Đạo Sư Minling Khenchen Rinpoche Thứ 9

28/09/201012:00 SA(Xem: 67108)
Đạo Sư Minling Khenchen Rinpoche Thứ 9
ĐẠO SƯ MINLING KHENCHEN RINPOCHE THỨ 9
của dòng Ög Min Ogyen Mindrolling

Nguyên tác: “His Eminence the 9th Minling Khenchen Rinpoche
of Ög Min Ogyen Mindrolling” - Việt dịch: Thanh Liên
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 105508)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.