Thông Báo Của Tu Viện Namgyal Về Chuyến Yết Kiến Với Đức Dalai Lama, Dharamsala, India, 2022

15/07/20223:14 CH(Xem: 3080)
Thông Báo Của Tu Viện Namgyal Về Chuyến Yết Kiến Với Đức Dalai Lama, Dharamsala, India, 2022
THÔNG BÁO CỦA TU VIỆN NAMGYAL
VỀ CHUYẾN YẾT KIẾN VỚI ĐỨC DALAI LAMA, DHARAMSALA, INDIA, 2022

downloadTHÔNG BÁO CỦA TU VIỆN NAMGYAL MONASTERY, ITHACA, NY

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG ĐẾN DHARAMSALA, ẤN ĐỘ
DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM HẢI NGOẠI 
TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN NGÀY 4/11/2022
VIẾNG THĂM TRÚ XỨ CỦA ĐỨC DALAI LAMA 
YẾT KIẾN, ĐÀM ĐẠO, VÀ NHẬN LỜI CHÚC LÀNH CỦA ĐỨC NGÀI

Kính mời quý Phật tử cùng tham gia

dalai lama

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG & LỜI KÊU GỌI PHÁT TÂM YỂM TRỢ GÂY QUỸ 
CHO CÔNG TRÌNH XÂY CẤT TRUNG TÂM TU HỌC VÀ THƯ VIỆN BẢO TỒN GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC DALAI LAMA THỨ 14
.

Kính gởi quý Phật tử thân mến,

Kính chào quý đạo hữu. Chúng tôi kính thăm và mong rằng quý đạo hữu đều bình an, khoẻ mạnh.

Tu viện Namgyal xin được chia sẻ vài thông tin với quý vị.

Quý đạo hữu sẽ rất vui khi biết rằng công trình xây dựng Trung Tâm Tu Học và Thư Viện của Đức Dalai Lama đang được tiến hành tốt đẹp. Thời gian gần đây, thầy Tenzin Choesang, giám đốc tu viện Namgyal, NY, đã qua Dharamsala, India, yết kiến và thưa bạch đến Đức Dalai Lama về công trình xây dựng trên và Đức Ngài rất hoan hỷ cho thiện sự này.  

Với lòng từ tâm, quảng đại của các mạnh thường quân, tu viện đã quyên góp được 4 triệu Mỹ Kim cho công trình đã thưa trên. Vào tháng 1 năm 2022, nhờ vào các khoản tài chánh quyên được đã giúp chúng tôi đưa dự án này đến các nhà thầu khoán để tham khảo về giá xây cất. Sau khi ban Điều Hành của tu viện Namgyal thông qua giá cả đã được thẩm định và các phần trình bày của các nhà thầu, chúng tôi đã chọn hãng thầu Edger Enterprises, Elmira với tổng chi phí cho việc xây dựng là 5,198,000 triệu Mỹ Kim. Công ty Edger đã bắt đầu khởi công xây cất vào tháng 3 và tu viện Namgyal đã tổ chức buổi lễ động thổ vào ngày 29 tháng 4. Việc xây dựng đang được tiến hành và dự định sẽ hoàn thành vào mùa xuân năm sau, kịp cho lễ khai mạc vào ngày 6 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày sinh nhật thứ 88 của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

Kính thưa quý đạo hữu, tu viện Namgyal tại Ithaca là chi nhánh thuộc tu viện chính ngôi của Đức Dalai Lama, là chi nhánh chính ngôi (main seat) duy nhất bên ngoài Tây TạngẤn Độ. Như quý Phật tử đã biết rõ rằng một số kinh sách giáo Pháp của Đức Phật đã bị phá hủy, khi Tây Tạng bị chiếm đóng vào năm 1959. Là tu sĩ của tu viện Namgyal, chúng tôi đã hội đủ nhân duyên được định cư tại Hoa Kỳ, một quốc gia tự do mà tất cả các tôn giáo đều được tôn trọng; đây cũng là nhiệm vụ của hàng tu sĩ chúng tôi phải bảo tồnbảo vệ Giáo Pháp của Đức Phậtdi sản của Đức Dalai Lama thứ 14. Để tiếp tục sứ mệnh của mình, một lần nữa tu viện Namgyal xin khẩn thiết kêu gọi đến tấm lòng nhân ái và từ tâm của quý đạo hữu, xin hãy hoan hỷ yểm trợ cho việc bảo tồn Phật Pháp được thành tựu viên mãn. Tu viện cần quyên thêm ít nhất 1 triệu Mỹ kim để hoàn tất cho thiện sự này. Hiện nay chúng tôi có duyên lành được một mạnh thường quân phát lòng hảo tâm sẽ yểm trợ 500 trăm ngàn Mỹ Kim cho công trình xây Thư Viện Bảo Tồn Phật Pháp, theo hình thức cúng dường tương xứng. Có nghĩa là tu viện sẽ cần quyên 500 trăm ngàn Mỹ Kim, thì sẽ nhận được phần cúng dường như đã phát tâm trên.

Vì thế, với tâm niệm tri ân, và cảm niệm trước tấm lòng hảo tâm, công đức cúng dường yểm trợ của quý vị qua các thiện sự của tu viện trong những năm qua, chúng tôi sẽ tổ chức chuyến hành hương đến Dharamsala, India, đặc biệt dành cho người Việt Nam Hải Ngoại có cùng một nghịch duyên với chúng tôi, để yết kiến và nhận được lời chúc phúc bởi chính Đức Dalai Lama ban cho. Chuyến hành trình này nhằm gây quỹ để góp phần vào việc quyên góp tương xứng trên, và sẽ cúng dường vào chương trình xây dựng Trung Tâm Tu Học và Thư Viện của Đức Dalai Lama tại Ithaca, NY. Hy vọng quý đạo hữu sẽ cùng tham gia yểm trợ.

image

Xin vui lòng gọi BicKieu, liên lạc viên người Việt của tu viện Namgyal ở số (510) 541-1943, 

hoặc bickieupham@gmail.com để ghi danh. 
Quý đạo hữu không thể tham gia và phát từ tâm, tùy hỷ cúng dường đến công trình Trung Tâm Tu Học và Thư viện của His Holiness
Xin hoan hỷ ghi check hoặc Money order: NAMGYAL MONASTERY
Memo: HHDL's L&L Center
Và xin gởi về liên lạc viên của tu viện tại Cali để lưu vào danh sách người Việt. 
Chúng tôi sẽ gởi biên nhận để miễn trừ thuế

Namgyal Monastery
C/O BicKieu Pham
2530 Parkside Dr.
Union City, CA 94587

Trung Tâm Tu Học và Thư Viện Bảo Tồn Giáo Pháp của Đức Dalai Lama Thứ 14. Sẽ khánh thành vào ngày 6 tháng 7, 2023

Video: The Dalai Lama Library and Learning Center Project with His Holiness & Supporters - Oct 5, 2021
(Video: Các nhà hảo tâm và mạnh thường quân yết kiến với Đức Dalai Lama qua zoom 
về chương trình xây Thư viện - ngày 5/10/2021) 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/03/2023(Xem: 5272)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana