Mục Lục

26/12/201112:00 SA(Xem: 3260)
Mục Lục


TÂM HƯƠNG TẢI ĐẠO
Tuyển tập truyện ngắn thắp lên tinh thần Đạo Giác Ngộ giữa chốn vô minh
Gió Đông xuất bản 2002
Linh Linh NgọcMục Lục


Pháp Lạc Thất
Tĩnh Sơn Thiền Tự
Thảo Am
Tìm Mộ
Tâm Hương Tải Đạo
Áo Sĩ Phu
Phật Khai Tâm
Thanh Thản Dong Chơi
Ngộ

Tạo bài viết
23/07/2015(Xem: 10285)
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".