Nguyệt San Phật Học Số 323 Tháng 6 Năm 2021

01/06/20211:00 SA(Xem: 2060)
Nguyệt San Phật Học Số 323 Tháng 6 Năm 2021
NGUYỆT SAN PHẬT HỌC
Số 323 Tháng 6 năm 2021
Chủ biên: Phúc Trung
Nguyệt San Phật Học Số 323_Page_01
MỤC LỤC
-Cái rọ chức sắc BBT 
-Tiểu Thừa Đại Thừa Kim Cang Thừa là gì ? H. Phong dịch 
-Pháp Cú: 374 Phẩm Tỳ Kheo HT. Thích Minh Châu dịch 
-Tòa Bạch Ốc tổ chức lễ Phật đản PL 2565 Nguyễn Bá Trác 
-Nguồn gốc và ý nghĩa Lễ Phật Đản Khang Nhi (Tổng hợp) 
-Trách vụ Phật Tử tại gia HT. Thích Thanh Từ 
-Thơ: Bài ca cô gái Trường Sơn Tuệ Sỹ 
-Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ts Alexander Berzin 
-Hư Hư Lục: Ba Bà Hoàng Hậu Thích Nữ Như Thủy 
-Thơ: Mênh mông, Ẩn cư Minh Đức - Triều Tâm Ảnh 

pdf_download_2
Nguyệt San Phật Học Số 323
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/06/2014(Xem: 7531)
08/10/2022(Xem: 1926)
02/09/2023(Xem: 41072)
01/12/2014(Xem: 9853)
08/01/2015(Xem: 9824)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana