Đại Lễ Vu Lan Tại Thiền Viện Đạo Viên, Canada Ngày 2-9-2018

03/09/20183:22 SA(Xem: 8680)
Đại Lễ Vu Lan Tại Thiền Viện Đạo Viên, Canada Ngày 2-9-2018
ĐẠI LỄ VU LAN TẠI THIỀN VIỆN ĐẠO VIÊN, CANADA
NGÀY 2-9-2018Thiền viện Đạo Viên ( Số 435 Chemin de la Sablière, Lantier -Québec- Canada)
Tạo bài viết
15/08/2010(Xem: 117186)
05/08/2011(Xem: 78450)
18/08/2016(Xem: 7461)
10/10/2017(Xem: 7874)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.