Pháp Tu Quan Âm: Phương Pháp Bí Truyền Của Mật Tông Tây Tạng

02/10/201012:00 SA(Xem: 70315)
Pháp Tu Quan Âm: Phương Pháp Bí Truyền Của Mật Tông Tây Tạng

PHÁP TU QUAN ÂM
PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG

Tác Giả: Tangtong Gyalbo - Dịch Giả: Thích Viên Lý
Viện Triết Lý Việt NamTriết Học Thế Giới xuất bản 2001

phaptuquanam-cover
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 104548)