Tâm Hương Tải Đạo - Linh Linh Ngọc

26/12/201112:00 SA(Xem: 11063)
Tâm Hương Tải Đạo - Linh Linh Ngọc


TÂM HƯƠNG TẢI ĐẠO
Tuyển tập truyện ngắn thắp lên tinh thần Đạo Giác Ngộ giữa chốn vô minh


Gió Đông xuất bản 2002
Linh Linh Ngọc

tamhuongtaidao-bia-content

Tạo bài viết
23/07/2015(Xem: 10520)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.