Các điểm cộng văn hóa của TT. Obama tại Việt Nam

30/05/20163:03 CH(Xem: 9885)
Các điểm cộng văn hóa của TT. Obama tại Việt Nam

CƠN SỐT OBAMA: GIẤC MƠ MỸvà VIỆT NAM
Các điểm cộng văn hóa của TT. Obama tại Việt Nam - TT. Thích Nhật Từ
Published on May 30, 2016


Trích từ bài giảng "Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam"
của TT. THÍCH NHẬT TỪ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/05/2016.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/03/2023(Xem: 5210)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana