'Tập San Phật Học

23/04/20211:00 SA(Xem: 14701)
'Tập San Phật Học

TẬP SAN PHẬT HỌC 
TỪ SỐ 1 ĐẾN SỐ 48 
do VIETNAMESE UNITED BUDDHIST CHURCHES 
CHÙA VIỆT NAM – LOS ANGELES chủ trương 
Chủ bút/Tổng biên tập: Thích Như Minh 
Kỹ thuật vi tính & ấn hành: Nguyễn Thanh Quang & Trịnh Thùy Linh.

Lời của Ban Biên Tập
Tạp San Phật Học Online là trang đặc biệt dành cho những bài khảo cứu về các phạm trù Phật Giáo như Các vấn đề Phật học, Văn học Phật giáo, Lịch Sử Phật Giáo, các trước tác và dịch thuật được thực hiện vào Thứ Hai của đầu tháng trên Website của chùa Việt nam – Los Angeles
Do vậy, những bài được chọn đăng sẽ có nội dung theo tiêu chí Phật học hiện đại, không có qui ước về số bài đăng, số trang viết và không quá câu nệ về hình thức của một tờ báo. Tuy nhiên, về mặt quan điểm của bài viết sẽ không phản ánh chủ trương của trang web Chùa Việt Nam, và trên hết tác giả là người có quyền bảo vệ quan điểm trong sự nghiên cứu của mình.
Trân Trọng,
July 04, 2008
Bhiksu Thich Như Minh
GIỚI THIỆU TÂM KINH    THÍCH NHƯ MINH
KINH PHÁP CÚ   THÍCH NGUYÊN TÂM dịch
• NHỮNG VẤN ĐỀ PHẬT HỌC   THÍCH NHƯ MINH dịch
SƯ TỬ HỐNG   TÀN MỘNG TỬ
• BƯỚC CHÂN CỦA PHẬT GIÁO  VIỆT NAM TẠI HOA KỲ NHÌN THEO  GÓC ĐỘ LỊCH SỬ   LÊ ĐÌNH CAI
• PHÂN TÍCH TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA   THÍCH NHƯ MINH
GIẢI THÍCH A DI ĐÀ PHẬT VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN   KHAI THIÊN
• ESTABLISHMENT OF THE BUDDHIST MONASTIC CODE   THÍCH NHƯ MINH dịch
• CÁC TẮC TỤNG CỔ   TÀN MỘNG TỬ   
• THIỀN VÀ NÃO BỘ   JAMES H. AUSTIN, MD    ĐẠT PHẠM, MD dịch   
TÂM KINH VÀ VĂN HỆ BÁT NHÃ   THÍCH NHƯ MINH
• ĐẶC CHẤT CỦA  PHẬT GIÁO NHẬT BẢN I   THÍCH NGUYÊN TÂM
KỆ TỤNG CÁC THIỀN SƯ   TÀN MỘNG TỬ  Sưu Tập
• THIỀN VÀ NÃO BỘ  (Phần I Chương 1)   JAMES H. AUSTIN, MD    ĐẠT PHẠM, MD dịch   
PHẬT THỪA TRONG KINH PHÁP HOA   THÍCH NHƯ MINH
• ĐẶC CHẤT CỦA  PHẬT GIÁO NHẬT BẢN II   THÍCH NGUYÊN TÂM
• THIỀN VÀ NÃO BỘ  (Phần I Chương 2)   JAMES H. AUSTIN, MD    ĐẠT PHẠM, MD dịch   
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN I THÍCH NHƯ MINH
• ABHISAMAYALANKARA: 8 CÚ NGHĨA (ASTAUPADARTHAH) VÀ 70 ĐIỀU (ARTHA-SAPTATIH)   THÍCH NHƯ MINH
• CÂU ĐỐI LIỄN A DI ĐÀ PHẬT  TÀN MỘNG TỬ biên soạn   
• ĐẶC CHẤT CỦA  PHẬT GIÁO NHẬT BẢN III   THÍCH NGUYÊN TÂM
• THIỀN VÀ NÃO BỘ  (Phần I Chương 4)   JAMES H. AUSTIN, MD    THÍCH TÂM THÀNH, MD dịch  
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN II THÍCH NHƯ MINH
• CÁCH GHÉP TỪ (SAMASA)  TRONG TIẾNG PHẠN THÍCH NHƯ MINH
• TẠI SAO THUYẾT NHẤT THỪA   LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆC  NGHIÊN CỨU DUY THỨC Ở ĐÔNG Á  THÍCH NHƯ MINH dịch
NGŨ GIỚI  TÀN MỘNG TỬ    
• THIỀN VÀ NÃO BỘ  (Phần I Chương 5)   JAMES H. AUSTIN, MD   THÍCH TÂM THÀNH, MD dịch  
• ĐẶC CHẤT CỦA  PHẬT GIÁO NHẬT BẢN IV   THÍCH NGUYÊN TÂM
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN III THÍCH NHƯ MINH
KINH PHÁP HOA  TRONG ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO  THÍCH NHƯ MINH
KINH PHÁP HOA TRONG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ TRUNG HOA  ĐỒNG THÀNH    
• ĐẶC CHẤT CỦA  PHẬT GIÁO NHẬT BẢN V   THÍCH NGUYÊN TÂM
• THIỀN VÀ NÃO BỘ  (Phần II)   THÍCH TÂM THÀNH, MD dịch  
• MẪU TỰ SANSKRIT THÍCH NHƯ MINH   
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẠN–VIỆT IV THÍCH NHƯ MINH
THÂN LOANGIÁO ĐOÀN  THÍCH NGUYÊN TÂM
QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ LÒNG THAM VÀ TOÀN CẦU HÓA (I)  NGUYÊN HIỆP dịch   
• TỪ NGHIÊN CỨU VỀ  THIỀN UYỂN TẬP ANH  NGUYỄN HỮU SƠN 79 
• THIỀN VÀ NÃO BỘ  (Phần I Chương 6)   THÍCH TÂM THÀNH, MD dịch  
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẠN–VIỆT THÍCH NHƯ MINH
• DẪN VÀO TÂM KINH BÁT NHà  TUỆ SỸ
• BỤT HAY PHẬT? (I) NGUYỄN CUNG THÔNG  
TÁNH KHÔNG TỔNG HỢP TAM THỪA PHẬT GIÁO TRONG TINH THẦN BẤT BỘ PHÁI THEO PHẬT GIÁO TÂY TẠNG  KHÔNG QUÁN    
ẢNH HƯỞNG BÀI KỆ ẤN KHẢ  CỦA HÒA THƯỢNG QUỐC TIÊN  TRONG THƠ LƯƠNG KHOAN    THÍCH NGUYÊN TÂM
DIỆU QUAN SÁT TRÍ:  TỪ MỘT GÓC NHÌN   HUỲNH NGỌC CHIẾN   
THIỀN SƯ VÀ VẬN NƯỚC THÍCH NHƯ MINH
PHẬT GIÁO BẮT ĐẦU TRUYỀN BÁ  VÀO VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO? QUANG LÂM
PHẬT GIÁO CAO DÃ SƠN THÍCH NGUYÊN TÂM
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẠN–VIỆT THÍCH NHƯ MINH
QUÁN THẾ ÂM  PHẠM CÔNG THIỆN
• NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA “AATYANTIKA” TRONG BÁT NHÃ TÂM KINH U TÁN  CỦA KHUY CƠ THÍCH NHƯ MINH dịch   
ĐẠO NGUYÊNGIÁO ĐOÀN (I)  THÍCH NGUYÊN TÂM dịch  
BỒ TÁT HẠNH  TRONG KINH VIÊN GIÁC    THÍCH NGUYÊN TỊNH
• MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGỮ PHÁP TRONG  CÁC BẢN DỊCH PHẠN HÁN (I)   TUỆ SỸ     
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẠN–VIỆT VII THÍCH NHƯ MINH
• NĂM VỊ PHẬT TRONG MẬT GIÁO  THÍCH NHƯ MINH
• DO SỨC NIỆM QUAN ÂM  NHƯ MẶT NHỰT TREO KHÔNG PHẠM CÔNG THIỆN   
ĐẠO NGUYÊNGIÁO ĐOÀN (II)  THÍCH NGUYÊN TÂM dịch  
• BỤT HAY PHẬT? (II) NGUYỄN CUNG THÔNG  
• MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGỮ PHÁP TRONG  CÁC BẢN DỊCH PHẠN–HÁN (II) TUỆ SỸ
QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ LÒNG THAM VÀ TOÀN CẦU HÓA (II)  NGUYÊN HIỆP dịch   
• MỘT TIẾP CẬN CÓ VẺ KHẢ TÍN HƠN  TRÍ TÁNH ĐHT dịch   
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẠN–VIỆT VIII THÍCH NHƯ MINH
NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO  NGUYÊN THỦY  TUỆ LẠC-NGUYỄN ĐIỀU
PHÁP NHIÊNGIÁO ĐOÀN THÍCH NGUYÊN TÂM dịch  
• BỤT HAY PHẬT? (IIa) NGUYỄN CUNG THÔNG  
GIÁO DỤC HỌC PHẬT GIÁO   NGUYÊN HỒNG
• ĐIỂN TÍCH PHẬT GIÁO TRÊN ĐỒ SỨ  KÝ KIỂU  GIANG PHONG   
THIỀN TÔNG THẬP MỤC NGƯ ĐỒ        
• TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẠN–VIỆT IX THÍCH NHƯ MINH
MƯỜI HAI NHÂN DUYÊNVIỄN LY  TUỆ UYÊN dịch
THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN CỦA  TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC BAN KI MOON QUẢNG TRÍ dịch    
TUYÊN NGÔN BANGKOK MINH NGUYÊN dịch   
• TRÚ XỨ CỦA BỒ TÁT   TUỆ SỸ dịch
PHÁP THỂ NHẬP TRI KIẾN PHẬT KINH PHÁP HOA  PHỔ NGUYỆT   
LÝ LUẬN THIỀN TÔNG TRONG THẬP MỤC NGƯU ĐỒ  NGỤY ĐỊNH    
• TỪ ĐÊM NHÌN SAO MAI MỌC NƠI RẶNG HY MÃ LẠP SƠN ĐẾN NHỮNG CON ĐƯỜNG THÔN DÃ CỦA QUÊ HƯƠNG THÍCH PHƯỚC AN
NHẬT LIÊNGIÁO ĐOÀN (I) THÍCH NGUYÊN TÂM dịch  
• MƯỜI ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG HẬU THẮNG MAN THÍCH NHƯ MINH trích dịch     
• BUDDHISM AND YOUTH THÍCH TUỆ SỸ dịch   
• LỄ THÁNG BẢY CHO NHỮNG OAN HỒN PHIÊU BẠT  TUỆ SỸ
• LOGIC HỌC TRONG PHẬT GIÁO HOANG PHONG    
• PHONG CÁCH TÁN TỤNG TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRẦN VĂN KHÊ    
PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀTỨ DIỆU ĐẾ    NGUYỄN CUNG THÔNG  
• BÀI THUYẾT GIẢNGTHÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC DALAI LAMA VỀ TÂM ĐẠI BI  T.J. dịch   
LỄ VU LAN VÀ BÀI VĂN TẾ  THẬP LOẠI CHÚNG SINH  VŨ THẾ NGỌC    
• KÝ SỰ HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT THẾ KỶ 8 QUẦN ANH dịch
TẬP SAN SỐ 22 & 23 - VOL. II   OCTOBER 2010 
GIỚI THIỆU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM  CỦA KINH KIM CANG TAM MUỘI    THÍCH THÁI HÒA
• SỰ HÌNH THÀNH CỦA PHẬT GIÁO HOANG PHONG    
NHẬT LIÊNGIÁO ĐOÀN (II) THÍCH NGUYÊN TÂM dịch  
LỤC TỔ HUỆ NĂNG LÀ NGƯỜI HOA HAY NGƯỜI VIỆT?      TUỆ NGUYỄN    
Ý NGHĨA DANH XƯNG PHẨM VỊ CHỨC SỰ TRONG GIỚI ĐÀN PHẬT GIÁO BẮC TRUYỀN  THÍCH TÂM MÃN    
TIỂU SỬ CHƯ VỊ CAO TĂNG TÀN MỘNG TỬ biên soạn
ĐỨC PHẬT LÀ BẬC NHẤT THIẾT TRÍ   GIÁC DŨNG
ĐỨC PHẬT A DI ĐÀCÕI TỊNH ĐỘ  CỰC LẠC LIÊN HOA dịch    
• NHỮNG THÍ DỤ TRONG KINH PHÁP CÚ THÍCH NHƯ MINH    
THẦN TÚ     THÍCH NGUYÊN TÂM   
• VUA TRẦN NHÂN TÔNGKINH KIM CANG  THÍCH THÁI HÒA   
• TỪ NGHIỆP CẢM DUYÊN KHỞI ĐẾN PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI THÍCH ĐỨC THẮNG
• SUY TƯ VỀ VÔ THƯỜNG VÀ CÁI CHẾT HOANG PHONG chuyển ngữ
• NHỮNG NGƯỜI THỢ KIM HOÀN NHƯ QUANG
• PHẬT THÀNH ĐẠO THÍCH THÁI HÒA
Ý NGHĨA QUY Y TAM BẢO THÍCH GIẢI HIỀN
ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁOGIỚI LUẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA  THỊ GIỚI dịch
THỜI GIANÝ NGHĨA MỘT CÀNH MAI... TRẦN BÁCH LINH
• BA DỊCH PHẨM PHẬT GIÁO HUỲNH KIM QUANG 
• LỤC TỐ HUỆ NĂNGHÌNH ẢNH THI CA THÍCH PHƯỚC AN
TẬP SAN SỐ 26 & 27 - VOL. III   MARCH-APRIL-MAY 2011 
THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2555   THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH
THÔNG ĐIỆP VESAK 2555   TTK LIÊN HIỆP QUỐC   
• NHỮNG AI BIẾT ĐIỀU PHỤC PHẠM CÔNG THIỆN   
Ý NIỆM ĐẢN SANH CỦA ĐỨC PHẬT QUA KINH PHỔ DIỆU     THÍCH NHUẬN CHÂU   
TRIẾT HỌC NHƯ LAI TẠNG  THÍCH NHUẬN CHÂU   
• TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA CHANH TRI
• NGUYỄN DU VÀ KINH KIM CANG PHAN QUANG VIỆT 
• TÁM ỨNG THÂN THÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH THIỆN CHÁNH
PHẬT GIÁO LÀ KHOA HỌC NỘI TÂM LAMA GANGCHEN
KINH PHÁP HOA TRONG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ TRUNG HOA THÍCH ĐỒNG THÀNH
PHẬT GIÁO: TÔN GIÁO, TRIẾT HỌC, LUÂN LÝ HAY KHOA HỌC  HOANG PHONG
PHẬT GIÁO VÀ NGƯỜI HY LẠP ĐÀO VIÊN  
• MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA GIỮA TRUNG HOA VÀ ẤN ĐỘ AMARTYA SEN
• MỘT CÁCH TIẾP CẬN THƠ THIỀN BÙI CÔNG THUẤN   
TÁNH KHÔNG TUỆ GIÁC     
• PHÁT HIỆN KHẢO CỔ QUAN TRỌNG Ở QUÊ MẸ ĐỨC PHẬT NGUYỄN PHÚ    
BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM   THÍCH NHƯ MINH
TÌM HIỂU THÀNH THẬT LUẬN   THÍCH NHUẬN THỊNH   
Ý NGHĨA CỦA THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM  ZOPA RINPOCHE    
LÝ THUYẾT NHÂN QUẢ TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRONG HỌC THUYẾT SIÊU NGHIỆM CỦA KANT THÁI KIM LAN    
• NGƯỜI CƯ SĨ GƯƠNG MẪU  THÍCH ĐỨC TRÍ    
• CƠ CẤU BIỆN CHỨNG LONG THỌ    QUA TRUNG QUÁN LUẬN TÂM TỊNH
• KHÁI NIỆM VỀ NGHIỆP TRONG PHẬT GIÁO HOANG PHONG 
A DI ĐÀ PHẬT HAY A MI ĐÀ PHẬT? NGUYỄN CUNG THÔNG
TỪ KHÔNG LƯỢNG TỬ ĐẾN CHÂN NHƯ PHẬT HỌC ĐẶNG CÔNG HẠNH
MỘT ĐỜI SỐNG TỐT ĐẸP- PHẬT GIÁO MỘT SỰ THỰC TẬP DR. EDEL MAEX 
MÙA XUÂNHÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT DI LẶC  PHÚC NGUYÊN
ĐỨC PHẬT VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI TRONG KINH TRUNG A HÀM   THÍCH PHƯỚC AN   
• NGUYÊN LÝ VÔ THƯỜNG TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO  YAMAKAMI  SOGEN (TUỆ HẠNH DỊCH)
• KHÁI NIỆM VỀ VÔ MINH TRONG PHẬT GIÁO HOANG PHONG    
MƯỜI NIỆM VÃNG SANH  THÍCH ĐỨC TRÍ    
NHẬN THỨC VỀ KHỔ ĐẾ VẦN ĐÔNG
• THỰC  HÀNH TỈNH THỨC MANG LẠI LỢI ÍCH TUYỆT VỜI JONATHAN KAPLAN 
• NĂM LỜI KHUYÊN DẠY VỀ  “THIỀN ĐỊNH” BẰNG HÀNH ĐỘNG HOANG PHONG dịch 
ĐỨC PHẬT VỚI 45 NĂM MÙA AN CƯ KIẾT HẠ TỲ KHEO ĐỊNH PHÚC
• BUDDHAGHOSA VÀ LEV TOLSTOY THÍCH PHƯỚC AN
CỰC LẠCLUÂN HỒI TUỆ UYỂN dịch 
THÔNG ĐIỆP SAKA DAWA ĐẶC QUYỀN  CỦA TẤT CẢ CHÚNG SINH    TUỆ UYỄN chuyển ngữ
TUỆ GIÁC CHÂN THỰC   THÍCH NHẤT HẠNH   
THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC  BAN KI MOON      
Ý NGHĨA NGÀY ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH THÍCH NHƯ MINH   
ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH  THÁI KIM LAN    
GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT HOANG PHONG chuyển ngữ
• NẺO VÀO TUỆ KHÔNG THÍCH THÁI HÒA 
PHƯƠNG CÁCH ĐẢN SANH CỦA CHƯ PHẬT THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG
THIỀN SƯ CHÂN NGUYÊN  VỚI TÍN NGƯỠNG DI ĐÀ TẠI VIỆT NAM THÍCH PHƯỚC AN
TRẦN NHÂN TÔNG TRONG VIỄN CẢNH NHÂN HỌC PHẬT GIÁO HÀ HỮU NGA 
• NGUỒN GỐC VĂN BẢN CỦA KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ THÍCH NHUẬN CHÂU dịch  
VÔ TÌNH THUYẾT PHÁP THỊ GIỚI dịch 
• BÓNG TÙNG RỪNG HẠC THUẦN BẠCH 
• SỐNG THỜI ĐẠITINH THẦN ĐỨC PHẬT BS BÙI MỘNG HÙNG  
THIỀN ĐỊNH LÀ GÌ? (I) HOANG PHONG chuyển ngữ 
THIỀN TỊNH MẬT PHƯƠNG PHÁP TU TẬP ĐẶC THÙ CỦA ĐẠO PHẬT VIỆT NAM NHƯ HÙNG   
ĐẠO PHẬT TRÊN ĐẤT MỸ DIỆU HUYỀN 

• SỰ THẤT BẠI CỦA TĂNG GIÀ NHẬT BẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KHẢI TUỆ    
• NGÀY XUÂN ĐỌC THƠ PHẬT GIÁO   HOANG PHONG    
• LÝ VẠN PHỤNG HÒA THƯỢNG   THÍCH NHƯ MINH   
• NHÀ KHOA HỌC NẮM TAY NHÀ ĐẠO HỌC THÍCH NHẤT HẠNH    
BÍ ẨN CỦA PHO TƯỢNG CHÙA BÚT THÁP LÊ ĐÌNH QUỲ    
BẢN THỂ CỦA PHẬT  HOANG PHONG chuyển ngữ  
• GIẢI MÃ BÍ ẨN TRONG BIA MINH TUẤN LINH   
• SỰ GIÁC NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH ĐỒNG THÀNH
THIỀN SƯ KHÁNH AN ĐÀO ĐỨC NHUẬN
• CHOÁNG NGỢP HÀNG NGHÌN TƯỢNG PHẬT THIÊNG XUYÊN NÚI 
• BỐN DẤU ẤN CỦA PHẬT PHÁP CHÂN HUYỀN dịch
A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI BỬU QUANG-NHƯ HÒA dịch
BƯỚC TỚI THẢNH THƠI   THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH 
TÁNH KHÔNG   HOANG PHONG chuyển dịch  
• NHỮNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA  PHẬT GIÁO TN LIÊN HOA     
• VÀI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ LỘ TRÌNH TU ĐẠOTHÀNH ĐẠO CŨA ĐỨC PHẬT NGUYÊN LỘC    
• VÀI GHI CHÚ VỀ PHO TƯỢNG PHẬT GIÁO  HOANG PHONG    
CON ĐƯỜNG TÂY PHƯƠNG TỊNH SĨ biên soạn  
• BA PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO TÂM THƯỜNG ĐỊNH
TỊNH ĐỘ TÔNG  VÀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TÂM TỊNH sưu tập
• VỊ ĐẠI SƯ XẤU XÍ TRUNG QUỐC BẰNG HƯ     
• CHÙA BÚT THÁP LỪNG DANH KINH BẮC HUỲNH MỸ NHÀN
ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ TÁNH KHÔNG HOANG PHONG  
• CỰU TỔNG THỐNG BILL CLINTON  CHUYỂN SANG PHẬT GIÁO   TS LÊ VĂN ÚT    
• KHÁI QUÁT VỀ DUY THỨC  TAM THẬP TỤNG   THÍCH LONG VÂN dịch   
• BA VÒNG QUAY CỦA BÁNH XE  ĐẠO PHÁP   HOANG PHONG    
• CHÚ HỘ TRÌ - ĐẠI BI  NGUYỆT THIÊN dịch   
• LƯỢC Ý HÌNH TƯỢNG ĐỨC PHẬT  DI LẶC TRONG Ý NIỆM MÙA XUÂN  PHẬT GIÁO BẮC TRUYỀN   THÍCH TÂM MÃN     
• ĐÊM THÀNH ĐẠO NHA TRANG    
TÌM HIỂU PHẬT GIÁO THEREVADA BÀI 1-2 HOANG PHONG    
• ÁNH TRĂNG VỚI Ý NGHĨA CHÂN LÝ TRONG ĐÊM THÀNH ĐẠO  LINH SƠN PHÁP BẢO   
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG THÍCH NHƯ MINH dịch 
• TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU CÂU XÁ TUỆ SỸ  
• NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐẦU TIÊN  XUẤT GIA BẰNG HƯ
• BỨC THÔNG ĐIỆP TỪ CON NGƯỜI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH TRÍ CHƠN   
ĐẠO PHẬT Ở PHƯƠNG TÂY VÀ SỰ TÌM VỀ KHÔNG GIAN TÂM LINH ĐÍCH THỰC HUỲNH MỸ NHÀN
• ĐI TÌM MỘT PHẬT GIÁO MỸ    HOANG PHONG  
• DIỄN TRÌNH MỸ THUẬT VIỆT NAM  QUA MỘT SỐ KIỆT TÁC TIÊU BIỂU   NGUYỄN VĂN CƯƠNG   
THIỀN ĐỊNH LÀ GÌ ? (II)   HOANG PHONG dịch   
• TÌM VỀ BẢN SẮC LỄ NHẠC PHẬT GIÁO   VIỆT NAM QUA LĂNG KÍNH ÂM NHẠC  PHẬT GIÁO THẾ GIỚI    NGUYỄN THUYẾT PHONG  
• THIỀN NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC  “THỨC NGỘ” ĐẶC THÙ PHẬT GIÁO Á ĐÔNG TRỊNH VĂN ĐỊNH  
• TỪ DEEKSHA BHOOMI: NGHĨ VỀ PHONG TRÀO PHỤC HƯNG PHẬT GIÁO CỦA B.R. AMBEDKAR NGUYÊN HIỆP 
• ĐỌC THƠ HAIKU NHẬT BẢN QUA LỐI VIẾT ROMAJI  ĐÀM TRUNG PHÁP 
DANH MỤC ĐẠI TẠNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG KANGYUR - TENGYUR VI TRẦN 
• NĂM TƯỢNG PHẬT BỒ TÁT ĐƯỢC CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA  CHU MINH KHÔI   • TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU CÂU-XÁ P. 2   TUỆ SỸ      
• THUYẾT VI TRẦN CỦA THẾ THÂN, TÁC GIẢ A TÌ ĐẠT MA CÂU XÁ LUẬN  THÍCH NHƯ MINH dịch   
• TỪ NHẤT NGUYÊN LUẬN TỚI THỰC TẠI TUYỆT ĐỐI LUẬN Huệ GERMANY    
TÌM HIỂU PHẬT GIÁO THEREVADA BÀI 3  HOANG PHONG   
HÌNH ẢNH: TAM THẬP TAM THÂN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Họa Sĩ  THI KIM HUY - Đài Loan Biên Tập THÍCH MINH HOÀNG 
• DÒNG CHẢY PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRẦN TRI KHÁCH
• KINH NGỤY TẠO (APOCRYPHA) KYOTO TOKUNO, Ph.D  PHẠM DOÃN dịch
• NHỮNG GIÁO LÝ CƠ BẢN ĐỂ TÌM HIỂU BÁT NHÃ TÂM KINH PHẠM ĐÌNH NHÂN   
• NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO MẬT TÔNG NHUẬN TÂM BÌNH
TRUYỀN THUYẾT VUA AŚOKĀ NGUYỆT THIÊN    
• WONHYO VỊ CAO TĂNG HÀN QUỐC ĐẠI CHÚNG HÓA PHẬT GIÁO THỜI SILLA THÍCH VÂN PHONG  
• SINH KÝ TỬ QUI AJAHN CHAH LƯU LY dịch    
• VIỆC XÂY DỰNG THÁP XÁ LỢI DƯỚI THỜI TÙY VĂN ĐẾ VÀ MINH VĂN THÁP XÁ LỢI MỚI PHÁT HIỆN TẠI BẮC NINH PHẠM LÊ HUY     
• CHÚ NGHĨA KINH A DI ĐÀ CHÁNH SĨ     
• CHÙA GLOBAL VIPASSANA KỲ QUAN KIẾN TRÚC THẾ KỶ XXI VĂN CÔNG HƯNG   
• TUỆ SỸ TRÊN NGÕ VỀ IM LẶNG TÂM NHIÊN    
• IBMC: TRUNG TÂM THIỀN DO NGƯỜI VIỆT SÁNG LẬP TẠI LOS ANGELES HOÀNG MINH PHÚ   
• KINH KIM CƯƠNG  THÍCH NHƯ MINH dịch   
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH  DỊCH LẠI LẠI TÂM KINH BÁT NHà  LÀNG MAI      
LÝ LUẬN DỊCH KINH CỦA CÁC ĐẠI SƯ TRUNG QUỐC  HT THÍCH PHƯỚC SƠN  
• ĐỌC VÀ HIỂU KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TRỊNH NGUYÊN PHƯỚC  
KIM CANG TỨ TƯỚNG HAY NƠI TÂM KHÔNG MỞ BÀY CÕI DIỆU HỮU  THÍCH THANH HÒA   
NGHIÊN CỨU KINH ĐẠI NHẬT DR. R. TAJIMA TRẦN NGỌC ANH dịch   
BÍ ẨN VŨ ĐIỆU MANDALA  CỦA PHẬT GIÁO KIM CANG THỪA THÁI AN  
• LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO  TRONG KINH KIM CANG SHIGENORI NAGATOMO THÍCH NHUẬN CHÂU dịch
THA LỰC TRONG KINH TẠNG PALI VÀ HÁN TẠNG TÂM TỊNH      
THIỀN ĐẠI THỪA  TÂM THÁI  
• KINH KIM CƯƠNG NĂNG ĐOẠN BÁT NHÃ BA LA MẬT  THÍCH NHƯ MINH dịch   
TƯ TƯỞNG PHÁP HOA CỦA NHẬT  LIÊN TÔNG NHẬT BẢN THÍCH HUỆ PHÁP   
THẨM ĐỊNH VAI TRÒ CỦA NGHIỆP ĐỂ MANG LẠI MỘT CUỘC SỐNG VẸN TOÀN: MỘT ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO  G.T. MAURITS KWEE  HOANG PHONG chuyển ngữ  
THẾ GIỚI THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO DALAI LAMA HOANG PHONG chuyển ngữ  
• PHO TƯỢNG PHẬT “ĐỔI MÀU, ĐỔI SẮC” HIẾM THẤY  PHƯỢNG VŨ     
• KHÁI QUÁT VỀ VŨ TRỤ QUAN 
• HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  THIỀN ĐỊNH (I) SAKYOUNG MIPHAM RINPOCHE
• NGHỆ THUẬT PHẠM BỐI  TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO CHÚC PHÚ
SỰ KIỆN THÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI THÍCH GIÁC NGUYÊN   
PHÁ CHẤP LÊ HUY TRỨ
TRUYỀN THUYẾT VUA AŚOKĀ NGUYỆT THIÊN DỊCH
TẬP SAN SỐ 40 - VOL. VII   SUMMER 2015 
• ĐẠI TƯỢNG ĐỒNG MẠ VÀNG CHÙA VIỆT NAM, LOS ANGELES
• TÍNH KHẾ LÝ VÀ KHẾ CƠ TRONG KINH KIM CANG THÍCH TUỆ SỸ
• ABSTRACT: ON THE HISTORY OF BUDDHIST NUN ORDER IN VIETNAM Prof. Dr. LÊ MẠNH THÁT
• TƯ TƯỞNG THIỀN HỌC TRONG KINH KIM CANG THÍCH NỮ KHÁNH NĂNG
• LÒNG BỒ ĐỀ LÊ HUY TRỨ
• HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH (II) SAKYOUNG MIPHAM RINPOCHE BẢO CHÂU dịch
• BẢO VẬT QUỐC GIA: TƯỢNG ĐÁ ẨN MÌNH TRỐN GIẶC HOÀNG LONG
• LOGIC OF QUANTUM NEGATION TRU LE, MSEE
• NGỮ VỰNG KINH KIM CƯƠNG THÍCH NHƯ MINH
• 46 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC A-DI-ĐÀ PHƯỚC NGUYÊN
• LỜI DI HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT VÀ SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HUẤN PHẬT GIÁO HOANG PHONG
GIỚI THIỆU: “NIÊN ĐẠI ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ” TK. GIÁC HOÀNG DỊCH
• VU LAN BỒN-TỪ NGUYÊN VÀ Ý NGHĨA VƯƠNG TRUNG HIẾU
PHẬT GIÁOVŨ TRỤ QUAN LÊ HUY TRỨ, MSEE
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM TRONG LỚP HỌC PHE X. BACH
• THƯ MỤC BỘ SƯU TẬP BÁO CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ VÀ HẢI NGOẠI THÍCH NHƯ MINH
TRUNG QUỐC: NGÔI ĐẠI GIÀ LAM NỔI TIẾNG THẾ GIỚI HÀN SƠN CỔ TỰ PHƯỚC NGUYỄN 
• THƯ CHÚC MỪNG Thích Như Minh
CHÂN KINH & TOÁN HỌC Lê Huy Trứ, MSEE
• THIỀN VÀ THƠ HAIKU Daisetz Taro Suzuki Lê Thị Thanh Tâm dịch
• TỔNG LUẬN Ý NGHĨA THỌ TRÌ TRONG KINH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Thích Phước Nguyên
Ý NGHĨA CỦA CHỮ ĐẢN TRONG DANH TỪ “PHẬT ĐẢN” Quân Anh
• NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN Thích Trừng Sỹ
• ÁNH TRĂNG & MÙA XUÂN TRONG BÀI THƠ TANKA NHẬT BẢN Yasunari Kawabata
• ĐỒNG NHẤT THỂ Lê Huy Trứ, MSEE
QUÁN ĐỈNH MẬT TẬP KIM CƯƠNG TẠI HỌC VIỆN MẬT THỪA GYUMEY La Sơn Phúc Cường trích dịch
• KHẢO VỀ VƯƠNG NẠN TỲ LƯU LY VÀ CUỘC THIÊN DI ĐẾN GRANDHÀRA CỦA DÒNG HỌ THÍCH Chúc Phú 
TẬP SAN SỐ 43 TSPH_43 VOL. IX - SPRING 2017
BÀI KINH VỀ SỰ CHÚ TÂM TỈNH GIÁC Sa
tipatthana Sutta Hoang Phong Chuyển Ngữ 
BẢN LAI NHƯ LAI 2 Lê Huy Trứ ·
BẢY ĐIỂM THIỀN ĐỊNH DỰA VÀO QUY LUẬT NGUYÊN NHÂN HẬU QUẢ Đức Đạt-lai Lạt-ma Hoang Phong Chuyển Ngữ  
NHỊ ĐẾ TỪ HIỆN TƯỢNG ĐẾN BẢN THỂ Thích Đức Thắng
Ý NGHĨA PHẨM TÍNH TATHAGATA NHƯ LAI Phước Nguyên 
ĐỨC PHẬT BẬC THẦY VĨ ĐẠI
Thích Trung Định 5
 ĐI VÀO BẢN NGUYỆN DƯỢC SƯ
Phước Nguyên 20
 GIỚI KỆ CỦA BẢY VỊ PHẬT QUÁ KHỨ
PhướcThắng 33
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIỚI LUẬT
 Thích Trung Định 45
 BA ĐẠI NGUYỆN CỦA PHU NHÂN
 THẮNG MAN
 Chân Hiền Tâm 71
 ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM
 LÀ NGHĨA THẾ NÀO?
 Truyền Bình 92
 KHẢO CỨU VỀ NGÀY, THÁNG THÀNH ĐẠO
 CỦA ĐỨC PHẬT
 Chúc Phú 105
CĂN BẢN GIỚI BỒ TÁT CỦA
 PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Tuệ Uyển 128
 ZEN VÀ NGHỆ THUẬT
 Thảo Vô Trần 183
GIÁ TRỊ CỦA KHOA HỌC &
QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO
 Lê Huy Trứ 205 
A GOODWILL MESSAGE
Thích Như Minh 5
INVITATION
Thích Như Minh 6
DIỄN VĂN KHAI MẠC
 Thích Như Minh 8
BẢN THỆ
Thích Pháp Trí 12
KHAI MẠC TRIỂN LÃM
 Thích Phước Toàn 13
LỜI CẢM TẠ
 Thích Tâm Hiền 16
CHƯƠNG TRÌNH
 Thích Tâm Hiền 20
BUDDHIST SUMMIT HEADQUARTER 26
ĐỨC PHẬT TỪ BI
Phapvien.weebly.com 27
Ý NGHĨA PHẬT THÀNH ĐẠO
 Thích Nữ Liên Chương 90
THIỀN ĐỊNH MỘT PHƯƠNG PHÁP BIẾN CẢI TÂM LINH
Đức Đạt Lai La Ma – Hoang Phong chuyển ngữ 105
NGÔI CHÙA GẦN 2000 TUỔI
Kiều Dương 245
HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO 2200 NĂM TUỔI TRONG RỪNG SÂU
Phạm Hoàn Khải 252
NHỮNG NGÔI CHÙA ĐẸP VÀ NỔI TIẾNG HÀN QUỐC
 Intertour Viet Nam 257
VŨ TRỤVẬT LÝ GIA, QUANG THẾ ÂM
Lê Huy Trứ 262
CHÙM ẢNH ĐẠI HỒNG CHUNG Ở HÀN QUỐC
 Thích Vân Phong 268
PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN Ở HOA KỲ
 Thúy Loan 312
VIỆT NAM CÓ HAI NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO
VÀO TOP ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI
 Huỳnh Phương 329
HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI GHPGLHMV
 Võ Văn Tường

TẬP SAN PHẬT HỌC SỐ 46 VOL. XII - SPRING 2021
NGÀY XUÂN, NGẮM CÀNH MAI MÃN GIÁC
La Vinh 5
TỔNG QUAN BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Thích Như Minh 25
KHÁI NIỆM CHƯ THIÊN, A LA HÁN, THANH VĂN, BÍCH CHI
PHẬT, BỒ TÁTĐỨC PHẬT TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO
Thích Nữ Giới Hương 98
LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI
Định Huệ dịch 162
TỨ THẬP HOA NGHIÊM KINH
PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN PHẨM
Tịnh Không Pháp Sư 188
BIỆN-CHỨNG-PHÁP LỊCH-SỬ
Trần Cao Tần 263
KHÁI NIỆM KHÔNG THỜI GIAN
Lê Huy Trứ 393
THIỀN SƯ MÃN GIÁC
Nguyễn Tiến Quảng 439
NGÔI CHÙA CÓ NGỌN NẾN 1,300 NĂM KHÔNG TẮT Ở HÀN
Vy An 448
17 BÀI VĂN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN DÀNH CHO CHẨN TẾ
Phật Học Đời Sống 456
DIỆC CỔ TỰ, NƠI LƯU GIỮ “VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH”
Phật Tử Việt Nam 504
TANTRA VÀ TRUYỀN THỐNG TANTRA CỦA HINDU GIÁO
PHẬT GIÁO
David B. Gray-Hà Thùy Nguyên lược dịch 512
LỄ KHAI MẠC THƯ VIỆN PHẬT HỌC HUYỀN KHÔNG
TẠI CHÙA VIỆT NAM (LOS ANGELES)
NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2021
Thích Nữ Giới Hương 552

 

TẬP SAN PHẬT HỌC SỐ 47
-Ý NGHĨA NGÀY ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH -Thích Như Minh
-VŨ TRỤ ẢO -Lê Huy Trứ
-PHƯƠNG PHÁP TU TẬP CỦA BỒ TÁT TRONG KINH TẠNG PĀLI -Thích Nữ Giới Hương
-KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT - Nguyên Thuận dịch
-TÓM TẮT KINH PHÁP HOA -Vi Diệu Pháp
-THIỀN ĐỊNH MỘT PHƯƠNG PHÁP BIẾN CẢI TÂM LINH DALAI LAMA URGYEN SANGHARAKSHITA Hoang Phong dịch
-THUYẾT TIẾN HÓA, NGHIỆP, VÀ THẾ GIỚI TRI GIÁC Nguyên tác: Evolution, Karma, and the World of Sentience | Dalai Lama-Tuệ Uyển dịch
-THƯỢNG TỌA VĨNH TƯỜNG VÀ VIỆC ĐÚC TƯỢNG PHẬT TẠI LÀNG NGŨ XÃ -Nguyễn Quang Vinh
-PHÁP ÂM TĂNG GIÀ PHẬT GIÁO LIÊN HỮU VIỆT MỸ -Vi Diệu Pháp

 

TẬP SAN PHẬT HỌC SỐ 48

GIỚI THIỆU KINH ĐẠI NIỆM XỨ (Mahàsatipatthana sutta) Thích Như Minh

TỔNG QUAN KINH PHÁP HOA Thích Đạo Phong

KINH PHÁP CÚ H.T. Thích Minh Châu dịch

GIÁC NGỘ ĐẠO ĐĂNG LUẬN CỦA ATISHA Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch: Thupten Jinpa Chuyển ngữTuệ Uyển

TRI KIẾN NHƯ LAI Lê Huy Trứ

ĐẠI BI VÀ TÁNH KHÔNG TRONG KINH DUY MA CẬT Nguyễn Thế Đăng

THIỀN ĐỊNH MỘT PHƯƠNG PHÁP BIẾN CẢI TÂM LINH (Tiếp Theo TSPH Số 47)

Đức Đạt Lai Lạt Ma và Urgyen Sangharakshita Chuyển ngữ: Hoang Phong

ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO THEO GIÁO LÝ TÂY TẠNG Vi Craig Hamilton - Parker Trần Khiết Bách dịch

52 MÙA XUÂN NHỚ MÃI NGÀY TẾT THẦY TÔI

QUÃY DÉP CỎ VỀ TÂY Thích Như Minh

PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Ở 3 NƯỚC KHMER, CHAMPA VÀ ĐẠI VIỆT CÙNG SỰ HÌNH THÀNH CỦA 36 PHỐ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI Nguyễn Thúy Loan. Ph.D

THƠ THIỀN XUÂN Phan Thượng Hải

CẢM HỨNG MÙA XUÂN TRONG THƠ THIỀN LÍ TRẦN Nguyễn Thanh Phong

CHÙA GLOBAL VIPASSANA KỲ QUAN KIẾN TRÚC THẾ KỶ XXI Văn Công Hưng

KHÁI NIỆM HÒA BÌNH THEO PHẬT GIÁOLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Rajitha P. Kumara (*) Nguyễn Quang Huy dịch

LỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ HAI JANUARY 01.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/06/2014(Xem: 7532)
08/10/2022(Xem: 1926)
02/09/2023(Xem: 41074)
01/12/2014(Xem: 9856)
08/01/2015(Xem: 9824)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana