Thông bạch Lễ Đại tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

01/03/20225:58 SA(Xem: 2710)
Thông bạch Lễ Đại tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
blankThongBach13_DaiTuong-finalChư tôn đức Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN (Ảnh tư liệu)
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/03/2023(Xem: 5360)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana