Lợi lạc cho người mất, ông bà tổ tiên và người ở lại

18/08/20211:00 SA(Xem: 2680)
Lợi lạc cho người mất, ông bà tổ tiên và người ở lại
blank
LỢI LẠC CHO NGƯỜI MẤT,
ÔNG BÀ TỔ TIÊN VÀ NGƯỜI Ở LẠI

Trên nền tảng Nikàya (Pali tạng)
trong sự liên hệ tương ưng với giáo pháp Đại Thừa
(Tâm Tịnh)

Mục Lục

  1. Người mất, ông bà tổ tiên

1.1 Ngạ quỷ quyến thuộc

1.1.1  Bà con quyến thuộc có khi  vừa mới từ trần, tái sinh thành ngạ quỷ

1.1.2  Bà con quyến thuộc (ông bà tổ tiên) Có khi thọ thân ngả quỷ trong một thời gian dài

1.2 Ngạ quỷ ‘có thể’ không phải quyến thuộc

  1. 2.  Những cách mang lại lợi ích cho ngạ quỷ quyến thuộc và không quyến thuộc và cho cả người thực hiện

2.1 Cúng dườnghồi hướng công đức cho ngạ quỷ

2.1.1    Cúng dường cho một tỷ kheohồi hướng công đức cho ngạ quỷ

2.1.2    Cúng dường cho chư tăng

2.1.3    Cúng dường cho tứ phương tăng

2.1.4    Cúng dường cho đức Phậtchư Tăng

2.1.5    Cúng dường Tăng Bảo hay thập phương Tăng

2.1.6    Cúng dường cho cư sỹ có đầy đủ lòng tin với Đức Phật

2.1.7    Cúng dường cho người tốt?

2.2 Cúng thí và tế đàn

  1. Kết Luận
  2. Tài Liệu Tham Khảo


pdf_download_2
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
15/08/2010(Xem: 121466)
05/08/2011(Xem: 79651)
18/08/2016(Xem: 8494)
10/10/2017(Xem: 9180)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana