Nhiệm Vụ Của Con Số

31/08/201012:00 SA(Xem: 16139)
Nhiệm Vụ Của Con Số
JETSUN MILAREPA
GỬI LẠI TRẦN GIAN
Bản dịch: ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG


37

 NHIỆM VỤ CỦA CON SỐ

 

Sáu bài thơ sau đây được chọn để chứng tỏ sự quan tọng của những con số trong giáo lý của Milarepa. Tâm hồn người Ấn Độ được phú bẩm tính phân tách và xếp loại, điều này thường khiến độc giả Tây phương nản lòng. Chúng ta gặp nhiều thí dụ điển hình như thế trong bản văn này: hai công đức, ba mối triền phược, tám đường thế gian, v.v.. Nhưng đối với Milarepa, con số có một ý nghĩa siêu hình như đối với Aristotle; mỗi một số nguyên được giao phó một nhiệm vụ riêng trong sự cấu tạo vũ trụ, vai trò của số ba có một tầm quan trọng đặc biệt. Như trong mặc khải của đức Christ, Milarepa dạy nhất thể cũng là một thể ba ngôi.

 

 

Các đạo sư; Tilopa, Naropa và Marpa là ba:

ba người này là đạo sư của Mila.

Nếu ngươi thích ba đạo sư đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Đạo sư, thần giám hộnữ thiên thần là ba:

ba nơi này là nơi thờ phượng của Mila.

Nếu ngươi thích những nơi thờ phượng đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

 

Phật, Pháp và Tăng là ba:

ba nơi này là nơi nương náu của Mila.

Nếu ngươi thích ba nơi nương náu đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Quán tưởng, thiền địnhviên mãn là ba:

ba việc này là bài tập của Mila. 

Nếu ngươi thích ba bài tập đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Núi khoáng thạch, núi tuyết trắng và núi đá đen là ba:

ba núi này là nơi thành đạt của Mila.

Nếu ngươi thích những nơi thành đạt đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Nai, sơn dương và cừu núi là ba:

ba con này là gia súc của Mila.

Nếu ngươi thích ba loài gia súc đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Mèo hoang, beo rừng và chó sói là ba:

ba con này là chó giữ cửa của Mila.

Nếu ngươi thích ba loài chó đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

 

Sáo đen, gà rừng và diều hâu là ba:

ba con này là gia cầm trong sân của Mila.

Nếu ngươi thích ba loài gia cầm đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Mặt trời, mặt trăngtinh tú là ba:

ba thứ này là ánh sáng của mắt Mila.

Nếu ngươi thích ba loại hào quang của mắt đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Quỷ, thần và ẩn sĩ là ba:

ba người này là láng giềng của Mila.

Nếu ngươi thích ba người láng giềng đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Khỉ, sóc và gấu là ba:

ba con này là bạn đùa giỡn của Mila.

Nếu ngươi thích ba người bạn đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Đại hạnh phúc, cảnh an lạcsiêu việt tư tưởng là ba:

ba cái này là nguồn an ủi của Mila.

Nếu ngươi thích ba nguồn an ủi đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Tầm ma, củ cải tía và bồ công anh là ba:

ba cây này là thực phẩm của Mila.

Nếu ngươi thích ba loại thực phẩm đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Nước đá tảng, nước băng hà và nước đất sét là ba:

ba thứ này là nước uống của Mila.

Nếu ngươi thích ba thứ nước đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

Hơi thở, thần lựcsinh lực là ba:

ba thứ này là y áo của Mila.

Nếu ngươi thích ba loại y áo đó,

hãy theo người áo vải che thân.

 

 

38

 

Ta ca tụng và tôn thờ bằng thân, khẩu, ý

dưới chân thầy, đại dịch giả Marpa,

là nơi cư ngụ tràn đầy mọi cần cầu và ước muốn

là núi cao đức hạnh huy hoàng.

 

Dẫn đạo, thiền địnhan ủi: ba thứ này

gây nên đau khổ của phân chia.

Nếu ngươi muốn tựu thành vô phân biệt

ngươi biết thế nào là nhàn hạ ngu ngơ?

 

Tài sản, giàu sangđộ lượng: ba thứ này

gây nên triền phược sâu xa vào ba cõi (15).

Nếu ngươi muốn thoát dòng sông đau khổ

ngươi biết thế nào là dứt trọn mến yêu?

 

Tự dục, tự dối và lừa đảo, ba thứ này

gây nên sa đọa vào ba tuần địa ngục.

Nếu ngươi muốn được đường tự do thiên quốc

ngươi biết thế nào là tâm giữ thẳng ngay?

 

Giáo lý, tình bạntranh luận, ba thứ này

gây nên kiêu mạn, ghét ghen.

Nếu ngươi muốn cho lòng theo thánh đạo

ngươi biết thế nào lựa chỗ ngồi khiêm hạ?

 

Quê hương, địa vị và xem trọng dư luận, ba thứ này

phá hoại sự thiền định của hiền nhân.

Nếu ngươi muốn giữ gìn trí huệ

ngươi biết thế nào là bất sỉ hạ mình?

 

Chủ, tớ và môn đệ, ba thứ này

sinh ra sự nghiêm phạt cuồng điên.

Nếu ngươi muốn học hành cô tịch

ngươi biết thế nào là chủ tớ đều không?

 

Phù thủy, ảo thuậtác ngữ, ba thứ này

gây hại cho cuộc sống hiền nhân.

Nếu ngươi muốn theo đuổi thánh đạo tối thượng

ngươi biết thế nào là hồng tước ôn nhu?

 

Bài hát về bảy phương thuốc chữa trị,

bảy nguyên nhân vi phạm thánh đạo này.

Lòng ngươi hãy bình minh đón nhận.

Hãy biết đạt tinh minh qua đức hạnh của mình.

 

 

 

39

 

Ôi, chúa, người dấu thần tính trong hình hài nhân thế

Hỡi dịch giả của những hạn từ khó dịch

Xin đảnh lễ người, ôi từ phụ Marpa.

Mặc dù con không phải là kẻ hát cho cảm quan nhóm lửa

Song vì người bảo: hát đi, hãy hát một bài

nên con hát bài tính bản nguyên vạn vật.

 

Sấm, chớp và mây phương nam là ba

Khi chúng đến, chúng đến tự trời cao

Khi chúng biến mất, chúng biến mất nơi trời cao.

 

Mống trời, sa mù và sương mù là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ hư không

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi hư không.

 

Nhựa sống, hoa màu và trái cây là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ trời cao

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi núi cao.

 

Rừng, hoa và lá là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ lòng đất

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi lòng đất.

 

Sông, bọt nước và sóng là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ biển sâu

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi biển sâu.

 

Ưa thích, ham muốn và ôm giữ là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ tự thức

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi tự thức.

 

Tự tri, tự ngộ và tự giải thoát là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ bổn tâm

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi bổn tâm.

 

Vô sinh, vô ngạivô ngôn là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ thực tại

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi thực tại.

 

Hiện tướng, nhận thứcác niệm là ba

Khi chúng đến, chúng đến từ hiền nhân

Khi chúng biến mất chúng biến mất nơi hiền nhân.

 

Khi ma quỷ là màn ảo thuật của tâm

thì hiền nhân sẽ bị dối gạt nếu cho là có thực

Không biết rằng những ảo tưởng của mình là hư không

vì cội rễ của hư huyễn đến từ bổn tâm

và kẻ nào biết hướng vào bổn tâm

sẽ thấy rằng tịnh quang bên trong không đến cũng không đi

và khi tâm bị hiện tướng của ngoại vật lừa gạt,

đã nhận rõ bản tánh của ngoại vật

nó biết rằng không có sự phân biệt giữa hiện tượngchân không.

Lại nữa, khi tâm thấy rõ bản tánh của thiền định

nó cũng thấy rõ cái gì không phải là thiền định.

Như thế không có gì khác biệt giữa hai cái đó

tư tưởng phân biệt là cội rễ của hư huyễn

tư tưởng như thế không thể là chân lý tối thượng.

Nhưng hiền nhân xem bản tính của hư không

là như tính của bản thể tâm thức và tất cả.

Mọi sự do bản tánh của hư không tạo tác

đều chứa mầm non chân thực tại

vì thế ngươi hãy làm như là sự quán tưởng chân lý bên kia tri thức

và như là sự thiền định bước vào tinh cầu tịch nhiên bất động

và như là sự viên mãn trọn tin vào tự tánh vô ngại

và như là thành quả tránh những phân biệt về hy vọngsợ hãi.

Như thế hãy làm tròn thiên mệnh cao cả của ngươi.

 

 

40

 

Trọn tin vào bậc thầy trí huệ

gọi là đạo sư của thế giới này và thế giới bên kia.

 

Phát từ tâm vô lượng

là tích trữ lương thực cho cuộc du hành.

 

Nhìn thấy mặt trăng hiện lên giữa cõi vô minh của tri giác

là cất giữ một đạo sư.

 

Dâng hiến mọi vật đạt được cho tín ngưỡng

là cất giữ một con thuyền.

 

Nếu sự quán sát của ngươi thoát khỏi phân biệt

thì sự thiền định của ngươi thoát khỏi điên cuồng

và nếu sự viên mãn của ngươi hợp với đức tin

thì lời thánh thệ của ngươi làm hài lòng sư phụ;

thánh quả của ngươi là không tiếc nuối trong giờ chết.

 

Kẻ an ủi, kẻ bố thímôn đệ là ba

và ta, bậc hiền nhân, ít cần đến họ

nhưng các ngươi là kẻ thế gian cần đến họ nhiều.

 

Tôn kính, lễ phép và nịnh hót là ba

và ta, bậc hiền nhân, ít cần đến chúng

nhưng các ngươi là kẻ thế gian cần đến chúng nhiều.

 

Vật dụng, của cải và trò giải trí là ba

và ta, bậc hiền nhân, ít cần đến chúng

nhưng thế gian này cần đến chúng nhiều.

 

Tắm rửa, thanh tẩy và xét nét là ba

và ta, bậc hiền nhân, ít cần đến chúng

nhưng người tuổi trẻ cần đến chúng nhiều.

 

Đây là mười hai thứ không cần thiết

và ta không có thì giờ cho bất cứ thứ nào

như thế đó là sự khoe khoang của hiền nhân áo vải

và các ngươi, những người tụ hội nơi này

hãy khắc ghi vào tâm trí.

 

Nếu các ngươi ước mơ hạnh phúc

hãy thực hành thánh tín cho tròn.

Nếu các ngươi chán cảnh xôn xao

hãy trọn tin vào chốn hoang liêu cô tịch.

Nếu các ngươi có nhiệt tâm vĩ đại

hãy gửi mình vào chốn cô liêu.

Nếu các ngươi khát khao giác ngộ

hãy thiền định chuyên cần

chắc chắn các ngươi sẽ chiến thắng kẻ thù ma quỷ.

 

 

41

 

Cúi đầu đảnh lễ các chúa, các thầy

Phật, Pháp và Tăng là ba

Ba nơi này là nơi trú bên ngoài.

Ta, kẻ vui nhận ba nơi làm chỗ trú

Còn gì bằng nếu các ngươi cũng vui trú như ta.

 

Đạo sư, thần giám hộnữ thiên thần là ba

Ba nơi này là nơi trú đời đời.

Ta, kẻ vui nhận ba nơi làm chỗ trú

Còn gì bằng nếu các ngươi cũng vui trú như ta.

 

Hơi thở, thần lực và sức sống là ba

Ba nơi này là nơi trú bí mật.

Ta, kẻ vui nhận ba nơi làm chỗ trú

Còn gì bằng nếu các ngươi cũng vui trú như ta.

 

Hiện tướng, chân khôngvô phân biệt là ba

Ba nơi này là nơi trú của lý chân.

Ta, kẻ vui nhận ba nơi làm chỗ trú

Còn gì bằng nếu các ngươi cũng vui trú như ta.

 

Từ sự nhàm chán đau khổ không ngừng

trên nơi cư trú thối tha của xác thân giả hợp

cơn mưa ngày giờ đổ xuống

và trận mưa năm tháng đập lên.

Thực sự nơi cư trú thối tha của xác thân hư giả sẽ tự diệt

Phải chuẩn bị đón mưa bằng sự sẵn sàng để chết.

Giống như những chiếc bóng lê thê của ngày hấp hối

mặc dù người ta chạy trốn càng lúc càng xa

nhưng chúng đuổi theo mỗi lúc một gần.

Thực sự kẻ nào chạy trốn sẽ không thấy mình giải thoát.

 

Cảnh một tín đồ hấp hối

rao giảng sự can đảm hướng về đức hạnh

là hắn nhìn thấy niềm vui nơi mọi vật.

 

Cảnh một kẻ tội lỗi hấp hối

rao giảng sự khác biệt giữa đức hạnh và thói hư

là hắn nhìn thấy sự ăn năn nơi mọi vật.

 

Cảnh một kẻ giàu hấp hối

rao giảng rằng của cải giống như kẻ thù

là hắn thấy đủ sức đem cho nơi mọi vật.

 

Cảnh một người già hấp hối

rao giảng sự vô thường của cuộc đời

là hắn nhìn thấy nỗi buồn nơi mọi vật.

 

Cảnh một thanh niên hấp hối

rao giảng rằng cuộc đời không chấp nhận nhàn cư

là hắn nhìn thấy nhiệt tâm nơi mọi vật.

 

Hạnh phúc: quyền của mẹ cha

nhưng sao nên nếu những đứa con làm họ khổ?

 

Có sự ấm dưới áo lông mềm mại

nhưng sao nên nếu không chịu mặc vào?

 

Hoa màu gặt lên đánh tan nghèo khổ

nhưng sao nên nếu không chịu ra tay?

 

Tuấn mã có nước nhanh như gió

nhưng sao nên nếu kỵ mã không rành?

 

Tu tập đức tin khiến đời hạnh phúc

nhưng sao nên nếu không chịu thực hành.

Vì thế các ngươi hãy tự nhịn ăn để bố thí

và nhịn ngủ để thực hành đức hạnh

Hãy quan tâm những khổ đau nơi địa ngục

Hãy suy tư và thực hành thánh tín cho tròn.

 

42

 

Hỡi các ngươi những môn đệ trung thành đã đến nơi đây

Các ngươi có nhiệt tâm thực hành thánh giáo.

Trong thâm sâu hiện thể các ngươi có tin tâm có có?

Nếu các ngươi trọn tâm thực hành thánh giáokiên định niềm tin,

hãy lấy thế gian hư huyễn này làm thí dụ.

Hãy tra vấn tâm ý nghĩa thí dụ này

Các ngươi có xem hiện tướng bên ngoài như thí dụ hay không?

Khi các người xem hiện tướng bên ngoài như thí dụ

thì thí dụ đầu tiên là mưa đá trên cánh đồng bằng

thí dụ thứ nhì là đóa hoa ngọc bích

thí dụ thứ ba là nước lũ mênh mông

thí dụ thứ tư là hoa màu gợn sóng

thí dụ thứ năm là tơ lụa đầy nhà

thí dụ thứ sáu là ngọc châu quý giá

thí dụ thứ bảy là vầng trăng trong ba biến trạng

thí dụ thứ tám là một đứa con cưng.

Như thế cho đến khi nào các ngươi không còn lập lại những lời này

mà chỉ lập lại dư âm bài hát

nhưng ngôn ngữ không vén khai chân thật nghĩa.

 

Nếu các ngươi biết được ý nghĩa những lời này

- mưa đá trên đồng bằng biến mất nơi bầu trời

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Đóa hoa ngọc bích tàn tạ vì sương gió

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Nước lũ mênh mông bị lũng sâu nuốt chửng

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Hoa màu gợn sóng bị gặt đi

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Tơ lụa đầy nhà bị dùi nhọn đâm thủng

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Châu ngọc quý giá có được bị mất đi

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Vầng trăng trong ba biến trạng, mọc lên và lặn xuống

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

- Đứa con cưng được sinh ra rồi chết

cho một thí dụ về lẽ biến dịch.

Điều này thuận theo tánh ngắn ngủi vô thường.

Hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

 

Tám thí dụ kỳ diệu này

ta giảng cho các ngươi, những kẻ đồng hành với ta

để đáp lại tấm lòng tôn kính đó.

Không có mục đích nào để cho hành vi có cơ tạo lập,

hãy thực hành thánh giáo trong bất cứ việc gì mình thích.

Trong lúc các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thì giờ nhàn rỗi

 

thì cuộc đời các ngươi cũng sắp tiêu ma.

Bởi vì các ngươi đâu biết giờ chết sẽ đến lúc nào

vì thế hãy suy tư chân lý này và thực hành thánh giáo.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 109198)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.
84 ngàn pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào.Dó tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình.Đáng ra chúng ta không thực hiện được những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức.