Khóa Tu Pháp Môn Phowa tại Sydney, Úc Châu

10/10/20149:18 SA(Xem: 6963)
Khóa Tu Pháp Môn Phowa tại Sydney, Úc Châu

KHÓA TU PHÁP MÔN PHOWA TẠI SYDNEY, ÚC CHÂU

 

Phowa – còn gọi là Pháp Tống Thức lên cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.

 

blankĐây là sự kết hợp của hơi thở, quán tưởng và niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà (điều đa số các hành giả pháp môn Tịnh Độ thường làm). Cộng với việc thực hành tịnh hóa nghiệp Kim Cang Tát Đoả; cùng nắm vững chi tiết về thời điểm chết và giai đoạn Trung ấm, sẽ giúp thần thức được chuyển trực tiếp vào cõi Tây Phương Cực Lạc khi chết, chấm dứt sự Luân hồi trong 6 cõi.

Các hành giả Tiểu Thừa, Đại Thừa hay Kim Cang Thừa (theo tông phái Gelugpa hoặc Nyingma, Sakya..) đều có thể thọ nhận và thực hành Phowa. Sự thực hành liên tụcthâm sâu theo sự hướng dẫn chi tiết từ những vị Đại Đạo Sư truyền thừa, có kinh nghiệm thực chứng sâu xa về Phowa; cộng với niềm kính tin mãnh liệt vào Đức Phật A Di Đà, và việc nhận lực gia trì đặc biệt từ vị Đạo Sư, chắc chắn sẽ giúp chuyển hoá những căng thẳng trong cuộc sống thành sự bình an, giảm thiểu các bám chấp là nguyên nhân gây ra đau khổtái sinh, tạo những bước tiến tốt đẹp trên đường tu tập giải thoát. Ngoài ra, hành giả còn có thể trợ giúp người thân quen lúc cận tử.

Đại Sư Ayang Rinpoche được xem là vị Trì giữ, là bậc Thầy kế tục không gián đoạnthâm sâu nhất về pháp môn Phowa trên thế giới. Dù tốn kém, hàng năm vẫn có hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử theo tông phái khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới đến Bồ Đề Đạo Tràng để thọ Phowa với Ngài. Lần đầu tiên, Ngài nhận lời giảng dạy pháp môn Phowa này tại Sydney, Úc Châu cho phật tử Việt Nam.

 

Pháp Thoại Công Cộng về Thân Trung Ấm: 2pm Chủ Nhật 30/11/2014

Địa Điểm:              Trung Tâm Cộng Đồng, 6/8 Bibbys Place, Bonnyrigg NSW 2177

Khóa tu Phowa sẽ kéo dài 10 ngày: Thứ Hai 01/12/2014 – Thứ Tư 10/12/2014

Địa Điểm:              Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse,

30 Tyson Rd, Bringelly NSW 2556 Australia

 

Lệ phí:

1. Chi Phí mướn Trung Tâm Bringelly: (www.stjosephbringelly.org.au)

  • $25 một người mỗi ngày nếu không ngủ lại.
  • $45 một người mỗi ngày nếu ngủ lại

2. Chi phí ẩm thực cơm chay Việt Nam:

  • $15 một người mỗi ngày (điểm tâm, cơm trưa và cơm chiều)

Những lệ phí trên chỉ vừa đủ để trang trải cho tiền mướn Trung Tâmẩm thực ngoài ra Ban tổ chức không có lấy tiền học phí.

Quý Tăng Ni có thể ghi danh tham dự miễn phí.

 

Xin đăng ký và đóng tiền sớm để giữ chỗ, hoặc cũng có thể đóng khi đến dự khoá Tu.

Liên lạc:

                Thái Vĩnh Tâm    điện thoại:             +61 408 664 742

                                                                email:                     phowauc@gmail.com

                Nguyễn Xuân Nhị                điện thoại:             +61 412 608 138

 

Pháp Thoại Công Cộng:

Giới Thiệu về Pháp Tu Tống Thức (Phowa): Thuyết Giảng về Thân Trung Ấm

Chủ Nhật 30/11

2pm

Pháp Thoại Công Cộng (khoảng.. 3-4 tiếng)

Giới Thiệu về pháp tu Tống Thức (Phowa): Thuyết Giảng về Thân Trung Ấm

Trung Tâm Cộng Đồng

6/8 Bibbys Place, Bonnyrigg NSW 2177

 

Khóa Tu Chuyển Di Thần Thức (Phowa)

St Joseph’s Conference Centre, 30 Tyson Rd., Bringelly NSW.

Ngày

Giờ

Chương trình

Dành cho

Hình thức

Thứ Hai 1/12

10am

Hành Trì Dự Bị cho Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà

Rinpoche và Lama

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà

Đại chúng

Lễ Quán Đảnh

Thứ Ba 2/12

9am

Thuyết Giảng về Pháp tu Tống Thức (Phowa)

Khóa Tu

Thuyết Pháp

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Thuyết Giảng về Pháp tu Tống Thức (Phowa) (tiếp)

Khóa Tu

Thuyết Pháp

Thứ Tư 3/12

9am

Thọ Gia Trì của Giáo lý Khẩu truyền về Phowa theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Đại chúng

Thọ Gia Trì

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Thuyết giảng về Sám Hối Kim Cang Tát ĐỏaTứ Lực Tịnh Hóa Nghiệp.

Hành trì quán tưởng Kim Cang Tát Đỏa.

Khóa Tu

Thuyết PhápHành Trì

7pm

Dạy đọc kinh, phái Cổ Mật (Nyingma) và phái Trực Cống (Drikung)

Khóa Tu

Thuyết Pháp

Thứ Năm 4/12

9am

Thực tập Phowa theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Khoá Tu

Hành Trì

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Thuyết Giảng về Phowa theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Thuyết Pháp

7pm

Thực tập Phowa theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Khoá Tu

Hành Trì

Thứ Sáu 5/12

9am

Thọ Gia Trìthực tập Giáo lý Khẩu truyền về Phowa theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Thọ Gia TrìHành Trì

12pm

Nghĩ trưa

2pm

Rinpoche thuyết giảng Tam Thắng Pháp (1- Thanh Tịnh Nguyện, 2- Hành Viên Mãn, 3- Tụng Hồi Hướng)

Đại chúng

Thuyết Pháp

7pm

Thực tập Phowa theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Hành Trì

Thứ Bảy 6/12

9am

Thực tập Phowa theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Khoá Tu

Hành Trì

12pm

Nghĩ trưa

2pm

Thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà.

Thực tập quán tưởng Đức Phật A Di Đà.

Khoá Tu

Thuyết Pháp

7pm

Thuyết giảnghành trì Lược Bản Không Tàng Mật Điển (Namcho) A Di Đà.

Trường Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

 

 

7pm

Thực tập Phowa theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Hành Trì

Chủ Nhật 7/12

9am

Thực tập Phowa Ngắn theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Khoá Tu

Hành Trì

12pm

Nghĩ trưa

2pm

Thuyết giảng về cách hành trì pháp tu Tống Thức (Phowa) giúp cho người khác

Khoá Tu

Thuyết Pháp

6pm

Lễ Cúng Dường (Tsok) lên Đức Milarepa

Đại chúng

Cúng Dường Tsok

Thứ Hai 8/12

9am

Thuyết giảng về cách tự hành trì pháp tu Tống Thức (Phowa) cho chính mình vào thời điểm cận tử

Khoá Tu

Thuyết Pháp

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Thuyết giảng về hành trì Phowa sau khoá học

Khoá Tu

Hành Trì

7pm

Thực hành Phowa Ngắn theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Hành Trì

Thứ Ba 9/12

9am

Lễ Cúng Dường Tsok lên Đức Phật A Di Đà

Đại chúng

Cúng Dường Tsok

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Lễ Cúng Dường Tsok lên Đức Phật A Di Đà (tiếp)

Kết thúc kháo tu Phowa.

Đại chúng

Cúng Dường Tsok

Thứ Tư 10/12

 

Ngày nghĩ

 

 

Ghi Chú:

  • Mọi cá nhânthể tham gia vào chương trình dành cho Đại chúng tùy theo thời gian thuận tiện của mình.
  • Hành giả tham dự Khóa Tu phải tham gia đầy đủ các buổi giảng Pháp, buổi Lễ và phần thực hành dành cho Khoá Tu. Sự vắng mặt của một trong các buổi học sẽ không đảm bảo kết quả tốt đẹp như mong muốn.
pdf_download_2
XEM BẢN PDF:
Phowa Teaching 2014 Vietnamese

2014 – Lịch Trình Hoằng Pháp của Ngài Ayang Rinpoche tại Sydney

Ngày

Giờ

Chương trình

Thứ Năm 27/11

 

Ngài Rinpoche rời Đề Li.

Thứ Sáu 28/11

6:40am

Ngài Rinpoche đến Sydney Airport lúc 6:40am chuyến bay AI302 Air India.

Thứ Bảy 29/11

 

Ngày nghĩ

Pháp Thoại Công Cộng:

Giới Thiệu về Pháp Tu Tống Thức (Phowa): Thuyết Giảng về Thân Trung Ấm

Chủ Nhật 30/11

2pm

Pháp Thoại Công Cộng (khoảng.. 3-4 tiếng)

Giới Thiệu về pháp tu Tống Thức (Phowa): Thuyết Giảng về Thân Trung Ấm

Trung Tâm Cộng Đồng

6/8 Bibbys Place, Bonnyrigg NSW 2177

 

Khóa Tu Tống Thức lúc Cận Tử lên cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Dà (Phowa)

St Joseph’s Conference Centre, 30 Tyson Rd., Bringelly NSW.

Ngày

Giờ

Chương trình

Dành cho

Hình thức

Thứ Hai 1/12

10am

Hành Trì Dự Bị cho Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà

Rinpoche và Lama

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà

Đại chúng

Lễ Quán Đảnh

Thứ Ba 2/12

9am

Thuyết Giảng về Pháp tu Tống Thức (Phowa)

Khóa Tu

Thuyết Pháp

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Thuyết Giảng về Pháp tu Tống Thức (Phowa) (tiếp)

Khóa Tu

Thuyết Pháp

Thứ Tư 3/12

9am

Thọ Gia Trì của Giáo lý Khẩu truyền về Phowa theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Đi chúng

Thọ Gia Trì

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Thuyết giảng về Sám Hối Kim Cang Tát ĐỏaTứ Lực Tịnh Hóa Nghiệp.

Hành trì quán tưởng Kim Cang Tát Đỏa.

Khóa Tu

Thuyết PhápHành Trì

7pm

Dạy đọc kinh, phái Cổ Mật (Nyingma) và phái Trực Cống (Drikung)

Khóa Tu

Thuyết Pháp

Thứ Năm 4/12

9am

Thực tập Phowa theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Khoá Tu

Hành Trì

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Thuyết Giảng về Phowa theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Thuyết Pháp

7pm

Thực tập Phowa theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Khoá Tu

Hành Trì

Thứ Sáu 5/12

9am

Thọ Gia Trì của Giáo lý Khẩu truyền về Phowa theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khóa Tu

Thọ Gia TrìHành Trì

12pm

Nghĩ trưa

2pm

Rinpoche thuyết giảng Tam Thắng Pháp (1- Thanh Tịnh Nguyện, 2- Hành Viên Mãn, 3- Tụng Hồi Hướng)

Đi chúng

Thuyết Pháp

7pm

Thực tập Phowa theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Hành Trì

Thứ Bảy 6/12

9am

Thực tập Phowa theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Khoá Tu

Hành Trì

12pm

Nghĩ trưa

2pm

Thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà.

Thực tập quán tưởng Đức Phật A Di Đà.

Đi chúng

Thuyết Pháp

7pm

Thuyết giảnghành trì Lược Bản Không Tàng Mật Điển (Namcho) A Di Đà.

Trường Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

 

 

7pm

Thực tập Phowa theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Hành Trì

Chủ Nhật 7/12

9am

Thực tập Phowa Ngắn theo dòng phái Cổ Mật (Nyingma)

Khoá Tu

Hành Trì

12pm

Nghĩ trưa

2pm

Thuyết giảng về cách hành trì pháp tu Tống Thức (Phowa) giúp cho người khác

Khoá Tu

Thuyết Pháp

6pm

Lễ Cúng Dường (Tsok) lên Đức Milarepa

Đi chúng

Cúng Dường Tsok

Thứ Hai 8/12

9am

Thuyết giảng về cách tự hành trì pháp tu Tống Thức (Phowa) cho chính mình vào thời điểm cận tử

Khoá Tu

Thuyết Pháp

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Thuyết giảng về hành trì Phowa sau khoá học

Khoá Tu

Hành Trì

7pm

Thực hành Phowa Ngắn theo dòng phái Trực Cống (Drikung)

Khoá Tu

Hành Trì

Thứ Ba 9/12

9am

Lễ Cúng Dường Tsok lên Đức Phật A Di Đà

Đi chúng

Cúng Dường Tsok

12pm

Nghĩ trưa

3pm

Lễ Cúng Dường Tsok lên Đức Phật A Di Đà (tiếp)

Kết thúc kháo tu Phowa.

Đi chúng

Cúng Dường Tsok

Thứ Tư 10/12

 

Ngày nghĩ

Thứ Năm 11/12

 

Ngày nghĩ

 

Tiệc Chay Gây Qũy

Thứ Sáu 12/12

7pm

Tiệc Chay Gây Qũy

Liberty Plaza

Level 2, 256-278

Chapel Rd., Bankstown

 


Khóa Tu tại Trung Tâm A Di Đà

79 Edgeworth David Ave., Waitara NSW

 

Khóa Tu Nử Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma

Ngày

Giờ

Chương trình

Dành cho

Hình thức

Thứ Bảy 13/12

9–12pm

Hành Trì Dự Bị cho lể quán đảnh Nử Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma.

Rinpoche và Lama

 

12-3pm

Nghĩ trưa

3–5pm

Lể quán đảnh Nử Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma.

Thuyết giảngthực tập quán tưởng ngắn Achi Chokyi Drolma.

 

3–5pm

 

Chủ Nhật 14/12

 

Ngày nghĩ

 

Khóa Tu Pháp 10 Đẳng Cấp Quán Tưởng Đức Phật A Di Đà

Thứ Hai 15/12

9-12pm

Hành Trì Dự Bị cho Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà

Rinpoche và Lama

12-5pm

Nghĩ trưa

5-9pm

Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà

Đại chúng

Lễ Quán Đảnh

Thứ Ba 16/12

9-12pm

Giới Thiệu về Đức Phật A Di Đà và Cỏi Cực Lạc.

Cấp 1: Thuyết giảngthực tập pháp quán tưởng Cảnh Cực Lạc.

Khoá Tu

Thuyết PhápHành Trì

12-3pm

Nghĩ trưa

3–5pm

Cấp 2: Thuyết giảng pháp quán tưởng Đức Phật A Di Đà theo cách Tích Tụ Công Đức.

Cấp 3: Thuyết giảng pháp quán tưởng Đức Phật A Di Đà theo cách Kinh Điển.

Thực tập đẳng cấp 2 và 3.

Khoá Tu

Thuyết PhápHành Trì

5-7pm

Nghĩ chiều

7-9:30pm

Ôn lại và thực tập

Khoá Tu

Hành Trì

Thứ Tư 17/12

9-12pm

Cấp 4: Thuyết giảng pháp quán tưởng Đức Phật A Di Đà theo cách Mật Điển Kriya.

Cấp 5: Thuyết giảng pháp quán tưởng Đức Phật A Di Đà theo cách Mật Điển Charya.

Thực tập đẳng cấp 4 và 5.

Khoá Tu

Thuyết PhápHành Trì

12-3pm

Nghĩ trưa

3-5pm

Cấp 6: Thuyết giảng pháp quán tưởng Đức Phật A Di Đà theo cách Mật Điển Du Già (Yoga).

Cấp 7: Thuyết giảng pháp quán tưởng Đức Phật A Di Đà theo cách Mật Điển Cha.

Thực tập đẳng cấp 6 và 7.

Khoá Tu

Thuyết PhápHành Trì

5-7pm

Nghĩ chiều

7-9:30pm

Ôn lại và thực tập

Khoá Tu

Hành Trì

Thứ Năm 18/12

9-12pm

Cấp 8: Thuyết giảng pháp quán tưởng Đức Phật A Di Đà theo cách Mật Điển Mẹ.

Cấp 9: Thuyết giảng pháp quán tưởng Trường Thọ A Di Đà Phật.

Thực tập đẳng cấp 8 và 9.

Khoá Tu

Thuyết PhápHành Trì

 

12-3pm

Nghĩ trưa

 

3-5pm

Cấp 10: Kết hợp Giai Đoạn Phát TriểnThành Tựu qua pháp quán tưởng ngắn Du Già Mộng A Di Đà Phật và Ánh Tịnh Quang.

Ôn lại và thực tập

Khoá Tu

Thuyết PhápHành Trì

 

5-7pm

Nghĩ chiều

 

7-9:30pm

Ôn lại và thực tập

Khoá Tu

Thuyết PhápHành Trì

Thứ Sáu 19/12

9-12pm

Lễ Cúng Dường Tsok lên Đức Phật A Di Đà

Đi chúng

Cúng Dường-Tsok

 

12-3pm

Nghĩ trưa

 

3-5m

Lễ Cúng Dường Tsok lên Đức Phật A Di Đà

Trường (Dài) Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Đi chúng

Cúng Dường-Tsok

Thứ Bảy 20/12

 

Ngày nghĩ.

Chủ Nhật 21/12

 

Rinpoche rời phi trường Sydney để về Ấn Độ

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)