Đề Án Nhà Tù Giải Thoát

28/09/201012:00 SA(Xem: 60441)
Đề Án Nhà Tù Giải Thoát
ĐỀ ÁN NHÀ TÙ GIẢI THOÁT
Liberation Prison Project

Thanh Liên biên dịch, Hồng Như hiệu đính
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 107709)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana