Giáo Lý Cho Một Tử Tù

05/10/201012:00 SA(Xem: 49447)
Giáo Lý Cho Một Tử Tù

GIÁO LÝ CHO MỘT TỬ TÙ
Lama Zopa Rinpoche - Thanh Liên Việt dịch


Nguyên tác: “Death Row” by Lama Zopa Rinpoche

Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 104552)