Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation thông báo về việc xuất bản sách

01/09/201811:25 SA(Xem: 7087)
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation thông báo về việc xuất bản sách
Tạo bài viết
18/03/2023(Xem: 5233)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana