử vân tập tại Chùa Bảo Ngạn cũng có thắng duyên chiêm ngưỡng rất nhiều các Mạn đà la đang được bày trong Pháp hội. Trong Kinh nói rằng, khi chúng ta được chiêm ngưỡng Mạn đà la, tức là chúng ta thấy cõi Tịnh độ của chư Phật, nhờ đó, có thể tiêu trừ những ác chướng, tội chướng tích lũy từ vô thủy kiếp. Hơn nữa, các Phật tử tại đây không chỉ có cơ duyên chiêm ngưỡng Mạn đà la mà còn cùng lúc đón nhận Quán đỉnh về Đức Quan Âm, đón nhận năng lực Thân, Khẩu, Ý giác ngộ từ bậc Đại Bồ Tát của lòng bi mẫn và do vậy trong Pháp hội này đã tích lũy rất nhiều công đức. Ngài dạy đại chúng hãy biết hồi hướng tất cả công đức tích lũy được cho sự giác ngộgiải thoát của hết thảy chúng sinh, và nhắn nhủ mọi người hãy phát nguyện từ nay cho tới tận kiếp vị lai, cho tới khi thành Phật, dưới sự hướng đạo từ bi của Đức Quan Âm, hãy phát nguyện thực hành Phật Pháp nương theo hạnh nguyện của Đức Quan Âm để mang hạnh phúc an vui đến tất cả mọi loài. Kết thúc thời pháp ban truyền quán đỉnh, Đức Nhiếp Chính Vương và toàn thể đại chúng đã tụng bài Cầu nguyện vãng sinh Tịnh Độ.

Trước khi rời chùa Bảo Ngạn, Đức Nhiếp Chính Vương gửi lời cảm ơn tới đại chúng đã vân tập nơi đây để cùng Ngài chia sẻ những thời khắc tràn đầy đạo vị. Từ đáy lòng mình, thay mặt cho chư Tăng của Truyền thừa Drukpa, Ngài gửi tới các Phật tử lời cảm ơn chân thành nhất, cầu nguyện các vị Bồ đề tâm kiên cố và mãi an trụ trong ánh từ quang của chư Phật.

blank

blank

______________________________________


Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche
Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa viếng thăm Hà Nội


Truyền Thừa Khamtrul thuộc Truyền Thừa Phật giáo Đại ThừaKim Cương Thừa Drukpa được hoằng truyền từ thế kỷ XVI đến nay đã sang tới đời thứ IX, nổi tiếng với sự chứng ngộ tâm linhcông hạnh lợi tha của các đời hóa thân Khamtrul, được tôn kính là những hóa thân chân thực của Đức Liên Hoa Sinh.

khamtrulrinpoche-01

Đúng 15h chiều ngày 22.11.2011, chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh mang số hiệu VN1136 chở Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài trong không khí hân hoan đón chào của đông đảo chư đại đức Tăng Ni, Phật tử và bạn hữu từ khắp các tỉnh thành phía Bắc.

Truyền Thừa Khamtrul thuộc Truyền Thừa Phật giáo Đại ThừaKim Cương Thừa Drukpa được hoằng truyền từ thế kỷ XVI đến nay đã sang tới đời thứ IX, nổi tiếng với sự chứng ngộ tâm linhcông hạnh lợi tha của các đời hóa thân Khamtrul, được tôn kính là những hóa thân chân thực của Đức Liên Hoa Sinh.

khamtrulrinpoche-02Đức Khamtrul Rinpoche đời thứ IX Jigme Pema Nyinjadh tốt nghiệp Tiến sỹ Phật giáo hạng xuất sắc tại Đại học Tự viện danh tiếng Tango, Vương Quốc Bhutan. Ngài trứ danh với sở học và khả năng thuyết pháp độc đáo uyên thâm song cũng vô cùng gần gũi, nhân văn của mình. Trên cương vị bậc kế thừa tâm linh chân truyền đại diện Đức Pháp Vương trong trách nhiệm hướng đạo hàng trăm Tự viện, Trung tâm Quốc tế thuộc Truyền Thừa Drukpa và hàng chục Trung Tâm Quốc Tế tại khắp các châu lục, Ngài từng hai lần được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Drukpa Thường niên, nơi vân tập tất cả các bậc Thượng sư của Truyền thừa Drukpa và các hành giả thực hành trên toàn thế giới.

Nhân chuyến viếng thăm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Nhiếp Chính Vương đã tháp tùng Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc lãnh tụ tâm linh của Truyền thừa Drukpa, trong hành trình phía Nam của Ngài. Nhân dịp này, Đức Nhiếp Chính Vương đã viếng thăm và chia sẻ Phật pháp tại chùa Vĩnh Nghiêm, Từ Quang, Quan Âm Tự Viện (t/p Hồ Chí Minh) và chùa Mục Đồng (tỉnh Bến Tre).

Trong khoảng thời gian tiếp theo đến 3.12.2011, Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche cùng chư Tăng Darjeeling, Ấn Độ sẽ viếng thăm các tỉnh phía Bắc, kế tiếp hạnh nguyện của Đức Pháp Vương thực hiện giảng pháp, cầu nguyện quốc thái dân an, ban quán đỉnh cộng đồng tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Việt Trì và thủ đô Hà Nội.

Đức Nhiếp Chính Vương chia sẻ: “Các chuyến viếng thăm Việt Nam luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong tôi qua hình ảnh những người dân chất phác, thành kínhthân thiện. Trong sâu thẳm thâm tâm tôi, đất nước con người Việt Nam luôn ẩn chứa sự kết nối và tràn đầy ân phúc gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Có lẽ sợi dây liên kết nhiệm màu với lòng từ bi vô lượng của Đức Quan Âm đã mang lại cho chúng ta cơ duyên hội ngộ, cho tôi cơ hội được chia sẻ những tri kiến, trải nghiệm và chuyển tải những thông điệp của Đạo Phật để mỗi chúng ta có thể giải đáp được bí mật của cuộc sống và hạnh phúc chân thực”

Nhân chuyến viếng thăm lịch sử này, Drukpa Việt Nam hân hạnh giới thiệu tới bạn đọc và các thiện tri thức gần xa tuyển tập một số bài giảng của Đức Nhiếp Chính Vương tại các trung tâm Phật giáo trên toàn thế giới. “Nghệ thuật Mật giáo”, “Nghệ thuật sống an lạc”, “Tam thừa Phật giáoTruyền Thừa Tinh túy”, “Thực hành Bản tônChân ngônTrí tuệ trong Kim Cương Thừa” là những chia sẻ ban đầu giúp các bạn dẫn nhập vào thế giới Phật pháp, đặc biệtthế giới quan Kim Cương Thừa, để cùng với sự thực hành Phật phápphương pháp thiện xảo của Kim Cương Thừa có được nền tảng và những tri kiến đúng đắn về các giá trị tâm linh, qua đó tìm lại chìa khóa hạnh phúc cho mình và mọi người trong đời sống hiện đại.

Cũng trong dịp này, Đức Nhiếp Chính Vương sẽ khai mạc Triển lãm Nghệ thuật Văn hóa Vùng Himalaya tại thủ đô Hà Nội (dự kiến tổ chức từ ngày 1.12-4.12 tại Không gian Module 7, 83 Xuân Diệu, Hà Nội) để giới thiệu tới đông đảo bạn yêu nghệ thuật nền văn hóa đặc sắc của các quốc gia Himalaya. Vùng đất tuyết hay nóc nhà hùng vĩ của thế giới từ lâu vốn được xem là nơi trì giữ di sản của nền văn hóa truyền thống đặc sắc, linh thiêng. “Miền đất chư thiên” của những rặng tuyết sơn vòi vọi giữa lòng trời xanh ngắt giúp khai lộ nơi mỗi ai có phúc duyên viếng thăm tình yêu thương chân thậtcảm hứng giác ngộ bất tận.

Để biết thêm thông tin và cập nhật trực tuyến chuyến thăm giảng pháp quán đỉnh Việt Nam của Đức Nhiếp Chính Vương, xin vui lòng truy cập mục “Tin Việt Nam” trên trang web Drukpa Việt Nam (www.drukpavietnam.org

khamtrulrinpoche-04

Sự xuất hiện của Truyền Thừa Khamtrul đã được Đức Liên Hoa Sinh tiên tri nhiều lần trong các kho tàng terma được khám phá trước kia và gần đây. Rất nhiều Bậc Thầy giác ngộ của các truyền thống Kim Cương Thừa cũng đã tiên tritán thán sự xuất hiện của Khamtrul Rinpoche hay “Bậc Hóa Thân Liên Hoa Sinh Tôn Quý đến từ Tỉnh Kham”.


________________________________________

Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche
Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa viếng thăm Việt Nam 2011

blank


Lịch trình hoạt động Phật sự dự kiến của Đức Nhiếp Chính Vương và Tăng đoàn Truyền thừa
 (Có thể được thay đổi, xin quý Phật tử liên lạc trực tiếp với Drukpa Việt Nam hoặc thăm trang này vào ngày của sự kiện)
Tất cả các pháp hội được bắt đầu vào 9h sáng, trừ khi có chú thích rõ ràng.

15/11: Cung đón Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche tại sân bay Tân Sơn Nhất – Tp HCM
16/11: Tham dự Đại đàn cầu siêu anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn và cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Q3, Tp Hồ Chí Minh
17/11: Tham dự Đại Pháp hội Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La Lục Độ Phật Mẫu Tara, Trường Thọ Phật, Đại Hồi hướng Cát tường Monlam và Hải hội Cúng dường Liên Hoa Tuệ Đăng cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Từ Quang B1/7 ấp 2 Tân Kiên, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
18/11: Buổi sáng: Tiễn đoàn Pháp Vương ra sân bay
19/11: Giảng pháp Quán đỉnh Ngondro, Kim Cương Tát Đỏacầu nguyện Quốc thái dân an tại chùa Quan Âm Tu Viện, 519/1 Đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
20/11: Giảng pháp Quán đỉnh khẩu truyền Dược Sư PhậtA Di Đà Cầu nguyện Quốc thái dân an tại chùa Mục Đồng, 343 Ấp 12, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
21/11: Giảng pháp Quán đỉnh Khẩu truyền Di Đà, Quan Âm Cầu nguyện Quốc thái dân an tại Chùa Quan Âm, 102/4 đường Hà Huy Giáp, phường Thanh Xuân, quận 12, tp Hồ Chí Minh
Chương trình buổi chều: Giảng pháp Quán đỉnh Khẩu truyền Phật Dược Sư tại chùa Từ Quang B1/7 ấp 2 Tân Kiên, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
22/11: Rời Tp Hồ Chí Minh tới Hà Nội
23/11: Giảng pháp, Quán đỉnh, Khẩu truyền, giải thích về Đức A Di Đà, Đức Quan Âm Tứ ThủLục Tự Đại Minh chân ngôn Cầu nguyện Quốc thái dân an tại chùa Bảo Ngạn, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
24/11: Giảng pháp, Quán đỉnh, Khẩu truyền, giải thích về Ngondro và Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn Cầu nguyện Quốc thái dân an tại chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
25/11: Giảng pháp Quán đỉnh, Khẩu truyền, giải thích về Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãntriệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp Cầu nguyện Quốc thái dân an tại chùa Quế Lâm, tỉnh Phú Thọ.
26-27/11: Giảng pháp, Quán đỉnh, Khẩu truyền Ngondro và Đức Liên Hoa Sinh, triệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp Cầu nguyện Quốc thái dân an tại chùa Quang Ân, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
28-29/11: Giảng pháp Đại Huyền Kim Cương Hộ Pháp Mahakala Cầu nguyện Quốc thái dân an tại chùa Tây Thiên Phù Nghì, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
30/11: Giảng pháp Quán đỉnh khẩu truyền Trường Thọ Phật, Triệu thỉnh Tứ đại Kim cương Hộ Pháp Cầu nguyện Quốc thái dân an tại chùa Thiên Ân, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
1/12: Giảng pháp Quán đỉnh khẩu truyền Quan Âm, Liên Hoa Sinh Cầu nguyện Quốc thái dân an, vũ điệu triệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp tại chùa Long Đẩu thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
2/12: Du lịch Hạ Long
3/12: Đoàn rời Hà Nội
 
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:
DRUKPA VIỆT NAM
CHÙA TÂY THIÊN PHÙ NGHÌ

Xã Đại Đình – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc
Email: drukpavietnam@gmail.com / publication@drukpavietnam.org
Địa chỉ web: www.drukpavietnam.org
Điện thoại: Vô Úy: 09.3606.1963 / 09.3333.1963 / 09.3455.1963
 
Các đoàn Phật tử trong nước có thể liên hệ với “Công ty Cổ phần Du Lịch tại TP Hồ Chí Minh” để nhận được sự giúp đỡ về mặt tổ chức đi lại, nơi ở trong hành trình này.
Địa chỉ: Số 5 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: +84 4 38244 130
Di động: +84 9 1307 0988
Email: vnt.hnbra@vnn.vn


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,
Khi tuyết trắng xóa phủ đầy miền đất Bắc Mỹ và những cơn gió đông rét mướt tràn xuống miền nam của Bắc Bán Cầu cũng là lúc Tết truyền thống Việt Nam đang về với hàng triệu trái tim và gia đình người Việt tha hương. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNHK, tôi xin kính gửi đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.